Kind erkennen

​Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
  • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte
  • Eventueel aanvullende documenten. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind
  • Het kind kan uw achternaam krijgen

Erkennen tijdens zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen tijdens aangifte geboorte

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Contact