Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Kind erkennen

​Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

Wat neemt u mee wanneer u het kind gaat erkennen:

  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner);
  • zowel de erkenner als de moeder moet aanwezig bij de afspraak;
  • als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte;
  • eventueel aanvullende documenten. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
  • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind.
  • Het kind kan uw achternaam krijgen.

Erkennen tijdens zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen tijdens aangifte geboorte

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.

Ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels over de verkrijging van gezag veranderd van rechtswege. Wie vanaf 1 januari 2023 een kind erkent, verkrijgt automatisch het gezag over dat kind (uitzonderingen daargelaten). Gezamenlijk gezag verzoeken door moeder en erkenner bij het gezagsregister is niet meer nodig.

Voor meer informatie Rijksoverheid.nl

Keuze achternaam

Het kind krijgt de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw 1e kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte.
Alle volgende kinderen van u samen in het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind.

Gecombineerde achternaam voor kinderen mogelijk vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt het naamrecht in Nederland. Ouders hebben voortaan meer keuzemogelijkheden voor de achternaam van hun kinderen.

Meer informatie leest u op de pagina achternaam kiezen voor uw kind

Meer informatie op de pagina Achternaam kiezen voor uw kind

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)