Kind erkennen

​Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Plan alleen een afspraak als het spoed heeft. Een afspraak maken kan alleen per telefoon via (0341) 25 99 11. Online een afspraak inplannen kan tijdelijk niet.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
  • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte
  • Eventueel aanvullende documenten. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind
  • Het kind kan uw achternaam krijgen

Erkennen tijdens zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen tijdens aangifte geboorte

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur