Kind erkennen

​Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
  • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte
  • Eventueel aanvullende documenten. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind
  • Het kind kan uw achternaam krijgen

Erkennen tijdens zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen tijdens aangifte geboorte

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.

Ouderlijk gezag

Met ingang van 1 januari 2023 veranderen de regels over de verkrijging van gezag van rechtswege. Wie na 1 januari 2023 een kind erkent, verkrijgt automatisch het gezag over dat kind (uitzonderingen daargelaten). Gezamenlijk gezag verzoeken door moeder en erkenner bij het gezagsregister is in die gevallen niet meer nodig. Gezag ontstaat alleen van rechtswege wanneer het kind is erkend op of na 1 januari 2023. Is het kind erkend als ongeboren vrucht in 2022 en geboren na 1 januari 2023 (vóór 1 november 2023), dan is er geen sprake van gezamenlijk gezag. Het blijft in dat geval overigens gewoon mogelijk voor de erkenner en de moeder om samen het gezag te laten registreren bij het gezagsregister. Wilt u niet dat er gezamenlijk gezag ontstaat? Dan legt u samen een verklaring af bij de erkenning dat u alleen het gezag heeft. Het kind wordt dan erkend en krijgt daarmee een juridische ouder zonder dat er gezamenlijk gezag ontstaat.

Voor meer informatie Rijksoverheid.nl