Buitenlands huwelijksdocument

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. U levert de buitenlandse documenten (brondocumenten) bij terugkomst in bij de gemeente waar u woont. Maak hiervoor een afspraak.

Wat u moet weten

Als u in het buitenland bent getrouwd, dan moet u in een aantal gevallen bij het registreren van uw huwelijk een volledig ingevulde en ondertekende verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP meenemen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • U of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner heeft geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • U of uw partner is geen EU-onderdaan.

Een verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP is niet nodig wanneer het huwelijk langer dan 10 jaar geleden is gesloten of inmiddels is beëindigd.

Brondocument

Een brondocument is:

 • het originele buitenlandse document;
 • opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond;
 • opgesteld door een bevoegde instantie.

Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler.

Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen. Is het document in het buitenland vertaald dan moet ook de vertaling worden voorzien van een legalisatie. Op Nederlandwereldwijd.nl ziet u per land welke voorschriften dat zijn.
Registratie duurt meestal 4 weken. Als nader onderzoek nodig is duurt het langer.

Meenemen

Wat neemt u mee wanneer u de buitenlandse documenten komt inleveren:

 • uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart en verblijfsdocument);
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner (paspoort, identiteitskaart en verblijfsdocument);
 • het originele buitenlandse brondocument met eventueel de benodigde legalisatiestempels;
 • indien nodig, een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP;
 • indien nodig, een beëdigde vertaling van het brondocument in het Nederlands, Duits, Engels of Frans met eventueel de benodigde legalisatiestempels als de vertaling in het buitenland is gedaan.

Kosten

Registratie van uw brondocument in de basisregistratie personen (BRP) is gratis. Extra onderzoek of aanvullende documenten kunnen extra kosten met zich meebrengen. U ontvangt daar eerst bericht over.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)