Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

U heeft gekozen om in de gemeente Nunspeet uw huwelijk, partnerschap of omzetting te laten voltrekken of registreren. Dit is mogelijk van maandag tot en met zaterdag en u kunt kiezen uit diverse locaties.

Let op: waar ‘trouwen’ staat, kunt u ook geregistreerd partnerschap of omzetting van een partnerschap naar een huwelijk lezen.

Melding en voorbereiding

De gemeente Nunspeet heeft een aantal trouwambtenaren in dienst. Een overzicht van de trouwambtenaren vindt u op de pagina trouwambtenaren.

De beschikbaarheid van data, locaties en trouwambtenaren checken? Dat kan via de knop Melden voorgenomen huwelijk DigiD. Hiervoor hoeft u nog niet in te loggen met DigiD en sms controleercode.

Trouwen in het gemeentehuis

Wilt u in het gemeentehuis trouwen, een geregistreerd partnerschap registreren of een omzetting van een partnerschap naar een huwelijk laten voltrekken in het gemeentehuis van de gemeente Nunspeet? Dan kunt u dat digitaal melden.

Omzetting van een partnerschap naar een huwelijk

In de gemeente Nunspeet bepaalt u zelf waar de omzetting met ceremonie plaatsvindt. Houdt u er rekening mee dat u bij een omzetting geen getuigen nodig heeft. Is uw partnerschap in een andere gemeente voltrokken dan Nunspeet? Dan moet u eerst een uittreksel van de partnerschapsregistratie opvragen bij die betreffende gemeente.

Lees meer over omzetting op de pagina omzetting van een partnerschap naar een huwelijk.

1. Andere locatie dan het gemeentehuis

Wilt u niet op het gemeentehuis trouwen maar op een vaste trouwlocatie, dan regelt u dit eerst met de beheerder of de eigenaar van de locatie. Op de locatie vult u een reserveringsformulier in. Als u een bevestiging van de gemeente heeft ontvangen kunt u pas de digitale melding doen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

2. Eigen trouwlocatie naar keuze

Wilt u trouwen op een eigen trouwlocatie naar keuze, dan moet u hiervoor eerst een aanvraag indienen bij de gemeente (minimaal 16 weken voor datum huwelijk/partnerschap).

Lees meer over eigen trouwlocatie naar keuze.

3. Eigen trouwambtenaar

Wilt u een eigen trouwambtenaar meenemen, dan moet u vooraf een aanvraag indienen bij de gemeente (minimaal 16 weken voor datum huwelijk/partnerschap).

Lees meer over eigen trouwambtenaar kiezen.

Let op: heeft u de zaken geregeld die onder 1, 2 of 3 staan? Dan kunt u een melding voorgenomen huwelijk (met DigiD en sms controleercode) doen.

Geen digitale melding?

Kunt u niet digitaal aangifte doen, vult u dan het meldingsformulier in en neem contact op met de gemeente.

Let op: dit formulier moet uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksdatum ingevuld en ondertekend in het gemeentehuis zijn ingeleverd.

Getuigen en ambtenaar burgerlijke stand

Getuigen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn en maximaal vier. Bij een kosteloos huwelijk kan een medewerker van de gemeente Nunspeet optreden als getuige. Hiervoor betaalt u per getuige.
Bij een omzetting van een partnerschap naar een huwelijk worden er geen getuigen in de akte opgenomen. U moet de getuigen meteen bij de digitale melding doorgeven.

Ambtenaar van de burgerlijke stand

In de digitale melding kunt u een voorkeur aangeven voor een ambtenaar van de burgerlijk stand. Is hij of zij verhinderd, dan nemen wij met u contact op om te overleggen welke ambtenaar dan uw voorkeur heeft.
Bij een kosteloos huwelijk kunt u geen keuze maken.

Kosten

Kosten trouwen en geregistreerd partnerschap

Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap of omzetting

In de gemeente Nunspeet is het ook mogelijk om kosteloos te trouwen op het gemeentehuis van Nunspeet. Dit kan alleen op maandag om 9.00 en 9.15 uur. Tenminste een van de partners moet in de gemeente Nunspeet ingeschreven staan en u mag met totaal maximaal acht personen aanwezig zijn. Wilt u een (trouw)boekje, u kunt de kosten en modellen vinden op onze website. Een kosteloos huwelijk heeft een sober karakter en wordt voltrokken door de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt geen toespraak gehouden, alleen de wettelijk verplichte handelingen worden verricht. De hele ceremonie duurt ongeveer vijf minuten.

Trouwen of getrouwd in het buitenland

Op de website van de rijksoverheid staat waaraan u moet denken als u in het buitenland trouwt. Soms heeft u een Verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig en/of een Ongehuwdverklaring.

Getrouwd in het buitenland

Bent u getrouwd in het buitenland dan laat u het buitenlands huwelijksdocument registreren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij terugkomst in de gemeente waar u woont.

Lees meer over trouwen en geregistreerd partnerschap op Rijksoverheid.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)