Eenmalige aanwijzing trouwambtenaar

Het huwelijk/partnerschap laten sluiten door bijvoorbeeld een familielid, goede vriend of collega is ook mogelijk. Voorwaarde is dat dit een meerderjarig persoon betreft. Deze persoon wordt dan voor één dag aangewezen en beëdigd. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De aanvraag voor aanwijzing dient u minimaal 16 weken voor de trouwdatum in. Dit mede in verband met een eventuele beëdigingsprocedure bij de rechtbank.

Wat u moet weten

Eenmalige aanwijzing van iemand die nog geen trouwambtenaar is

U wilt in de gemeente Nunspeet in het huwelijk treden of uw partnerschap laten sluiten. Het is uw wens om uw huwelijk of partnerschap door een bekende die nog geen trouwambtenaar in een andere gemeente is, te laten sluiten.
Om ervoor te zorgen dat de persoon uw huwelijk of partnerschap kan sluiten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.
Uiterlijk 16 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschapsregistratie moeten van de persoon de volgende documenten worden ingeleverd bij de burgerlijke stand van de Gemeente Nunspeet:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs waarop wordt aangegeven met welke naam de persoon in de akte vermeld wil worden
  • Toestemming gegeven voor het raadplegen van de gegevens van de eenmalig aan te wijzen trouwambtenaar in de Basis Registratie Personen (BRP) zie aanvraagformulier óf een recent afgegeven uittreksel BRP, niet ouder dan 1 maand
  • Een cv waaruit voldoende sprekerservaring blijkt.

De persoon moet vervolgens bij de rechtbank in Arnhem worden beëdigd. Wanneer de beëdiging kan plaatsvinden hangt af van de rechtbank.

Eenmalige aanwijzing van iemand die al trouwambtenaar in een andere gemeente is

U wilt in de gemeente Nunspeet in het huwelijk treden of uw partnerschap laten sluiten. Het is uw wens om uw huwelijk of partnerschap door een bekende die al wel trouwambtenaar in een andere gemeente is, te laten sluiten.
Om ervoor te zorgen dat de persoon uw huwelijk of partnerschap kan sluiten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

  • Kopie geldig legitimatiebewijs waarop wordt aangegeven met welke naam de persoon in de akte vermeld wil worden
  • Toestemming gegeven voor het raadplegen van de gegevens van de eenmalig aan te wijzen trouwambtenaar in de Basis Registratie Personen (BRP) zie aanvraagformulier óf een recent afgegeven uittreksel BRP, niet ouder dan 1 maand
  • Kopie aanwijzingsbesluit tot (b)abs, waaruit blijkt dat de persoon nog een geldige aanwijzing bij een gemeente heeft; let op: dit mag geen aanwijzing voor een dag zijn
  • Kopie bewijs van beëdiging bij de rechtbank

Let op: de persoon moet op dit moment werkzaam zijn als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een willekeurig gemeente. Is dit niet het geval dan moet de procedure voor eenmalige aanwijzing van iemand die nog geen trouwambtenaar is, worden gevolgd.

Indien de benodigde documenten niet tijdig zijn aangeleverd, wordt een reguliere Nunspeetse ambtenaar ingepland om uw huwelijk of partnerschap te sluiten.

Kosten

  • Extra leges voor aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand met beëdiging voor 1 dag: € 63,--
  • Extra leges voor aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag zonder beëdiging: € 120,85

Let op: deze kosten betaald u voor het in behandeling nemen van de aanvraag eenmalige aanwijzing voor een dag, wordt de aanvraag geweigerd dan ontvangt u deze kosten niet terug.

Na aanwijzing van de persoon tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Nunspeet ontvangt deze persoon een kopie van deze aanwijzing en een brief met verdere instructies.

De eenmalig aangewezen ambtenaar ontvangt van de gemeente Nunspeet geen vergoeding voor het sluiten van uw huwelijk of partnerschap.

 

Contact