Trouwlocatie naar keuze

Wat u moet weten

Het is in de gemeente Nunspeet mogelijk om op een locatie naar keuze te trouwen. Denk hierbij aan uw eigen achtertuin, uw ouderlijk huis, of uw favoriete horecagelegenheid. Wij doen er alles aan om uw droom te verwezenlijken. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen:

 • De locatie moet een ruimte zijn. Een locatie in de open lucht kan alleen op voorwaarde dat deze overdekt is of zodanig beschermd dat de ambtenaar en het bruidspaar geen last hebben van de weersomstandigheden
 • De locatie moet openbaar zijn, ook niet-genodigden moeten uw huwelijksvoltrekking kunnen bijwonen. Ook moet de locatie voor minder validen toegankelijk zijn
 • De locatie moet veilig zijn en onder andere voldoen aan de eisen van brandveiligheid
 • U moet zelf toestemming vragen aan de eigenaar voor het gebruik van de locatie
 • Het kan zijn dat iemand van de gemeente de trouwlocatie vooraf bezoekt om te beoordelen of de locatie aan de gestelde criteria (zoals veiligheid, openbaarheid, toegankelijkheid, etc.) voldoet. Ook al is het maar voor één keer, als een locatie als trouwlocatie wordt aangewezen is het daarmee op dat moment een huis van de gemeente
 • U bent als bruidspaar zelf verantwoordelijk voor de aankleding en verzorging van de eigen trouwlocatie
 • De extra kosten komen voor rekening van het bruidspaar (o.a. kosten van eventuele benodigde vergunningen)
 • Niet elke locatie komt in aanmerking voor aanwijzing als trouwlocatie. Uitgezonderde locaties zijn vastgelegd in de Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018

Als u een locatie van uw keuze gevonden heeft, dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente Nunspeet. Dit dient uiterlijk 16 weken voor de huwelijksdatum te gebeuren met het aanvraagformulier (trouw)locatie naar eigen keuze.

Als de locatie voldoet aan de voorwaarden, zal Team Publiek namens het college, besluiten om die locatie voor het voltrekken van uw huwelijk aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie en kunt u verder met de voorbereidingen van uw huwelijk. Houdt u nog wel rekening met de volgende kosten:

 • Voltrekken huwelijk
 • Aanwijzen locatie als eenmalige trouwlocatie
 • Indien van toepassing: de kosten van de benodigde vergunningen
 • Eventuele kosten van de locatie zelf

Let op: mogelijk beschikt een eigen gekozen locatie niet over de benodigde vergunningen zoals een evenementenvergunning, een drank- en horecavergunning of een gebruiksvergunning. Wij kunnen dit voor u nazien en u helpen met het aanvragen daarvan.

Aanvragen

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijziging tot alternatieve trouwlocatie voor een dag is € 226,--.

Contact