Buitenlandse nationaliteit of woonachtig in het buitenland

Wat u moet weten

Als u in het buitenland bent geboren of u woont in het buitenland en/of u heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Neemt u in dat geval ruim voor de huwelijksdatum/datum van geregistreerd partnerschap contact op met de gemeente. Als er documenten uit het buitenland moeten komen, raden wij u aan hierover vroegtijdig informatie in te winnen bij Team Publiek.

De wachttijd voor het opvragen van documenten vanuit het buitenland kan namelijk oplopen.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding in Den Haag.

Als u alle vereiste documenten heeft laten beoordelen door de ambtenaar van Team Publiek kunt u schriftelijk melding doen van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Is een van onderstaande punten op u van toepassing?

  • Een van beide echtgenoten bezit niet de Nederlandse nationaliteit
  • Een of beide echtgenoten is niet gemeenschapsonderdaan
  • Een of beide echtgenoten beschikt niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd
  • U woont permanent in het buitenland

Dan kunt u een melding doen.

Gebruik het formulier Melding voorgenomen huwelijk + verblijfsrecht (pdf, 1.67 MB)

Contact