Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Trouwt u in het buitenland dan kan de ambassade van het land u vertellen welke documenten u nodig heeft. Soms is een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Het internationale document verklaart dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat u moet weten

Een Verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt vaak verward met een Ongehuwdverklaring. Een Ongehuwdverklaring is een verklaring van de gemeente dat u niet getrouwd bent.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u bij de gemeente Nunspeet aanvragen als:

 • U of uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft en in de gemeente Nunspeet woont
  of
 • U of uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft en de laatste woonplaats in Nederland de gemeente Nunspeet was

En verder

 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig
 • Naast een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner kan worden gevraagd om aanvullende originele documenten zoals een geboorte-, echtscheidings- of overlijdensakte
 • Wilt u weten of u of uw partner deze aanvullende documenten mee moet nemen, neemt u dan contact op met de gemeente
 • Documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld laat u eerst in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler
 • Afhankelijk van het land waar de documenten zijn opgemaakt moeten de documenten aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op Nederlandwereldwijd.nl ziet u per land welke voorschriften dat zijn

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Uw pinpas of geld
 • Indien nodig, aanvullende documenten met eventueel de verplichte legalisatiestempels

Indien nodig, een beëdigde vertaling van de documenten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten

Een Verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 25,10.

Meer informatie

Lees meer over de verklaring van huwelijksbevoegdheid op Rijksoverheid.nl.

Contact