Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Container niet geleegd

Als uw container niet is geleegd meldt u dit bij Aconov via telefoonnummer
(0800) 222 41 11.

Wat u moet weten

Aanbieden van containers

 • Zet uw container op de inzameldag vóór 07.30 uur aan de straat op de door de gemeente aangewezen locatie (dus niet de avond ervoor) en haal de container dezelfde dag ook weer van de straat.
 • Zet de container met de wielen van de weg af. Bied de container met die van uw buren twee-aan-twee naast elkaar aan met een tussenruimte van ongeveer een stoeptegel.
 • Plaats de containers niet achter elkaar.
 • De container moet met gesloten deksel worden aangeboden om te voorkomen dat afval op straat valt tijdens het legen.
 • De container mag maximaal 80 kilo wegen. Afval op of naast de container wordt niet meegenomen.
 • Wanneer u gebruik maakt van een containerzak, denk er dan aan om deze op de dag van inzameling los te halen van de rand van de container en deze bij de container in te vouwen.
 • Stamp het afval niet aan. Het kan zijn dat de container dan niet helemaal geleegd kan worden.
 • Plaats de container vrij van bomen, paaltjes, auto’s, verkeersborden, enzovoorts. Dit zijn obstakels voor de inzamelwagen.
 • U kunt uw container binnen het eigen inzamelgebied éénmaal per inzamelronde aanbieden. Containers die vaker dan één keer per twee weken worden aangeboden worden geweigerd en geblokkeerd.
 • Beschadiging of verdwijning buiten de lediging om is voor uw eigen rekening. Lees meer hierover op de pagina container kwijt of beschadigd.
 • Het aanbieden van grote en/of harde stukken afval in de container, zoals o.a. tegels en boomstronken, is niet toegestaan Dit kan namelijk het inzamelvoertuig beschadigen. De aanbieder wordt bij schade aansprakelijk gesteld door Aconov. Wij controleren regelmatig de inhoud van de container.
 • Gooi géén grote en/of harde materialen in de container, want dan ontstaat er schade aan het inzamelmechaniek van het inzamelvoertuig. De aanbieder wordt bij schade aansprakelijk gesteld door Aconov.
 • Laat bij verhuizing de container op het oude adres.

Let op: is uw container op de vaste ophaaldag niet geleegd? Bel dan met Aconov via telefoonnummer (0800) 222 41 11. Als u de melding uiterlijk op de dag erna vóór 12.00 uur doet, wordt uw container alsnog na controle door de Aconov geleegd.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)