Container niet geleegd

Als uw container niet is geleegd, meldt u dat bij Aconov via telefoon:
(0800) 222 41 11.

Wat u moet weten

Aanbieden van containers

 • Zet uw container op de inzameldag vóór 07.30 uur aan de straat op de door de gemeente aangewezen locatie (dus niet de avond ervoor) en haal de container dezelfde dag ook weer van de straat
 • Zet de container met de wielen van de weg af. Bied de container met die van uw buren twee-aan-twee naast elkaar aan met een tussenruimte van ongeveer een stoeptegel
 • Plaats de containers niet achter elkaar
 • De container moet met gesloten deksel worden aangeboden om te voorkomen dat afval op straat valt tijdens het legen
 • De container mag maximaal 80 kilo wegen. Afval op of naast de container wordt niet meegenomen
 • Stamp het afval niet vast, het kan zijn dat de container dan niet helemaal geleegd kan worden
 • Gooi géén grote harde materialen in de container, want dan ontstaat er schade aan het inzamelmechaniek van het inzamelvoertuig. De aanbieder wordt bij schade aansprakelijk gesteld door Aconov
 • Plaats de container vrij van bomen, paaltjes, auto’s, verkeersborden, enzovoorts. Dit zijn obstakels voor de inzamelwagen
 • U kunt uw container binnen het eigen inzamelgebied één maal per inzamelronde aanbieden. Containers die vaker dan één keer per twee weken worden aangeboden worden geweigerd en geblokkeerd
 • Beschadiging of verdwijning buiten de lediging om is voor uw eigen rekening. Lees meer hierover op de pagina container kwijt of beschadigd
 • Het aanbieden van grote stukken afval in de container, zoals tegels en boomstronken, is niet toegestaan Dit kan namelijk het inzamelvoertuig beschadigen. Wij controleren regelmatig de inhoud van de container
 • Laat bij verhuizing de container op het oude adres


Let op: Is uw container op de vaste ophaaldag niet geleegd, belt u dan met Aconov, telefoon: (0800)  222 41 11.

Als u de melding uiterlijk op de dag erna vóór 12.00 uur doet, wordt uw container alsnog na controle door de Aconov geleegd.

Contact