Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Grofvuil

Grofvuil afval past qua grootte/zwaarte niet in een normale vuilniszak. U moet denken aan: (tuin)hout, puin en stenen, inboedel dat kringloop niet accepteert, vloerbedekking, vensterglas, verbouwingsafval, asbest (special verpakt) en grotere afmetingen van restafval.

Dit afval dat te groot, te zwaar of qua samenstelling niet bestemd is voor de huishoudelijke restafvalcontainer brengt u zelf weg of laat u op afspraak ophalen. Ook dit afval wordt gescheiden ingeleverd en opgehaald: snoeihout, bouw- en sloopafval (Big Bag) overig grofvuil en metaal.

Brengen

U kunt uw grof afval zelf wegbrengen naar:

BB Transport en Afvalinzameling

Hullerweg 122 in Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 49 50
Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07:00 uur – 18:00 uur en op zaterdag: 08:00 – 15:00 uur

Van Werven Recycling B.V.

 • Locatie: Bovendwarsweg 93 in Oldebroek
  Telefoon (0525) 63 33 23
  Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 12.00 uur
 • Locatie: Middeldijk 16 in Hattemerbroek
  Telefoon: (038) 376 14 49
  Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07.00 – 17.00 uur, op zaterdag gesloten

Remondis B.V. 

Tolweg 12-14 in Ermelo
Telefoon: (0341) 56 57 55
Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07.30 – 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 12.00 uur

Let op: u moet bij de bedrijven betalen voor het wegbrengen. Informeer vooraf bij de bedrijven naar de geldende tarieven.

Ophalen

 • U kunt uw grof afval ook laten ophalen. Dit loopt via Aconov.nl, u dient hiervoor het aanvraagformulier op de website van Aconov in te vullen.
 • U betaalt voor deze afvalservice € 52,50 per m3 vóóraf of ter plekke (contant of met mobiel pinautomaat).
 • Wanneer uw afval wordt opgehaald is afhankelijk van het aantal aanvragen en de plaatsen in de gemeente waar grofvuil moet worden opgehaald. Ophalen kan tot laat in de middag.
 • U mag het grofvuil alleen voor uw eigen woning plaatsen.

Soorten grofvuil

Accu’s

Accu’s kunt u dagelijks gratis inleveren op de gemeentewerf via de toegangspoort aan de Galvaniweg. Wij verzoeken u de accu’s niet in de milieubox te doen. Accuzuur kan namelijk de box beschadigen.

Oude koelkasten/diepvriezers

Oude koelkasten en diepvriezers kunt u meegeven aan de leverancier van uw nieuwe koelkast/diepvriezer. Ook is het mogelijk deze dagelijks in te leveren op de gemeentewerf: Hullerweg 121, Nunspeet. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur. U kunt deze apparaten ook laten ophalen door de gemeente. De kosten hiervoor bedragen €45,–. U kunt dit telefonisch aanmelden bij de afdeling Openbare Ruimte via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Wit- en bruingoed

Wasmachines, kookapparatuur, magnetrons, maar ook TV’s, audioapparatuur, computers, kleine elektrische apparaten, hoge drukspuiten en dergelijke huishoudelijke apparaten vallen onder wit- en bruingoed. Net zoals bij koelkasten en diepvriezers kunt u de oude apparaten kosteloos meegeven aan de leverancier van uw nieuwe toestel/apparaat. Daarnaast kunt u, wanneer het apparaat nog werkt of te repareren is, dit inleveren bij de Kringloopwinkel aan de Nijverheidsweg 101b in Nunspeet.

Ook is het mogelijk dagelijks wit- en bruingoed gescheiden in te leveren op de gemeentewerf, Hullerweg 121 in Nunspeet. U hoeft hiervoor niet door de slagbomen van de gemeentewerf. Aan de zijde van de Galvaniweg is er de mogelijkheid om dit in te leveren in de daarvoor bestemde boxen. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur.

Bedrijfsmatig huisvuil

Bedrijfsmatig huisvuil moet zelf afgevoerd worden bij BB Transport en Afvalinzameling, Van Werven Recycling B.V. of Remondis B.V..

Als het veel afval is, en u wilt een container, dan kunt u bovenstaande bedrijven bellen voor een huurcontainer (aan de huur zijn kosten verbonden).

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)