Bomen of struiken laten snoeien

Als u ziet dat beplanting voor onveilige situaties in het verkeer zorgt, kunt u dit melden aan de gemeente. Ook als u overlast ondervindt van overhangende takken of een te brede heg, dan meldt u dit bij ons. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Wat u moet weten

Melden

Vermeld de locatie waar het om gaat zo nauwkeurig mogelijk eventueel aangevuld met foto's.

Eigen terrein

Als de bomen of struiken zich op uw eigen terrein bevinden dan bent u zelf verantwoordelijk voor snoeien.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente is terughoudend met verzoeken tot snoeien of kappen van (gemeentelijke) bomen om schaduwwerking op zonnepanelen te verhelpen. Meer informatie hierover op de pagina boom kappen.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u naar telefoonnummer (0341) 25 99 11. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) natuurlijk ook bellen naar 112.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact