Iets anders melden

Valt u iets op in uw buurt of in de openbare ruimte en denkt u dat de gemeente hier iets aan kan doen? Dan meldt u dit aan de gemeente. Als u ons op de hoogte stelt, kunnen wij het probleem mogelijk oplossen.

Wat u moet weten

U kunt een klacht indienen wanneer:

  • U ontevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen.
  • Als er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan is het maken van een melding voldoende.

Storingen

Gas - Liander:
Telefoon: 0800 90 09 (gratis)
Of via Liander

Elektriciteit - Liander:
Telefoon: 0800 90 09 (gratis)
Of via Liander

Water - Vitens:
Telefoon: 0800 03 59
Of via Vitens

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact