Jeugdhulp

De gemeente Nunspeet organiseert de jeugdhulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jongeren en ouders/opvoeders kunnen bij het CJG terecht voor vragen, advies en directe hulp. Het gaat dan om jeugd- en opvoedhulp en de zorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Samen met de medewerker van het CJG bekijkt u op welke manier u het beste geholpen bent. Bij ingewikkelde problemen in het gezin kan het CJG ook de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp regelen.

Wat u moet weten

Lees meer over jeugdhulp op cjgnunspeet.nl en krijg antwoord op vragen over opvoeden.

Aanbieders van jeugdhulp

  • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Als blijkt dat extra jeugdhulp nodig is dan kunt u samen met het CJG de keuze maken voor een zorgaanbieder die aansluit bij de hulpvraag: Lijst aanbieders en producten ISNV
  • De beschrijving van de producten is opgenomen in de jeugdhulpcatalogus (pdf, 890.74 KB)
  • Ook is het mogelijk dat u met een PGB zelf de jeugdhulp inkoopt bij een andere aanbieder van uw keuze

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" via telefoon: (0800) 20 00
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Spoedeisende zorg van jeugdbescherming Gelderland, telefoon: (0900) 995 55 99

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Zeker bij lastige gesprekken is het handig dat er iemand die je vertrouwt bij het gesprek aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of vriend(in) zijn.

Ook kunt u hiervoor terecht bij MEE Veluwe. Het is fijn als er iemand is die u op weg kan helpen met informatie of advies. Of die samen met u kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. En die altijd vanuit uw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Gratis en zonder doorverwijzing.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Veluwe via telefoonnummer (055) 526 92 00 of e-mail info@meeveluwe.nl. U hoeft zich niet eerst te melden bij de gemeente.

U kunt ook langskomen tijdens het inloopspreekuur van MEE:

  • Woensdag tussen 10.00 en 12.00, Zorgplein De Enk, Stationsplein 18
  • Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de even weken(na het maken van een telefonische afspraak via 055 526 92 00), Wijkontmoetingscentrum De Binnenhof, Colijnstraat 78

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Heeft u of uw kind vragen of klachten over jeugdhulp? Dan kunt u uw vraag of klacht altijd allereerst kwijt bij de betreffende organisatie.

Komt u er samen niet uit of voelt u of uw kind zich onvoldoende gehoord dan kunt u bij een vertrouwenspersoon terecht van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg informeert, adviseert en ondersteunt jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen. Het AKJ beantwoordt vragen over de jeugdhulp. Ook geeft het AKJ ondersteuning bij het opstellen, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp.

Hoe vindt u een vertrouwenspersoon?

Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon via telefoonnummer (088) 555 10 00 of info@akj.nl.

In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.        

Contact