Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Jeugdhulp

De gemeente Nunspeet organiseert de jeugdhulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jongeren en ouders/opvoeders kunnen bij het CJG terecht voor vragen, advies en directe hulp. Het gaat dan om jeugd- en opvoedhulp en de zorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Samen met de medewerker van het CJG bekijkt u op welke manier u het beste geholpen bent. Bij ingewikkelde problemen in het gezin kan het CJG ook de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp regelen.

Wat u moet weten

Lees meer over jeugdhulp op cjgnunspeet.nl en krijg antwoord op vragen over opvoeden.

Meer informatie over het sociaal domein binnen de gemeente Nunspeet is te vinden in het lntegraal beleidsplan sociaal domein (te vinden op overheid.nl).

Aanbieders van jeugdhulp

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" via telefoon: (0800) 20 00.
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Spoedeisende zorg van jeugdbescherming Gelderland, telefoon: (0900) 995 55 99.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Zeker bij lastige gesprekken is het handig dat iemand die je vertrouwt bij het gesprek aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of vriend(in) zijn.

Ook kunt u hiervoor terecht bij MEE Samen. Het is fijn als er iemand is die u op weg kan helpen met informatie of advies, of iemand die samen met u kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent en iemand die altijd vanuit uw belang meekijkt. MEE Samen biedt zelf geen zorg of langdurige hulp en werkt los van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen mag gratis gebruik maken van deze ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. Er is geen doorverwijzing of indicatie nodig.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met MEE Samen via (055) 526 92 00 of info@meesamen.nl. U kunt de onafhankelijk cliëntondersteuners ook rechtstreeks bereiken of zonder afspraak langskomen op één van de inloopspreekuren. De actuele contactinformatie vindt u op de pagina onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Heeft u of uw kind vragen of klachten over jeugdhulp? Dan kunt u uw vraag of klacht altijd allereerst kwijt bij de betreffende organisatie.

Komt u er samen niet uit of voelt u of uw kind zich onvoldoende gehoord dan kunt u bij een vertrouwenspersoon terecht van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg informeert, adviseert en ondersteunt jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen. Het AKJ beantwoordt vragen over de jeugdhulp. Ook geeft het AKJ ondersteuning bij het opstellen, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp.

Hoe vindt u een vertrouwenspersoon?

Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon via telefoonnummer (088) 555 10 00 of info@akj.nl.

In de Jeugdwet is het recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon vastgelegd. Iedereen die gebruik wil maken van jeugdhulp kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon.        

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)