Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Of moet u uw bedrijf beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is? Of bent u een startende ondernemer met een uitkering en wilt u startkapitaal aanvragen? Dan kunt u misschien gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 kent het Bbz tijdelijk versoepelde voorwaarden voor de uitkering voor levensonderhoud. U doet uw Bbz-aanvraag in uw woongemeente.

Tijdelijk versoepelde voorwaarden Bbz-uitkering

Vraagt u in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 een uitkering voor levensonderhoud aan op grond van het Bbz? Dan gelden er tijdelijk versoepelde voorwaarden. Als u in deze periode een Bbz-uitkering aanvraagt dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De bijstandsuitkering kan worden toegekend over de maanden oktober, november en december 2021
 • Er is geen sprake van een vermogenstoets. Dit wil zeggen dat er geen harde vermogensgrens is, waarmee er geen recht op een Bbz-uitkering bestaat
 • De bijstand wordt per kalendermaand (en dus niet per boekjaar) vastgesteld
 • De bijstand wordt maandelijks verstrekt in de vorm van ‘om niet’

De overige voorwaarden voor een Bbz-uitkering zijn ongewijzigd. Dit betekent in ieder geval dat:

 • U heeft een inkomen onder het sociaal minimum. Het gaat hier niet alleen om inkomen uit bedrijf, maar ook om ander inkomen (bijvoorbeeld een uitkering, inkomen uit vermogen, alimentatie, etc.). Heeft u een partner? Dan wordt er gekeken naar uw gezamenlijke inkomen
 • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin. De gemeente zal daarom een levensvatbaarheidstoets uitvoeren. Let op: er geldt geen harde vermogenseis voor het Bbz, maar de vermogenssituatie kan er wel toe leiden dat het bedrijf niet levensvatbaar is, waardoor een Bbz-uitkering niet mogelijk is
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf
 • U bent zelfstandige

Voor de Bbz-lening bedrijfskapitaal? Dan gelden de versoepelde voorwaarden niet.

Aanvragen Bbz-uitkering

U kunt een Bbz-uitkering aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens digitaal beschikbaar heeft:

 • Een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs)
 • Een recent bankafschrift waaruit tenaamstelling blijkt
 • Indien u een partner heeft: de ingevulde en ondertekende partnerverklaring bbz (pdf, 53.11 KB)

Om uw recht op de Bbz-uitkering te kunnen beoordelen hebben wij nog meer gegevens van u nodig. Welke gegevens dit zijn hangt af van uw bedrijf, uw persoonlijke situatie en welke gegevens wij eventueel al van u hebben. Na het indienen van uw aanvraag nemen wij contact met u op om verder in te kaart te brengen welke gegevens wij nodig hebben. Houdt er rekening mee dat wij in ieder geval actuele financiële gegevens van u nodig zullen hebben.

Andere ondersteuning via het Bbz

Voor gevestigde ondernemers

 • Een rentedragende lening
 • Professionele begeleiding en advies
 • Een beperkte eenmalige kapitaalinjectie
 • Schuldhulpverlening

N.B. De hoogte van uw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning. Een Bbz-lening wordt niet BKR-geregistreerd.

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kunt u mogelijk tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling. U krijgt dan een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau voor de duur van maximaal één jaar. Hiermee kunt u op een verantwoorde manier uw bedrijf beëindigen. Zo kunt u bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, gewassenoogsten of uw voorraden verkopen. Als u ouder bent dan 55 jaar op het moment dat u stopt, dan kunt u mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Die uitkering moet u al aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf, om deze te ontvangen na beëindiging van uw onderneming.

Voor startende ondernemers

Als u van plan bent om een bedrijf te starten, kunt u in aanmerking komen voor:

 • Professioneel advies en professionele begeleiding vóór en na de start
 • Ondersteuning in de kosten die met de voorbereiding samenhangen

Als u een plan heeft om een bedrijf te starten, dat als levensvatbaar wordt beoordeeld, kunt u:

 • Een rentedragende lening overeenkomen om de benodigde investeringen te financieren. Deze lening is niet BKR-geregistreerd.
 • Ondersteuning krijgen in de kosten van levensonderhoud tot bijstandsniveau tijdens de startfase, voor een periode van maximaal 3 jaar

Als u van plan bent om een bedrijf te starten:

 • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken
 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos, of dreigt dat te worden

IOAZ-uitkering

Bent u 55 jaar of ouder en ondernemer dan kunt u, onder voorwaarden, na beëindiging van het bedrijf inkomensondersteuning ontvangen tot uw pensioengerechtigde leeftijd. U kunt een beroep doen op ondersteuning als:

 • U de laatste 10 jaren werkzaam bent geweest, waarvan ten minste de laatste 3 jaren als ondernemer
 • Het gemiddeld inkomen, nu en in de toekomst, niet te hoog is (actuele bedragen)

Hoogte uitkering

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

 • Of u inkomsten heeft
 • Of uw eventuele partner inkomsten heeft
 • Wat uw eigen vermogen is
 • Hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Lees meer over de IOAZ-uitkering vindt u op de Rijksoverheid.nl.

Contact met de gemeente

Heeft u vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-uitkering? Of wilt u een Bbz-lening bedrijfskapitaal aanvragen? Neem dan contact met ons op via bbz@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11.

Contact