Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Of moet u uw bedrijf beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is? Of bent u een startende ondernemer met een uitkering en wilt u startkapitaal aanvragen? Dan kunt u misschien gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). U doet uw Bbz-aanvraag in uw woongemeente.

Ondersteuning voor ondernemers

Voor gevestigde ondernemers

 • Een rentedragende lening
 • Professionele begeleiding en advies
 • Een beperkte eenmalige kapitaalinjectie
 • Schuldhulpverlening

N.B. De hoogte van uw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning.

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kunt u mogelijk tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling. U krijgt dan een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau voor de duur van maximaal één jaar. Hiermee kunt u op een verantwoorde manier uw bedrijf beëindigen. Zo kunt u bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, gewassen oogsten of uw voorraden verkopen. Als u ouder bent dan 55 jaar op het moment dat u stopt, dan kunt u mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Die uitkering moet u al aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf, om deze te ontvangen na beëindiging van uw onderneming.

Voor startende ondernemers

Als u van plan bent om een bedrijf te starten, kunt u in aanmerking komen voor:

 • Professioneel advies en professionele begeleiding vóór en na de start
 • Ondersteuning in de kosten die met de voorbereiding samenhangen

Als u een plan heeft om een bedrijf te starten, dat als levensvatbaar wordt beoordeeld, kunt u:

 • Een rentedragende lening overeenkomen om de benodigde investeringen te financieren. Deze lening is niet BKR-geregistreerd.
 • Ondersteuning krijgen in de kosten van levensonderhoud tot bijstandsniveau tijdens de startfase, voor een periode van maximaal 3 jaar

Als u van plan bent om een bedrijf te starten:

 • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken
 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos, of dreigt dat te worden

IOAZ-uitkering

Bent u 55 jaar of ouder en ondernemer dan kunt u, onder voorwaarden, na beëindiging van het bedrijf inkomensondersteuning ontvangen tot uw pensioengerechtigde leeftijd. U kunt een beroep doen op ondersteuning als:

 • U de laatste 10 jaren werkzaam bent geweest, waarvan ten minste de laatste 3 jaren als ondernemer
 • Het gemiddeld inkomen, nu en in de toekomst, niet te hoog is (actuele bedragen)

Hoogte uitkering

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

 • Of u inkomsten heeft
 • Of uw eventuele partner inkomsten heeft
 • Wat uw eigen vermogen is
 • Hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Lees meer over de IOAZ-uitkering vindt u op de Rijksoverheid.nl.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u schulden? Ook dan kan de gemeente u mogelijk ondersteunen. Welke ondersteuning wij kunnen bieden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op via bbz@nunspeet.nl. Het maakt hiervoor niet uit of u grote of kleine schulden heeft.

Contact met de gemeente

Heeft u vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-uitkering? Of wilt u een Bbz-lening bedrijfskapitaal aanvragen? Neem dan contact met ons op via bbz@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11.

Contact