Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Of moet u uw bedrijf beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is? Of bent u een startende ondernemer met een uitkering en wilt u startkapitaal aanvragen? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen. Neem hiervoor contact met de gemeente op via (0341) 25 99 11. Is uw inkomen uit bedrijf geraakt door de coronacrisis? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Tozo-regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in financiële moeilijkheden raken door de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus, kunnen aanspraak maken op bijstand op grond van de Tozo-regeling. Meer informatie over de Tozo-regeling vindt u via onderstaande knop.

Bbz (gevestigde ondernemers)

Als u tijdelijk onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u via de Bbz-regeling tot één jaar lang een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau krijgen. Heeft u betalingsproblemen, kunt u noodzakelijke investeringen niet meer doen, of heeft u onoverkomelijke problemen met schulden, dan kunt u wellicht een rentedragende lening krijgen. In alle gevallen moet uw bedrijf na hulpverlening weer levensvatbaar zijn.

Om wat voor ondersteuning gaat het in de Bbz?

 • Een rentedragende lening
 • Professionele begeleiding en advies
 • Een beperkte eenmalige kapitaalinjectie
 • Aanvullend inkomen tot bijstandsniveau
 • Schuldhulpverlening

N.b. De hoogte van uw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning.

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kunt u tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling. U krijgt dan een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau voor de duur van maximaal één jaar. Hiermee kunt u op een verantwoorde manier uw bedrijf beëindigen. Zo kunt u bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, gewassenoogsten of uw voorraden verkopen. Als u ouder bent dan 55 jaar op het moment dat u stopt, dan kunt u mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Die uitkering moet u al aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf, om deze te ontvangen na beëindiging van uw onderneming.

Bbz (startende ondernemers)

Wat u kunt verwachten als starter?

Als u van plan bent om een bedrijf te starten, kunt u in aanmerking komen voor:

 • Professioneel advies en professionele begeleiding vóór en na de start
 • Ondersteuning in de kosten die met de voorbereiding samenhangen

Als u een plan heeft om een bedrijf te starten, dat als levensvatbaar wordt beoordeeld, kunt u:

 • Een rentedragende lening overeenkomen om de benodigde investeringen te financieren
 • Ondersteuning krijgen in de kosten van levensonderhoud tot bijstandsniveau tijdens de startfase, voor een periode van maximaal 3 jaar

Als u van plan bent om een bedrijf te starten:

 • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken
 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos, of dreigt dat te worden

IOAZ-uitkering

Bent u 55 jaar of ouder en ondernemer dan kunt u, onder voorwaarden, na beëindiging van het bedrijf inkomensondersteuning ontvangen tot uw pensioengerechtigde leeftijd. U kunt een beroep doen op ondersteuning als:

 • U de laatste 10 jaren werkzaam bent geweest, waarvan ten minste de laatste 3 jaren als ondernemer
 • Het gemiddeld inkomen, nu en in de toekomst, niet te hoog is (actuele bedragen)

Hoogte uitkering

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

 • Of u inkomsten heeft
 • Of uw eventuele partner inkomsten heeft
 • Wat uw eigen vermogen is
 • Hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Lees meer over de IOAZ-uitkering vindt u op de Rijksoverheid.nl.

Contact