Hulp bij schulden

Wilt u direct contact met ons opnemen? Klik dan op het contactformulier hieronder of bel met de gemeente: (0341) 25 99 11.

U kunt ook terecht bij het Financieel Trefpunt als u vragen heeft over geld en financiën. Daarnaast kunt u terecht bij Stimenz als u hulp wilt bij uw geldzaken.

Hoe kan de gemeente u helpen?

De gemeente kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie en de mogelijke oplossingen. De gemeente betaalt uw schulden niet, maar helpt u bij het zoeken naar een oplossing. Wij maken hierbij gebruik van een divers aanbod. Soms kan ondersteuning in de thuisadministratie voldoende zijn, maar wij kunnen u ook een aanbod voor schuldhulpverlening doen, zodat u perspectief heeft op een financieel gezonde situatie.

Voor wie is de ondersteuning van de gemeente?

Ondersteuning is gratis voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder. Het maakt niet uit of u een kleine of grote schuld heeft.

Betalingsachterstanden (vroegsignalering)

Corporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het drinkwaterbedrijf geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari 2021 door aan de gemeente. Voordat de gemeente in actie komt moet er minimaal eerst een herinnering verstuurd zijn.

De gemeente doet de inwoners vervolgens een hulpaanbod via een brief, belletje of smsje. Bij achterstanden bij meerdere partijen gaat Stimenz op huisbezoek. De inwoner mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.

Welke ondersteuning is er nog meer in de gemeente Nunspeet?

U kunt ook bij het maatschappelijk werk (Stimenz) terecht voor ondersteuning en hulp bij uw geldzaken. Neem contact op of maak gebruik van de inloopspreekuren. Iedere week is er een sociaal raadsman-/vrouw aanwezig. U kunt bij hen terecht voor vragen rondom belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen en wet- en regelgeving. Zij kunnen u ook helpen met een voorzieningencheck. Stimenz kijkt dan samen met u of u gebruik maakt van alle inkomensondersteunende regelingen waar u mogelijk recht op heeft. Aanmelden voor een afspraak kan via telefoonnummer (088) 784 62 10.

Wilt u meer inzicht in uw financiën? Dan kunt u terecht bij Het Venster of Humanitas voor hulp bij uw thuisadministratie.

Wilt u graag hulp bij vragen over geldzaken? U kunt elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het Financieel Trefpunt (in de bibliotheek/Veluvine aan de F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet). Hier wordt gratis hulp geboden bij het aanvragen van toeslagen, het invullen van formulieren, het lezen van brieven en vragen rondom schulden.

Regelt u toch liever zelf uw schulden? Kijk dan op zelfjeschuldenregelen.nl.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Er is een verschil tussen schuldhulpverlening voor particulieren en voor ondernemers. Wanneer u als zelfstandige in (tijdelijke) financiële problemen komt, kan het voortbestaan van uw bedrijf op de tocht komen te staan. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kan een oplossing bieden voor financiële problemen.

Als u tijdelijk onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u via de Bbz-regeling tot één jaar lang een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau krijgen. Heeft u betalingsproblemen, kunt u geen noodzakelijke investeringen doen of heeft u onoverkomelijke problemen met schulden, dan kunt u wellicht een rentedragende lening krijgen. Deze nieuwe lening is bedoeld voor het herschikken van bestaande leningen, het verminderen van aflossingsverplichtingen en waar nodig het verlagen van de totale schuldenlast. De Bbz-lening is zodoende geen nieuwe lening bovenop de bestaande schuldenlast, maar is juist aan te wenden om de bestaande schulden te bundelen en beheersbaar te houden. In alle gevallen moet uw bedrijf na hulpverlening weer levensvatbaar zijn.

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kunt u tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling of IOAZ-uitkering.

Via 155.nl kunt u eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of u tot de doelgroep hoort voor deze sociale regeling voor ondernemers.

Hulpfonds Nunspeet

Komt u niet in aanmerking voor de regeling van de gemeente of is deze regeling ontoereikend? Kijk dan of Stichting Hulpfonds Nunspeet u kunt helpen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)