Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Omleiding verkeer Nijverheidsweg

Als voorbereiding op de herinrichting van de stationsomgeving worden er momenteel kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd in het gehele gebied. Deze werkzaamheden veroorzaken de aankomende periode verkeershinder.

Er wordt geprobeerd de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren zonder wegen af te sluiten, maar dit is niet te voorkomen.

In week 40 (3-7 oktober) vinden er werkzaamheden plaats in de bocht Nijverheidsweg-Industrieweg.
Dit deel van de weg is die week afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer – en dus ook het openbaar vervoer – wordt omgeleid via de Industrieweg-Kienschulpenweg (en andersom). Voor aanwonenden blijft de woning bereikbaar.

Op www.nunspeet.nl/stationsomgeving staat alle informatie rondom de Stationsomgeving en kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief

 

Locatie werkzaamheden

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)