Stationsomgeving

De Nunspeetse stationsomgeving gaat veranderen. De stationsomgeving krijgt een facelift waarbij de huidige spoorwegovergang plaats maakt voor twee afzonderlijke tunnels: één onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer met hierbij ook een toegang tot het perron.

Updates

Verkeershinder komende weken (bericht van 30-9-2022)

De voorbereidingen voor de herinrichting van de stationsomgeving in Nunspeet zijn in volle gang. In de afgelopen periode zijn er een aantal panden gesloopt, zijn er bomen gekapt en momenteel is de aannemer bezig met kabel- en leidingwerkzaamheden. Het leggen van nieuwe kabels en leidingen zorgt voor verkeerhinder. Lees verder


Omleiding Nijverheidsweg

Als voorbereiding op de herinrichting van de stationsomgeving worden er momenteel kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd in het gehele gebied. Deze werkzaamheden veroorzaken de aankomende periode verkeershinder. Er wordt geprobeerd de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren zonder wegen af te sluiten, maar dit is niet te voorkomen. In week 40 (3-7 oktober) vinden er werkzaamheden plaats in de bocht Nijverheidsweg-Industrieweg. Lees verder


Inzaaien braakliggend terrein stationsomgeving

Afgelopen maanden zijn het VVV-kantoor, voormalig Joris en Emté gesloopt en het terrein van de Stroopstok is gesaneerd. Het gedeelte bij het VVV-kantoor is bestraat, maar er zijn nog flinke stukken grond die braak liggen.

Om stofoverlast te voorkomen en het gebied aantrekkelijk te houden, wordt de grond ingezaaid door middel van hydroseeding; een zaaimethode die geschikt is voor grote oppervlakken. Het graszaad is gemengd met onder andere water en bemesting. Door dit mengsel ontkiemt het gras beter dan wanneer het op de reguliere manier wordt ingezaaid. Het mengsel heeft bij het aanbrengen een groenblauwe kleur dat er wat chemisch uit kan zien, maar dit hoort erbij. De kleur verdwijnt binnen een paar dagen en is niet schadelijk. Het inzaaien gebeurt in de week van 12 september.


Voorbereiding ondertunneling

Ter voorbereiding op de ondertunneling van de Elspeterweg en de komende veranderingen in de Nunspeetse stationsomgeving is het nodig op meerdere plaatsten kabels en leidingen te verleggen. Deze werkzaamheden zullen de komende maanden gefaseerd worden uitgevoerd.

Alhoewel er geen wegen worden afgesloten kan er door de werkzaamheden toch enige hinder ontstaan. Zo zullen tijdelijk de rijbanen iets versmald kunnen worden. Daarom zal tijdens de werkzaamheden het vrachtverkeer van de A28 worden geadviseerd de afslag Eperweg te nemen en via de oostelijke rondweg naar Nunspeet te rijden.


Sloopwerkzaamheden VVV en voormalig pand Joris

In verband met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Stationsomgeving is de sloop van het VVV-kantoor en het voormalige pand van Joris gestart. Bij het slopen van het VVV-kantoor worden een paar parkeerplaatsen gebruikt, zodat de aannemer ruimte heeft om te werken. Op deze parkeerplaatsen kan er tijdelijk niet geparkeerd worden. Beide terreinen worden met bouwhekken afgeschermd. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden eind juni afgerond.

In verband met onderhoud door ProRail en voorbereiding op de komende werkzaamheden is van 17 juni 23.00 uur tot en met 20 juni 7.00 uur de spoorwegovergang Elspeterweg voor al het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.


Besluit in kader ‘Herontwikkeling stationsomgeving Nunspeet’

Het besluit leest u op overheid.nl.


Voorbereidingen herinrichting

De voorbereidingen voor de herinrichting van de nieuwe stationsomgeving zijn in volle gang. Het terrein waar eerder de Stroopstok stond, wordt de komende maanden gesaneerd; de fundering van het oude pand wordt verwijderd, diverse houtopstanden worden geveld en het aanwezige groen wordt verwijderd. Er is vooraf geïnventariseerd welke bomen moeten worden geveld om de werkzaamheden mogelijk te maken. Hiervoor zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend (HZ 2021-1608 en HZ 2022-0084). Vanaf juni worden kabels en leidingen in het gehele projectgebied verlegd. Dit duurt naar verwachting enkele maanden. Met de start van de sanering van het terrein en het verleggen van kabels en leidingen wordt weer een zichtbare stap gezet die bijdraagt aan een aantrekkelijke, veilige en beter doorstromende stationsomgeving.

Meer informatie over het saneren en het verleggen van de kabels en leidingen op de pagina actuele stremmingen (onder het stuk Saneren terrein voormalige Stroopstok).


Raad Nunspeet unaniem positief over definitief ontwerp Stationsomgeving

De Nunspeetse gemeenteraad heeft het ontwerp van de stationsomgeving vastgesteld, en daarmee is het ontwerp nu definitief.

De volgende stap is dat de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart en dat het ontwerp technisch wordt uitgewerkt. Ook zal het werk worden aanbesteed.

De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaren in beslag nemen. In het komende jaar zullen de nodige voorbereidende werkzaamheden al worden uitgevoerd zodat in 2023 de daadwerkelijke aanleg van de tunnels (Elspeterweg en fiets/voetgangerstunnel onder NS-station) en de herinrichting van de stationsomgeving kan starten.

Visualisatie van het definitieve ontwerp (pdf, 5.68 MB)

Meer informatie

Lees meer over het project rondom de Stationsomgeving in:

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail? Dat kan. Meld u aan via het formulier

Aanmeldformulier nieuwsbrief Stationsomgeving

Velden met een * zijn verplicht.

Op dit e-mailadres krijgt u de digitale nieuwsbrief


Contact