Stationsomgeving

De Nunspeetse stationsomgeving gaat veranderen.

Wat moet u weten

De Nunspeetse stationsomgeving krijgt een facelift waarbij de huidige spoorwegovergang plaats maakt voor twee afzonderlijke tunnels: één onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer met hierbij ook een toegang tot het perron.

Groen licht voor veilige en aantrekkelijke stationsomgeving Nunspeet

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het realisatiebesluit om te komen tot de aanleg van de onderdoorgangen bij het spoor aan de Elspeterweg. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de realisatie voor een nieuw stationsgebied daadwerkelijk van start kunnen.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is enthousiast: “We hebben hier met zoveel mensen naar toegewerkt. Er is veel overlegd, getekend, gerekend en onderzoek gedaan en er moet nog heel veel gebeuren. Deze ‘go’ van de gemeenteraad, die nauw betrokken blijft bij de uitwerking, bevestigt een breed gedragen plan voor een veilige en aantrekkelijke stationsomgeving.”

Nu besloten is over te gaan tot realisatie gaat de volgende fase van start. In deze voorbereidingsfase wordt het Voorlopige Ontwerp (VO) uitgewerkt in een Definitief Ontwerp (DO). Bij deze uitwerking wordt de raad nauw betrokken. De commissie- en raadsbijeenkomsten over dit onderwerp zijn openbaar en te volgen via de website. Het project is een vast punt op de agenda van de commissie Ruimte en Wonen. Op basis van het DO wordt een aanbestedingsdossier opgesteld dat de basis vormt voor de daadwerkelijke aanbesteding van het werk. Parallel aan dit traject wordt het bestemmingsplan vervaardigd en in procedure gebracht.

Het streven is er op gericht om de aanbesteding volgend najaar afgerond te hebben. De verwachting is dat de bouw eind 2024 zal zijn voltooid en dat de onderdoorgangen begin 2025 gebruiksklaar zijn.

Schetsontwerp april 2021 (pdf, 2.52 MB)

Meer informatie

Lees meer over het project rondom de Stationsomgeving in:

 

Contact