Actuele zaken en nieuwsberichten

Actueel

Stationslaan tijdelijk alleen via noordzijde bereikbaar (9 november 2023)

De herinrichting van de nieuwe stationsomgeving van Nunspeet loopt goed op schema. Vanaf 20 november a.s. wordt de oude rotonde Stationslaan/Nijverheidsweg verwijderd.  Ook wordt de ‘kop’ van de Stationslaan’ aangepakt. Dit betekent dat de Stationslaan tijdelijk alleen via de noordzijde in- en uitgereden kan worden.  De tijdelijke afsluiting zal naar verwachting duren tot half februari 2024. Dan zijn de aansluitingen van de ovonde, de F.A. Molijnlaan en de Stationslaan klaar.
Het doorgaande autoverkeer naar het centrum wordt omgeleid via de Nijverheidsweg en de Harderwijkerweg. Fietsers worden omgeleid via de Enkweg, Bergakkerweg en Korteweg.  Voor voetgangers wordt in en langs het werkvak een looproute gemaakt. Alle panden aan de Stationslaan en de Nijverheidsweg (ook het tankstation) blijven via de tijdelijke routes altijd bereikbaar.

Kaartjes van de omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers, staan in nieuwsbrief 22 (pdf, 1.77 MB).

Verleggen riolering Elspeterweg/ Plesmanlaan (9 november)

Voor de aanleg van de onderdoorgang voor langzaam verkeer is het nodig dat de riolering die nu onder de oude Plesmanlaan ligt, wordt verlegd. De riolering wordt daarom verlegd naar het zuiden over de parkeerplaats van het Veluwetransferium en sluit aan op de Plesmanlaan (nabij huisnummer 10).  

Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen, worden de werkzaamheden voor de nieuwe riolering onder de Plesmanlaan ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Dit betekent dat er in de avond en nacht van donderdag 16 november en in het weekend van vrijdag 17 november tot en met zondag 19 november geen zwaar  verkeer (vrachtwagens) over de Plesmanlaan kan rijden. Voor het overige verkeer (zoals auto’s, taxibussen, fietsers en voetgangers) wordt er een tijdelijke bypass aangelegd zodat de Plesmanlaan met achterliggende woningen en bedrijven bereikbaar blijven, ook voor hulpdiensten.

Kaartjes van de omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers, staan in nieuwsbrief 22 (pdf, 1.77 MB).

Werkzaamheden Veluwetransferium en rotonde Elspeterweg/Plesmanlaan (16 oktober)

De komende maanden zijn er werkzaamheden bij het Veluwetransferium en aan de rotonde Elspeterweg/Plesmanlaan. Deze vinden in verschillende fases plaats. Zo is in februari 2024 ongeveer vier weken geen autoverkeer mogelijk tussen de A28 en het centrum. Dit geeft natuurlijk overlast. Op de pagina fasering is precies aangegeven wat wanneer gaat gebeuren, wat de gevolgen zijn en hoe de bereikbaarheid wordt gegarandeerd.

Accordion item is ingeklapt

Update Stationsomgeving (5 september 2023)

Inmiddels is de derde fase ingegaan van de aanleg van de ovonde (ovale rotonde). De nieuwe aansluiting met de Winckelweg en Nijverheidsweg wordt gerealiseerd en het oude gedeelte van de F.A. Molijnlaan wordt verwijderd.
De bestaande rotonde blijft open en het tankstation is bereikbaar via een tijdelijke aansluiting (gele arcering). Ook de Industrieweg en Stationslaan blijven open en zijn bereikbaar voor al het verkeer. De aansluiting van en naar de Nijverheidsweg is afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld via de tijdelijke bypass – Industrieweg – Kienschulpenweg. De Winckelweg is bereikbaar via de Stationslaan – Harderwijkerweg.

Fietsers en voetgangers

Fietsers worden omgeleid via de Stationslaan – Harderwijkerweg – Winckelweg en er zijn maatregelen getroffen voor voetgangers om de bereikbaarheid te garanderen. Vanaf 17 november is de nieuwe ovonde klaar en open voor het verkeer.

Buslijn 111 van/naar Harderwijk

De bus rijdt via de Kienschulpenweg en Industrieweg. De haltes Berenbosweg, Waterweg en Vreeweg worden niet aangedaan. Op 6 september komt er een tijdelijke bushalte op de Kienschulpenweg nabij de rotonde Harderwijkerweg, o.a. reizigers die normaal bij de halte Vreeweg opstappen kunnen naar deze tijdelijke halte. Reizigers die normaal zouden opstappen op halte Berenbosweg kunnen naar halte Station Nunspeet. Kijk hiervoor ook op: https://reisinfo.rrreis.nl/.../17394-bus-111-stopt-niet...

De nieuwe bushalte op de verlegde F.A. Molijnlaan wordt 6 september in bedrijf genomen, waardoor de tijdelijke haltes bij de fietsenstalling komen te vervallen.

Volg de borden en wees voorzichtig. Zo kunnen we het stationsgebied openhouden tijdens de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Download de Bouwapp en meld u aan voor de nieuwsbrief via www.nunspeet.nl/stationsomgeving

 

Fase 2 van start (bericht van 11 augustus 2023)

Aankomende week worden de werkzaamheden aan de Stationsomgeving weer opgepakt. Fase 2 gaat van start (t/m 1 september 2023). Tussen de rotonde Nijverheidsweg en het nieuwe deel van de F.A. Molijnlaan wordt de riolering aangelegd.
Daarna wordt een tijdelijk asfaltverharding aangebracht, zodat alle wegen zoveel mogelijk bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer kunnen gebruikmaken van de tijdelijke weg (bypass) die in fase 1 is aangelegd.

Uitnodiging inloopbijeenkomst stationsomgeving (bericht van 27 juni 2023)

Op dinsdag 4 juli a.s. organiseert de BAM een inloopbijeenkomst in het Bezoekerscentrum Nunspeet-Veluwe, Plesmanlaan 2 in Nunspeet. Tussen 16.00 en 20.00 uur zijn medewerkers van aannemer BAM, aannemer Van Hattum en Blankevoort en de gemeente Nunspeet aanwezig om u nader te informeren over de werkzaamheden in de stationsomgeving (aanleg ovonde). Meer informatie in de uitnodigingsbrief. (pdf, 1.31 MB)

Werkzaamheden Stationsomgeving: fietstunnel, deel fietspad en deel P+R-terrein afgesloten (bericht van 16 juni 2023)

Vanaf woensdag 21 juni 2023 worden de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen in de stationsomgeving weer opgepakt. Er vinden werkzaamheden plaats (een gestuurde boring) langs de Elspeterweg onder de rotonde Plesmanlaan door. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt tot en met medio juli de fietstunnel en een deel van het fietspad aan de Elspeterweg afgesloten (zie bijgevoegde afbeelding). Fietsers worden omgeleid via het Vennenpad. De rijbanen van zowel de Plesmanlaan als de Elspeterweg blijven open voor gemotoriseerd verkeer.

Ook worden werkzaamheden (gestuurde boringen) uitgevoerd tussen de Plesmanlaan en het P+R-terrein naast het spoor aan de F.A. Molijnlaan. De westelijke inrit en enkele parkeerplaatsen zijn daarom afgesloten. De taxiplaatsen en Kiss & Ride op het Stationsplein blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

F.A. Molijnlaan weer open (bericht van 22 mei 2023)

Na 12 weken werkzaamheden is de F.A.Molijnlaan weer open voor alle verkeer.

Onthulling bouwbord markeert officiële start werkzaamheden (bericht van 17 april 2023)

Met het onthullen van een groot bouwbord hebben wethouder Mark van de Bunte, regiodirecteur ProRail Noord-Oost Danou Veenhof en NS regiodirecteur Noord-Oost Maarten Haverkamp het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van de Nunspeetse stationsomgeving.

Geen fietsen meer op stationsplein, alleen in NS-fietsenstalling (bericht van 23 februari 2023)

Op het stationsplein worden vaak fietsen geparkeerd, op de locatie van het voormalige VVV-gebouw. In verband met de werkzaamheden aan de Stationsomgeving is dat vanaf 10 maart a.s. niet meer mogelijk.

Verkeersomleiding vanwege start herinrichting Stationsomgeving (bericht van 3 februari 2023)

De werkzaamheden voor het veiliger en aantrekkelijker maken van de Nunspeetse stationsomgeving gaan van start. Aannemer BAM gaat bij het Stationsplein de rijbaan van de F.A. Molijnlaan verleggen.

Voordat de rijbaan daadwerkelijk verlegd kan worden, moeten nieuwe kabels en leidingen en een nieuw rioolstelsel aangebracht worden. Nadat de riolering is aangelegd en de weg naar het noorden is verlegd, wordt er een nieuwe laag asfalt aangebracht.

Start herinrichtingswerkzaamheden Stationsomgeving (bericht van 13 januari 2023)

Aanleg regenwaterberging

Sinds de zomer zijn we druk bezig met het verleggen van de kabels en leidingen. De eerste werkzaamheden voor de herinrichting van de stationsomgeving gaan nu ook echt van start. Aannemer BAM start in week 3 van 2023 met het aanleggen van regenwaterberging (infiltratiekratten). Dit is de eerste deelopdracht van de herinrichting van de stationsomgeving. De waterberging is nodig om het gemeentelijke stelsel te ontlasten bij hevige regenval. Wanneer het hard regent, stroomt het regenwater naar de infiltratiekratten en hier zakt het langzaam in de grond weg. Met deze waterberging voorkomen we dat de rest van het rioolstelsel volloopt en voorkomen we wateroverlast in het dorp, zoals water op straat.

U zult niet veel hinder ondervinden van deze werkzaamheden; er worden geen wegen afgesloten en er zijn geen omleidingsroutes nodig.

Verleggen F.A. Molijnlaan

Nadat de infiltratiekratten aangebracht zijn, start de BAM met het verleggen van de F.A. Molijnlaan, de tweede deelopdracht. De verwachting is dat er in maart 2023 gestart wordt en dat de werkzaamheden zo’n 4 maanden duren. Tijdens de werkzaamheden kan er verkeershinder ontstaan en worden er omleidingsroutes ingesteld. Alle woningen en bedrijven blijven wel bereikbaar. Begin dit jaar is er meer bekend over de exacte planning en hoe het werk precies uitgevoerd wordt. We organiseren dan voor alle belanghebbenden en belangstellenden een inloopbijeenkomst. De uitnodiging hiervoor volgt later.

Start voorbereiding aanleg ovonde

In januari start ingenieursbureau Roelofs met het opstellen van het technisch ontwerp en het contract voor de derde deelopdracht; de aanleg van de ovonde. Zodra dit is afgerond, start de BAM met de uitvoering ervan. Naar verwachting is dat rond de zomer van 2023.


Verkeershinder komende weken (bericht van 30-9-2022)

De voorbereidingen voor de herinrichting van de stationsomgeving in Nunspeet zijn in volle gang. In de afgelopen periode zijn er een aantal panden gesloopt, zijn er bomen gekapt en momenteel is de aannemer bezig met kabel- en leidingwerkzaamheden. Het leggen van nieuwe kabels en leidingen zorgt voor verkeerhinder. Lees verder


Omleiding Nijverheidsweg

Als voorbereiding op de herinrichting van de stationsomgeving worden er momenteel kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd in het gehele gebied. Deze werkzaamheden veroorzaken de aankomende periode verkeershinder. Er wordt geprobeerd de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren zonder wegen af te sluiten, maar dit is niet te voorkomen. In week 40 (3-7 oktober) vinden er werkzaamheden plaats in de bocht Nijverheidsweg-Industrieweg. Lees verder


Inzaaien braakliggend terrein stationsomgeving

Afgelopen maanden zijn het VVV-kantoor, voormalig Joris en Emté gesloopt en het terrein van de Stroopstok is gesaneerd. Het gedeelte bij het VVV-kantoor is bestraat, maar er zijn nog flinke stukken grond die braak liggen.

Om stofoverlast te voorkomen en het gebied aantrekkelijk te houden, wordt de grond ingezaaid door middel van hydroseeding; een zaaimethode die geschikt is voor grote oppervlakken. Het graszaad is gemengd met onder andere water en bemesting. Door dit mengsel ontkiemt het gras beter dan wanneer het op de reguliere manier wordt ingezaaid. Het mengsel heeft bij het aanbrengen een groenblauwe kleur dat er wat chemisch uit kan zien, maar dit hoort erbij. De kleur verdwijnt binnen een paar dagen en is niet schadelijk. Het inzaaien gebeurt in de week van 12 september.


Voorbereiding ondertunneling

Ter voorbereiding op de ondertunneling van de Elspeterweg en de komende veranderingen in de Nunspeetse stationsomgeving is het nodig op meerdere plaatsten kabels en leidingen te verleggen. Deze werkzaamheden zullen de komende maanden gefaseerd worden uitgevoerd.

Alhoewel er geen wegen worden afgesloten kan er door de werkzaamheden toch enige hinder ontstaan. Zo zullen tijdelijk de rijbanen iets versmald kunnen worden. Daarom zal tijdens de werkzaamheden het vrachtverkeer van de A28 worden geadviseerd de afslag Eperweg te nemen en via de oostelijke rondweg naar Nunspeet te rijden.


Sloopwerkzaamheden VVV en voormalig pand Joris

In verband met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Stationsomgeving is de sloop van het VVV-kantoor en het voormalige pand van Joris gestart. Bij het slopen van het VVV-kantoor worden een paar parkeerplaatsen gebruikt, zodat de aannemer ruimte heeft om te werken. Op deze parkeerplaatsen kan er tijdelijk niet geparkeerd worden. Beide terreinen worden met bouwhekken afgeschermd. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden eind juni afgerond.

In verband met onderhoud door ProRail en voorbereiding op de komende werkzaamheden is van 17 juni 23.00 uur tot en met 20 juni 7.00 uur de spoorwegovergang Elspeterweg voor al het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.


Besluit in kader ‘Herontwikkeling stationsomgeving Nunspeet’

Het besluit leest u op overheid.nl.


Voorbereidingen herinrichting

De voorbereidingen voor de herinrichting van de nieuwe stationsomgeving zijn in volle gang. Het terrein waar eerder de Stroopstok stond, wordt de komende maanden gesaneerd; de fundering van het oude pand wordt verwijderd, diverse houtopstanden worden geveld en het aanwezige groen wordt verwijderd. Er is vooraf geïnventariseerd welke bomen moeten worden geveld om de werkzaamheden mogelijk te maken. Hiervoor zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend (HZ 2021-1608 en HZ 2022-0084). Vanaf juni worden kabels en leidingen in het gehele projectgebied verlegd. Dit duurt naar verwachting enkele maanden. Met de start van de sanering van het terrein en het verleggen van kabels en leidingen wordt weer een zichtbare stap gezet die bijdraagt aan een aantrekkelijke, veilige en beter doorstromende stationsomgeving.

Meer informatie over het saneren en het verleggen van de kabels en leidingen op de pagina actuele stremmingen (onder het stuk Saneren terrein voormalige Stroopstok).


Raad Nunspeet unaniem positief over definitief ontwerp Stationsomgeving

De Nunspeetse gemeenteraad heeft het ontwerp van de stationsomgeving vastgesteld, en daarmee is het ontwerp nu definitief.

De volgende stap is dat de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart en dat het ontwerp technisch wordt uitgewerkt. Ook zal het werk worden aanbesteed.

De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaren in beslag nemen. In het komende jaar zullen de nodige voorbereidende werkzaamheden al worden uitgevoerd zodat in 2023 de daadwerkelijke aanleg van de tunnels (Elspeterweg en fiets/voetgangerstunnel onder NS-station) en de herinrichting van de stationsomgeving kan starten.

Visualisatie van het definitieve ontwerp (pdf, 5.68 MB)

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact