Actuele stremmingen

Op bereikbaargelderland.nl ziet u de actuele wegwerkzaamheden en stremmingen.

Wegwerkzaamheden Vierhouten

Maandag 6 december 2021 start de firma Knipscheer met wegwerkzaamheden uit het Verkeersplan Vierhouten. Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door betonstraatstenen. De wegwerkzaamheden zijn opgedeeld in vijf fasen, zodat het dorp zo optimaal mogelijk bereikbaar blijft.

  • Fase 1: Elspeterbosweg incl. schelpenpad - 6 december t/m 17 december 2021.
  • Fase 2: Ganzenakkers met aansluiting Frusselt - 20 december t/m 24 december 2021.
  • Fase 3: Ganzenakkers tot en met parkeerplaats - 10 januari t/m 4 februari 2022.
  • Fase 4: Nunspeterweg en Ganzenakkers - 7 februari t/m 25 februari 2022.
  • Fase 5: Gortelseweg-Nunspeterweg - 28 februari t/m 18 maart 2022.

Het gaat o.a. om de drie t-splitsingen (richting Nunspeet, Elspeet en Gortel) in het dorp. Het verkeer wordt omgeleid. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

De bus (lijn 112) rijdt van 6 december 2021 tot en met 5 januari 2022 tot aan halte De Mallejan, keert op de parkeerplaats aan de Ganzenakkers - die deels wordt afgezet, zodat de bus kan keren - en rijdt vervolgens terug via de Nunspeterweg, N310 en stopt bij de eerstvolgende halte: Elspeet Centrum. De overige haltes vervallen. Van 6 januari tot en met 25 februari 2022 vervallen alle bushaltes in Vierhouten (en deels in Elspeet). De bussen rijden dan rechtstreeks over de N310 tussen Camping De Tol en Elspeet Centrum.

Meer informatie op de pagina Verkeersmaatregelen Vierhouten.

Reiniging en inspectie riolering Nunspeet-Centrum

Vanaf maandag 1 november 2021 (m.u.v. weekenden) wordt het gemeentelijke rioolstelsel in de wijk Nunspeet-Centrum gereinigd en geïnspecteerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk tussen 07.30 uur en 17.00 uur. De rioolinspectie wordt uitgevoerd in het kader van een periodiek onderzoek naar de kwaliteit van de riolering met als doel het voorkomen van verstoppingen in het stelsel.

Mogelijke hinder

Tijdens het reinigen van de riolering kan overlast ontstaan. Er is een kleine kans dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat vanuit uw toiletpot, schrobputjes, spoelbakken en andere afvoeren. Dit komt doordat het water uit het waterslot is gezogen waardoor de stankafsluiter niet meer werkt. Door het toilet en de afvoeren met water door te spoelen is dit probleem te verhelpen.
De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren, verplaatsen zich regelmatig en staan daardoor steeds kortstondig op een plaats. In de planning wordt rekening gehouden met bereikbaarheid voor de panden, bevoorrading van de winkels, ophalen van huisvuil e.d. Hierdoor worden hinderlijke situaties zoveel mogelijk beperkt.
Daarnaast kan de straat of meerdere straten kortstondig (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. Op voorhand kan niet exact worden aangegeven wanneer in uw straat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is o.a. afhankelijk van neerslag, verkeerssituaties of onvoorziene zaken in de riolering.

Meer informatie?

Hebt u vragen over de geplande werkzaamheden, neem dan contact op met Team Openbare Ruimte via (0341) 25 99 11. Wij excuseren ons voor de eventuele overlast en vragen uw begrip voor de situatie.

Werkzaamheden Vierhouterweg (Elspeet)

Van 29 november tot en met 22 december 2021 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Vierhouterweg in Elspeet. Nu de nieuwbouw van de Da Costaschool klaar is, wordt de tijdelijke bestrating van het wegvak vervangen door de definitieve bestrating.

Om de overlast in deze periode voor u tot een minimum te beperken, is ervoor gekozen om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.
Kijk voor meer informatie op de pagina reconstructie Vierhouterweg Elspeet.

Renovatie Hulstweg in Nunspeet

Vanaf maandag 25 oktober 2021 start de renovatie van de Hulstweg in Nunspeet. Het betreft het gedeelte tussen de Bloemhofweg en de Oosterlaan. De asfaltverharding wordt opgebroken en vervangen door straatklinkers. Ook wordt een IT-riool aangelegd en parkeerplaatsen gerealiseerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in zes verschillende fases uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december a.s. Uiteraard spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Het is daarbij niet te voorkomen dat tijdelijk enige overlast ontstaat.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact