Actuele stremmingen

Op bereikbaargelderland.nl ziet u de actuele wegwerkzaamheden en stremmingen.

Groot onderhoud asfalt aan de Nunspeterweg in Vierhouten

Groot onderhoud Nunspeterweg, Vierhouten

Van 20 maart tot en met 31 maart wordt het asfalt van de Nunspeterweg in Vierhouten opgeknapt. Het gaat om het gedeelte vanaf de Elspeterweg tot aan de kom Vierhouten. De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding ingesteld. Fietsers en wandelaars kunnen over het naastgelegen fietspad. Aannemersbedrijf Van Gelder B.V. voert de werkzaamheden uit.

Planning

Maandag 20 maart 2023 worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het frezen van de asfaltverharding en het verwijderen van de inspectieputten. Vanaf dinsdag 21 maart tot en met vrijdag 24 maart worden de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Van maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart vinden afrondende werkzaamheden plaats, waaronder het aanvullen van de bermen. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid en omleiding

De weg wordt tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden geheel afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld en tijdens deze werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.

Busverbinding

De bus (lijn 112) rijdt deze periode niet door Vierhouten. Wilt u gebruikmaken van het openbaar vervoer, dan kunt u op afroep met een taxibus vervoerd worden naar de bushalte in Elspeet. Bij voorkeur reserveert u een dag van tevoren via (0341) 25 15 15. Deze gegevens vindt u ook op de diverse bushaltes.

Vragen

Ongetwijfeld veroorzaken de werkzaamheden enige overlast. Wij vragen uw begrip hiervoor. Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte van de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 

 


Stationsomgeving

De Stationsomgeving in Nunspeet wordt de aankomende maanden aangepakt. Hierdoor zijn er de nodige werkzaamheden en ontstaat er dus ook verkeershinder.

Wij vragen uw begrip hiervoor.


Update 7 februari 2023
De werkzaamheden voor de herinrichting van de Stationsomgeving gaan van start. We pakken de openbare ruimte van de stationsomgeving aan om het gebied veiliger en aantrekkelijker te maken. Aannemer BAM start met de uitvoering van de eerste deelopdracht; het verleggen van de rijbaan van de F.A. Molijnlaan. Voordat de rijbaan daadwerkelijk verlegd kan worden, moeten de nieuwe kabels en leidingen aangebracht worden en wordt er een nieuw rioolstelsel aangebracht. Nadat de riolering is aangelegd en de weg naar het noorden is verlegd, wordt er een nieuwe laag asfalt aangebracht. Na afronding van deze werkzaamheden, is het eerste deel van de nieuwe situatie klaar.

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de weg afgesloten. Van woensdag 22 februari tot en met woensdag 17 mei 2023 (week 8 tot en met week 20) zijn het Stationsplein en de F.A. Molijnlaan (tussen Elspeterweg en Spoorlaan) afgesloten. De weg is afgesloten voor al het verkeer. De bushaltes worden tijdelijk verplaatst naar de F.A. Molijnlaan. Kijk voor de meest actuele reisinformatie op rrreis.nl.

Het verkeer wordt omgeleid via Industrieweg – Kienschulpenweg – Harderwijkerweg – Elburgerweg – F.A. Molijnlaan. Ook de fietsers en voetgangers worden omgeleid. De omleidingsroute voor de fietsers gaat via de Spoorlaan – Enkweg – Stationsplein – rotonde Nijverheidsweg – Stationsplein. Gedurende de werkzaamheden blijft het station, kiss and ride en de fietsenstalling bereikbaar voor reizigers. Ook de woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Kijk voor nadere informatie op de pagina Stationsomgeving. Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op maandag 13 februari a.s. in het Bezoekerscentrum Nunspeet-Veluwe, Plesmanlaan 2 in Nunspeet. Tussen 16.00 en 20.00 uur zijn mensen van aannemer BAM en de gemeente Nunspeet aanwezig om u nader te informeren.

Kaart werkgebied


Update 13 januari 2023
Aannemer BAM start in week 3 van 2023 met het aanleggen van regenwaterberging (infiltratiekratten). Dit is de eerste deelopdracht van de herinrichting van de stationsomgeving. U zult niet veel hinder ondervinden van deze werkzaamheden; er worden geen wegen afgesloten en er zijn geen omleidingsroutes nodig.

Nadat de infiltratiekratten aangebracht zijn, start de BAM met het verleggen van de F.A. Molijnlaan, de tweede deelopdracht. De verwachting is dat er in maart 2023 gestart wordt en dat de werkzaamheden zo’n 4 maanden duren. Tijdens de werkzaamheden kan er verkeershinder ontstaan en worden er omleidingsroutes ingesteld. Alle woningen en bedrijven blijven wel bereikbaar. Begin dit jaar is er meer bekend over de exacte planning en hoe het werk precies uitgevoerd wordt.

Meer informatie over de herinrichting leest u op de pagina Stationsomgeving.

Contact