Participatieproces Lokale Economische Agenda start op 22 april in Veluvine

Een gezamenlijke agenda met activiteiten die de lokale economie versterkt.


Op maandagavond 22 april start het participatieproces voor de Lokale Economische Agenda van de gemeente Nunspeet. Een gezamenlijke agenda met activiteiten die de lokale economie versterkt. Bij de ontwikkeling van deze agenda staan de wensen en ideeën van Nunspeetse ondernemers centraal. Gemeente Nunspeet nodigt ondernemers uit om deel te nemen aan de startbijeenkomst op 22 april van 19.00 tot 22.00 uur in Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet. 

In het raadsakkoord en collegeprogramma 2022-2026 ‘Samen meer voor elkaar’ is de wens opgenomen om aan de slag te gaan met een lokale visie op het gebied van economie. Met onder meer aandacht voor brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking. De Lokale Economische Agenda omschrijft waar de gemeente aan werkt om de lokale en regionale economie te versterken. In samenspraak met ondernemers stelt de gemeente de economische agenda op.

“Wij zijn als gemeente trots op onze ondernemers. We kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Daarom willen we met de lokale agenda nog beter samenwerken en van elkaar leren”, aldus wethouder Mark van de Bunte. 

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst kunnen ondernemers op verschillende manieren hun wensen en ideeën delen. Daarbij is er aandacht voor diverse thema’s, van vestigingsbeleid, infrastructuur en innovatie tot onderwijs, duurzaamheid en toerisme & recreatie. Voorbeelden van vragen die aan bod komen:

  • Welke kansen en belemmeringen ziet u voor groei en ontwikkeling van uw bedrijf binnen de  gemeente?
  • Hoe zou u graag zien dat de gemeente u ondersteunt bij het aanpakken van uitdagingen?
  • Hoe kan de gemeente u ondersteunen bij het opzetten van duurzame initiatieven?
  • Hoe versterken we de toeristische en recreatieve sector?

En andere vragen waar ondernemers zoal mee te maken hebben. 

Participatieproces

Het doel van het participatieproces is om op basis van input en ervaringen van ondernemers tot een passend en breed gedragen actieprogramma te komen dat recht doet aan hun behoeften en belangen. Na de startbijeenkomst volgen er verdiepingsdialogen op locatie. De onderwerpen en planning van de verdiepende gesprekken zijn afhankelijk van de uitkomsten van de startbijeenkomst. 

Aanmelden

Ondernemers die willen deelnemen aan de startbijeenkomst kunnen zich aanmelden via on-dernemers@nunspeet.nl. Voor ondernemers die verhinderd zijn op 22 april is er de mogelijkheid om digitaal te participeren door middel van een reactieformulier. Kijk voor het formulier en meer informatie op www.nunspeet.nl/economischeagenda. 
 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact