Omgevingswet

In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen en voor inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. Procedures gaan sneller en u kunt straks makkelijker meepraten. In het filmpje Animatie Omgevingswet wordt dat kort uitgelegd. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Voor wie

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de leefomgeving, maar niet alleen de gemeente krijgt met de Omgevingswet te maken. Elke Nederlander die bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt te maken met de Omgevingswet. De wet vraagt van u omwonenden en andere belanghebbenden op tijd te informeren en betrekken bij uw plannen. Daarnaast kunt u ook gevraagd worden mee te denken over een plan van iemand uit uw omgeving.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden dan op dit moment.

De voordelen van de Omgevingswet

 • Eén omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
    
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Meestal binnen acht weken na aanvraag (in plaats van nu soms 26 weken).
    
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving. 

De Omgevingswet kan nu en straks gevolgen hebben voor uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of planwijziging. Meer informatie kunt u vinden onder de button Uw plannen en de Omgevingswet.

Meer informatie

De omgevingswet zorg voor veranderingen voor u en voor de gemeente.

Voor meer informatie over de wet:

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact