Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 werken we met de Omgevingswet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. De fysieke leefomgeving gaat over alles wat u ziet, ruikt en hoort. U krijgt bijvoorbeeld met de wet te maken als u plannen heeft om te (ver)bouwen of een evenement wilt organiseren. Alle regels zijn te vinden in het Omgevingsloket.

Door de Omgevingswet kunnen we sneller besluiten nemen over plannen en vergunningaanvragen. De meeste aanvragen behandelen we binnen 8 weken. Alleen als uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt, kan het langer duren. In deze animatie  krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.

Omgevingsplan

Sinds de invoering van de Omgevingswet werken we met één omgevingsplan. Hierin staan alle regels bij elkaar. Bijvoorbeeld regels voor bouwen, geluid of het kappen van bomen. Ook uitleg over duurzaamheid, participatie en gezondheid is hierin meegenomen.

Vanwege de overstap naar de nieuwe Omgevingswet is het omgevingsplan nog niet volledig. De komende jaren vervangen wij stapsgewijs alle losse bestemmingsplannen en nemen wij deze op in het Omgevingsplan Nunspeet. Dit moet uiterlijk 1 januari 2032 klaar zijn.
 

Participatie

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Een grote aanbouw aan uw huis heeft bijvoorbeeld niet alleen impact op uzelf, maar ook op uw buren. Met participatie geeft u uw buren de mogelijkheid om mee te denken en/of praten over uw plannen. In de gemeente Nunspeet hebben we hiervoor de Omgevingsdialoog opgesteld. Hier staat in omschreven hoe u participatie met uw buurt gemakkelijk kunt vormgeven. Daarnaast kunt u zelf natuurlijk ook gevraagd worden mee te denken over een plan van iemand uit uw omgeving. Daarmee krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Kijk voor meer informatie op de pagina participatie door een inwoner of bedrijf

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via gemeente@nunspeet.nl of via (0341) 25 99 11. Wij helpen u graag verder op weg. 
 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact