Omgevingswet

In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Tegelijkertijd  moet er ruim zijn voor nieuwe ontwikkelingen en voor inwoners en ondernemers met slimme ideeën. Vanaf  juli 2022  geldt de Omgevingswet. Deze wet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. Procedures gaan sneller en u kunt straks makkelijker meepraten. In het filmpje Animatie Omgevingswet wordt dat kort uitgelegd.

Voor wie

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de leefomgeving, maar niet alleen de gemeente krijgt met de Omgevingswet te maken. Elke Nederlander die bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt te maken met de Omgevingswet. De wet vraagt van u omwonenden en andere belanghebbenden op tijd te informeren en betrekken bij uw plannen. Daarnaast kunt u ook gevraagd worden mee te denken over een plan van iemand uit uw omgeving.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden dan op dit moment.

De voordelen van de Omgevingswet

 • Eén omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
    
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Meestal binnen acht weken na aanvraag (in plaats van nu soms 26 weken).
    
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving. 

Tot juli 2022 kunt u op de gebruikelijke wijze een vergunning aanvragen.

Meer informatie

De omgevingswet zorg voor veranderingen voor u en voor de gemeente. Voor meer informatie over de wet kunt u kijken op Rijksoverheid.nl.

Of op de pagina’s Omgevingsvisie en Omgevingsdialoog op deze website.

Contact