Participatie door een inwoner of bedrijf

Participatie is niet alleen een taak van de gemeente bij gemeentelijke plannen. Ook inwoners en bedrijven hebben er mee te maken. Dat kan op twee manieren:

  1. Participatie bij een (bouw)plan: bijvoorbeeld als u wilt verbouwen (denk aan een dakkapel of een garage) of als een projectontwikkelaar een nieuwbouwplan wil realiseren;

  2. Burgerinitiatief: lokale ideeën van burgers om de omgeving waarin mensen leven te verbeteren en/of om de sociale verbinding in de buurt te verbeteren.

Accordion item is ingeklapt

Voor vrijwel alle projecten, groot en klein, geldt dat u er goed aan doet om omwonenden vroegtijdig bij uw plannen te betrekken. Of misschien zijn er wel bedrijven, of een school, of andere organisaties in de buurt die ook te maken krijgen met uw plan.

Waarom is participatie voor initiatiefnemers belangrijk?

Het betrekken van de omgeving bij uw plan is belangrijk omdat u er zo achter komt wat de mensen van uw plan vinden. Het geeft u de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de hand van hun opmerkingen. Plannen worden hier vaak beter van en op deze manier verkleint u ook de kans op klachten of bezwaren achteraf. Dat is voor iedereen prettig: uw buren voelen zich gehoord en u kunt verder met uw plan.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. In deze wet is participatie opgenomen. De Omgevingswet schrijft voor dat iemand die een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, moet aangeven of de omgeving betrokken is bij het plan. En zo ja, hoe dit is gebeurd en wat de uitkomst hiervan is.

Participatie bij vergunningaanvragen en planwijzigingen

In de nieuwe Omgevingswet geldt participatie als een zogenaamde ‘indieningsvereiste voor een vergunningaanvraag’. Dit betekent dat u bij de vergunningaanvraag voor uw bouwplan moet aangeven of u geparticipeerd heeft. Dit is niet altijd verplicht, maar wij moedigen dat wel aan. Wij vinden het belangrijk dat u met uw buren in gesprek gaat over uw plannen.

In een aantal gevallen is participatie verplicht. Dat geldt meestal voor ingewikkelde vergunningaanvragen voor bouwplannen die niet passen in het bestemmingsplan of omgevingsplan (een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond of gebouw gebruikt mag worden). Wanneer participatie verplicht is, kunt u inzien in het Besluit participatieplicht (pdf, 803.98 KB).

Omgevingsdialoog

De participatieplicht houdt in dat u uw omgeving moet betrekken, voordat u een vergunning voor uw (bouw)plan aanvraagt. In Nunspeet willen we daarnaast ook dat u bij zogeheten principeverzoeken voor planwijzigingen uw omgeving betrekt. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. U gaat dus zelf in gesprek met buren/omwonenden die op één of andere manier (positief of negatief) te maken krijgen met uw plan. Om u hierbij te helpen, hebben wij een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan vindt u in de Handreiking Omgevingsdialoog gemeente Nunspeet (pdf, 4.75 MB).

Het kan zijn dat u hulp nodig heeft, omdat u advies wilt over wie u wilt betrekken bij uw plannen of omdat u de haalbaarheid van uw plan vooraf wil toetsen bij de gemeente. U kunt dan contact opnemen via gemeente@nunspeet.nl.

Participatie klaar en dan?

Als u het gesprek met uw omgeving heeft gevoerd, dan maakt u hiervan een (participatie)verslag. Dit voegt u bij de vergunningaanvraag. Wij hebben voor u een voorbeeld van een verslag van de omgevingsdialoog (docx, 14.97 KB) gemaakt. Participatie is in kern vormvrij, de omgevingsdialoog is een handig hulpmiddel die u kunt gebruiken om het proces te vergemakkelijken.

Aan de hand van dit verslag beoordeelt de gemeente of u uw buren voldoende heeft betrokken. Dit betekent niet dat iedereen het met uw plan eens moet zijn. Uw buren kunnen nog een bezwaar indienen, ook als u hen bij uw plannen hebt betrokken. Uw participatieverslag telt mee voor het definitieve besluit over uw plan.

Op de hoogte houden over de uitvoering

Nadat de vergunning definitief is kunt u echt aan de slag. Het is nodig om als goede buur uw buren te melden wanneer u aan de slag gaat.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een goed idee om uw omgeving mooier en prettiger te maken? Om u met anderen in te zetten voor uw wijk of buurt, samen op te trekken met anderen, andere mensen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen? Hiervoor hebben we het Burgerfonds vitale kernen. Dit fonds is ingesteld voor burgerinitiatieven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten die een waardevolle bijdrage leveren om de omgeving waarin mensen leven te verbeteren en om de sociale verbinding in de buurt te verbeteren.

Meer informatie over het Burgerfonds vitale kernen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact