Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie is een belangrijke economische sector in Nunspeet. Ieder jaar komt een groot aantal bezoekers naar Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Ze komen hier graag voor een vakantie of een dagtocht. Dit levert werkgelegenheid, economisch voordeel en voorzieningen op waar de inwoners profijt van hebben.

Heeft u vragen over of suggesties voor toerisme en recreatie in Nunspeet? U kunt uw vragen mailen naar: toerisme@nunspeet.nl. Voor vragen over gemeentelijke subsidies kunt u naar de pagina subsidies en financiële ondersteuning gaan.

Toeristische koers

De gemeente Nunspeet biedt een verscheidenheid in verblijf aan die je bijna nergens anders kunt vinden. Je vindt hier bos, hei, zand, randmeren, winkels, horeca, kunst, cultuur, activiteiten, evenementen en een ‘levende’ oorlogshistorie.

Als toegangspoort van De Noord Veluwe is Nunspeet een toeristisch-recreatieve bestemming voor gasten van alle leeftijden die er even tussenuit willen. Zij verblijven graag op de Veluwe om te genieten van een rustige plek waar het hele jaar rond een kwalitatief recreatief aanbod is.Nunspeet kenmerkt zich als een gemeente met dorpen die samen sterk, gezellig en gastvrij zijn, waar het water een unieke kans is en waar de gast vier seizoenen een beleving ervaart die “uit de kunst” is. Nunspeet onderscheidt zich op de Veluwe doordat het vier seizoenen een breed palet aanbiedt van winkels, horeca, kunst, cultuur en robuuste natuur. Nunspeet: 4 seizoenen ‘uit de kunst’.

Voor het ontwikkelen van de toeristische koersnotitie heeft de gemeente de hulp van ondernemers en organisaties gevraagd. Er zijn in 2019 twee Dromenlabs georganiseerd in samenwerking met de Plekkenmakers. Op basis hiervan worden de koersnotitie en de ontwikkel- en uitvoeringsagenda opgesteld. De Dromenlab sessies en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in een boekwerkje (pdf, 12.83 MB). Hierin vindt u de koers die de ‘partners’ in recreatie en toerisme hebben op Nunspeet, wat Nunspeet een krachtig toeristische gemeente maakt, waarop het zich kan onderscheiden op de Veluwe, voor welke doelgroepen ze dit doet en wat er moet gebeuren om dit te realiseren. De koersnotitie (pdf, 34.04 MB)die naar aanleiding van het eerste boekje en de Dromenlabs tot stand is gekomen is eind april 2020 vastgesteld. 

Toerisme en recreatie staat ook landelijk sterk in de belangstelling. De afgelopen jaren verschenen de volgende rapportages, die ook betrokken zijn bij het opstellen van de koersnotitie:

Waar zijn we nu mee bezig?

Hieronder vindt u actuele informatie over projecten waar aan gewerkt wordt.

Ontwikkel- en uitvoeringsagenda

De acties die voortkomen uit de toeristische koersnotitie worden uitgewerkt in de ontwikkel- en uitvoeringsagenda. Hierin staat aan welke initiatieven en projecten gewerkt wordt, welke partners hierbij betrokken zijn, welke dwarsverbanden er zijn met andere gemeentelijke ontwikkelingen en op welke landelijke- en regionale-ontwikkelingen wordt ingespeeld.

De ontwikkel- en uitvoeringsagenda (pdf, 207.80 KB)  en de bijbehorende begroting (pdf, 806.55 KB) zijn eind april 2020 vastgesteld.

Vitale Vakantieparken

In de gemeente Nunspeet wordt het programma Vitale Vakantieparken Veluwe vertaalt in het lokale project Vitale Vakantieparken gemeente Nunspeet. Op basis van een stappenplan worden samen met ondernemers de bedrijven in kaart gebracht, wensen geïnventariseerd en op gebiedsniveau bekeken wat nodig is voor een duurzaam perspectief voor de bedrijven. Verwacht wordt dat er begin 2020 gestart kan worden met de uitvoering van het stappenplan (pdf, 342.30 KB).

Lees meer over het Veluwse programma Vitale vakantieparken op vitalevakantieparken.nl. Voor meer informatie over permanente bewoning kunt u terecht op de pagina permanente bewoning.

Praktische informatie


Toeristisch Recreatief Overleg Platform (TROP)

Het TROP is een informatie-uitwisselingsplatform dat overlegt en adviseert over onderwerpen die betrekking hebben op het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente.

Het TROP vergadert 1 keer per kwartaal, deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wilt u onderwerpen onder de aandacht brengen, meldt dit dan bij de secretaris: k.mazier@nunspeet.nl.

De volgende (bedrijfs)organisaties participeren in het TROP: Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Nunspeet), Ondernemersvereniging Nunspeet, Ondernemersvereniging Elspeet, Recron, Noord-Veluws Museum, Vrije Academie Nunspeet, Nunspeet uit de Kunst Rondje Vierhouten, Buurtvereniging Hulshorst, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en – als dat nodig is – aangevuld met specialisten.

Toeristenbelasting

Biedt u verblijf met overnachting aan binnen de gemeente Nunspeet aan personen die niet in de Basisregistratie Personen van deze gemeente Nunspeet staan ingeschreven, dan moet u daarvoor toeristenbelasting betalen. U mag deze belasting doorberekenen aan uw gasten.

De toeristenbelasting voor 2021 is vastgesteld op € 1,15 (2020 € 1,10) per persoon per nacht. Voor meer informatie over toeristenbelasting kunt u terecht op de pagina toeristenbelasting.

Toeristische bewegwijzering (bruine borden)

Wilt u een verwijzingsbord naar uw bedrijf?

  • U kunt dit zelf aanvragen bij een leverancier
  • Deze leverancier moet vervolgens contact opnemen met de gemeente om toestemming te krijgen voor het aantal borden en de locaties waarop de borden geplaatst worden
  • De borden moeten voldoen aan de landelijke CROW-richtlijnen
  • Op de bewegwijzeringsborden komt de naam van uw onderneming en het daarbij horende pictogram te staan
  • De kosten van de bewegwijzering komen voor uw rekening
  • U moet de borden zelf onderhouden
  • Ook bent u zelf verantwoordelijk voor veiligheidsmaatregelen en een KLIC-melding voor de plaatsing van de borden

Voor meer informatie kunt u terecht bij Twan Smeenk (team Infra): t.smeenk@nunspeet.nl.

Feiten en cijfers in de Toeristische en Recreatieve monitor

Wilt u meer weten over toerisme en recreatie in Nunspeet? Bekijk dan de toeristische recreatieve monitor (pdf, 398.97 KB). De eerstvolgende monitor wordt verwacht rond april 2021.

Contact