Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie is een belangrijke economische sector in Nunspeet. Ieder jaar komen veel bezoekers naar Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Ze komen hier graag voor een vakantie of een dagtocht. Dit levert werkgelegenheid, economisch voordeel en voorzieningen op waar de inwoners profijt van hebben.

Heeft u vragen over of suggesties voor toerisme en recreatie in Nunspeet? U kunt uw vragen mailen naar: toerisme@nunspeet.nl.

Toeristenbelasting

Biedt u verblijf met overnachting aan binnen de gemeente Nunspeet aan personen die niet in de Basisregistratie Personen van deze gemeente Nunspeet staan ingeschreven, dan moet u daarvoor toeristenbelasting betalen. U mag deze belasting doorberekenen aan uw gasten.

De toeristenbelasting voor 2024 is vastgesteld op € 1,30 (20232 € 1,15) per persoon per nacht. Voor meer informatie over toeristenbelasting kunt u terecht op de pagina toeristenbelasting.

Toeristische bewegwijzering (bruine borden)

Wilt u een verwijzingsbord naar uw bedrijf?

  • U kunt dit zelf aanvragen bij een leverancier.
  • Deze leverancier moet vervolgens contact opnemen met de gemeente om toestemming te krijgen voor het aantal borden en de locaties waarop de borden geplaatst worden.
  • De borden moeten voldoen aan de landelijke CROW-richtlijnen (dit kunt u doorgeven aan de leverancier van de borden).
  • Op de bewegwijzeringsborden komt de naam van uw onderneming en het daarbij horende pictogram te staan.
  • De kosten van de bewegwijzering komen voor uw rekening.
  • U moet de borden zelf onderhouden.
  • Ook bent u zelf verantwoordelijk voor veiligheidsmaatregelen en een KLIC-melding voor de plaatsing van de borden (dit kunt u doorgeven aan het bedrijf die de borden plaatst).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Twan Smeenk (Team Openbare Ruimte): t.smeenk@nunspeet.nl.

Toeristische en Recreatieve monitor

Wilt u meer weten over toerisme en recreatie in Nunspeet? Bekijk dan de toeristische recreatieve monitor.

Nunspeet vier seizoenen uit de kunst

De gemeente Nunspeet biedt een verscheidenheid in verblijf die je bijna nergens anders vindt: bos, hei, zand, randmeren, winkels, horeca, kunst, cultuur, activiteiten, evenementen en een ‘levende’ oorlogshistorie.

Als toegangspoort van de Noord-Veluwe is Nunspeet een toeristisch-recreatieve bestemming voor gasten van alle leeftijden die er even tussenuit willen. Zij verblijven graag op de Veluwe om te genieten van een rustige plek waar het hele jaar rond een kwalitatief recreatief aanbod is. Nunspeet kenmerkt zich als een gemeente met dorpen die samen sterk, gezellig en gastvrij zijn, waar het water een unieke kans is en waar de gast vier seizoenen een beleving ervaart die “uit de kunst” is. Nunspeet onderscheidt zich op de Veluwe doordat het vier seizoenen een breed palet aanbiedt van winkels, horeca, kunst, cultuur en robuuste natuur. Nunspeet: 4 seizoenen ‘uit de kunst’.

In 2019 is in samenwerking met toeristische organisaties en ondernemers de koersnotitie opgesteld. Begin 2020 is de koersnotitie Nunspeet: vier seizoenen uit de kunst vastgesteld door de raad. Bij de koersnotitie is de ontwikkel- en uitvoeringsagenda 2020-2022 opgesteld die jaarlijks wordt geëvalueerd. Hierin staat aan welke initiatieven en projecten gewerkt wordt, welke partners hierbij betrokken zijn, welke dwarsverbanden er zijn met andere gemeentelijke ontwikkelingen en op welke landelijke- en regionale-ontwikkelingen wordt ingespeeld.

Vitale Vakantieparken

In de gemeente Nunspeet wordt het programma Vitale Vakantieparken Veluwe vertaalt in het lokale project Vitale Vakantieparken gemeente Nunspeet. Op basis van een stappenplan worden samen met ondernemers de bedrijven in kaart gebracht, wensen geïnventariseerd en op gebiedsniveau bekeken wat nodig is voor een duurzaam perspectief voor de bedrijven. Het stappenplan is op dit moment in uitvoering.

Lees meer over het Veluwse programma Vitale vakantieparken op vitalevakantieparken.nl. Voor meer informatie over permanente bewoning kunt u terecht op de pagina permanente bewoning.

Toeristisch Recreatief Overleg Platform

Het  Toeristisch Recreatief Overleg Platform (TROP) is een informatie-uitwisselingsplatform dat overlegt en adviseert over onderwerpen die betrekking hebben op het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente. Het TROP vergadert 1 keer per kwartaal, deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wilt u onderwerpen onder de aandacht brengen, meld dit dan per mail bij Gerard Otten beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie: g.otten@nunspeet.nl

De volgende (bedrijfs)organisaties participeren in het TROP: Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Nunspeet), Ondernemersvereniging Nunspeet, Ondernemersvereniging Elspeet, Recron, Noord-Veluws Museum, Vrije Academie Nunspeet, Nunspeet uit de Kunst Rondje Vierhouten, Buurtvereniging Hulshorst, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en – als dat nodig is – aangevuld met specialisten.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)