De wolf

Sinds enkele jaren is de wolf terug in Nederland en ook op de Veluwe. Door de toename van aaneengesloten natuurgebieden kan de wolf zich gemakkelijk verplaatsen. De Veluwe is blijkbaar een aantrekkelijk leefgebied voor de wolf, waardoor hun aantal in onze omgeving is toegenomen.

De wolf jaagt niet alleen in natuurgebied, maar soms ook daarbuiten in het agrarische landschap. Het aantal incidenten – waarbij vooral schapen het moeten ontgelden – is de afgelopen tijd toegenomen. “Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Boeren en houders van hobbydieren moeten ineens rekening houden met een bedreiging waar nooit eerder sprake van was,” aldus Wichert Stoffer, wethouder Natuur en Landschap.

Het bevoegd gezag wat betreft faunabeheer is de provincie Gelderland. De wolf heeft een beschermde status en mag niet gedood of opzettelijk verstoord worden. De provincie heeft een ‘wolvencommissie’ ingesteld die houders van schapen en andere dieren adviseert over het treffen van preventiemaatregelen, zoals het plaatsen van wolfwerende afrastering. Hiervoor zijn ook subsidies beschikbaar. Informatie hierover is te vinden op de website van de provincie. Wanneer er schade is ontstaan door de wolf, zoals dode of gewonde dieren, kan contact worden gelegd met BIJ12. Dit is de organisatie die namens de provincie zorgt voor het vergoeden van schade.

Waar kunt u wat melden

  • (Vermoedelijke) wolvenschade: Bij12 via 085 486 22 22
  • Aangereden of dood gevonden wolf: politie via 0900 88 44
  • Verzoek om subsidie voor wolfwerende rasters: Provincie Gelderland
  • Wolf gezien: wolfinnederland.nl
  • -Wolf gezien bij schaapskuddes (inclusief foto’s/filmpjes): iets melden
  • -Gevaarlijke incidenten: politie via 0900 88 44

Kijk voor meer informatie over de wolf, het beleid en wat te doen als u oog in oog staat met een wolf op de website bij12.nl.