De wolf

Sinds enkele jaren is de wolf terug in Nederland en ook op de Veluwe. Door de toename van aaneengesloten natuurgebieden kan de wolf zich gemakkelijk verplaatsen. De Veluwe is blijkbaar een aantrekkelijk leefgebied voor de wolf, waardoor hun aantal in onze omgeving is toegenomen.

Wolven zijn schuwe dieren, dus over het algemeen ontlopen ze mensen. Dit betekent niet dat ze vluchten zodra ze een mens zien. Een wolf zal vooral handelen uit zelfbescherming. Bijvoorbeeld als hij zich bedreigd voelt of als hij zijn territorium of jonge moet verdedigen. Zwervenden wolven, op zoek naar een territorium, kunnen ook door bebouwd gebied trekken. Wolven die in een gebied leven waar ze niet worden bejaagd, reageren voorzichtig op het zien van mensen. Als ze elkaar tegenkomen, trekt de wolf zich meestal rustig terug.

Overdag wandelen, hardlopen, mountainbiken, paardrijden, etc. in het buitengebied is gewoon mogelijk. Het is belangrijk om bij het samenleven met wilde dieren de basisregels in acht te nemen: houd afstand, ren niet achter de dieren aan, raak ze niet aan en voer ze niet. Deze regels zijn ook van toepassing op andere dieren zoals vossen en wilde zwijnen.

Wolven kunnen wél gevaarlijk zijn voor vee, zoals schapen en (jong)vee. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen in te grijpen als dat moet.

Wat moet ik doen als ik een wolf tegenkom?

 • Het belangrijkste is om kalm te blijven en flink afstand te houden van het dier als de wolf op uw pad komt. Dat geldt overigens ook voor andere dieren, zoals wilde zwijnen of edelherten. Een meter of 50 à 100 is een goede richtlijn.
 • Heeft u een hond bij zich: houdt de hond aan de lijn en dichtbij u. In hondenlosloopgebieden: roep de hond gelijk bij u en lijn de hond (kort) aan. Loop de wolf niet achterna.
 • Voer in het wild levende dieren niet, dus ook geen wolven voeren of lokken.
 • Komt de wolf toch te dichtbij, ren dan niet weg. Maak jezelf groot, maak gebaren of maak herrie om ze af te schrikken. Loop desnoods langzaam achteruit om meer afstand te nemen.
 • Loop de wolf niet achterna.
  Bron: BIJ12.nl

Op de website van BIJ12 leest u meer over de natuur in gaan met kind, hond of paard en andere belangrijke zaken rondom de wolf.

Actueel

Nunspeet wil beheermaatregelen wolf (20 september2023)

In een brief aan de provincie Gelderland heeft het Nunspeetse college van B&W gevraagd om in zeer beperkte mate beheermaatregelen te mogen nemen om schade door wolven te beperken. Lees verder in het nieuwsbericht.


Preventie

De wolf jaagt niet alleen in natuurgebied, maar soms ook daarbuiten in het agrarische landschap. Het aantal incidenten – waarbij vooral schapen het moeten ontgelden – is de afgelopen tijd toegenomen. “Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Boeren en houders van hobbydieren moeten ineens rekening houden met een bedreiging waar nooit eerder sprake van was,” aldus Wichert Stoffer, wethouder Natuur en Landschap.

Het bevoegd gezag wat betreft faunabeheer is de provincie Gelderland. De wolf heeft een beschermde status en mag niet gedood of opzettelijk verstoord worden. De provincie heeft een ‘wolvencommissie’ ingesteld die houders van schapen en andere dieren adviseert over het treffen van preventiemaatregelen, zoals het plaatsen van wolfwerende afrastering. Hiervoor zijn ook subsidies beschikbaar. Informatie hierover is te vinden op de website van de provincie. Wanneer er schade is ontstaan door de wolf, zoals dode of gewonde dieren, kan contact worden gelegd met BIJ12. Dit is de organisatie die namens de provincie zorgt voor het vergoeden van schade.

Waar kunt u wat melden

 • (Vermoedelijke) wolvenschade: Bij12 via 085 486 22 22
 • Aangereden of dood gevonden wolf: politie via 0900 88 44
 • Verzoek om subsidie voor wolfwerende rasters: Provincie Gelderland
 • Wolf gezien: wolveninnederland.nl
 • Wolf gezien bij schaapskuddes (inclusief foto’s/filmpjes): iets melden
 • Gevaarlijke incidenten: politie via 0900 88 44

 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact