Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Nunspeet. Van nee tenzij, naar ja mits!

In de vergadering van 29 november 2018 heeft de Nunspeetse gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld. Een document dat op hoofdlijnen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving beschrijft. En dan gaat het niet alleen om ruimtelijke aspecten, maar ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water komen in de visie aan de orde. Met de Omgevingsvisie Nunspeet bouwt het gemeentebestuur voort op de Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030 en speelt hiermee ook in op toekomstige wetgeving.

Elke gemeente moet in het kader van de komende Omgevingswet een Omgevingsvisie een Omgevingsplan vaststellen. Bij onderdelen van de Nunspeetse visie is bij de totstandkoming samengewerkt met de gemeenten Elburg en Oldebroek, bijvoorbeeld bij thema’s zoals groene recreatie en toerisme, groene woongebieden en gebruik van duurzame energie.
De Omgevingsvisie is een dynamisch document. Als ontwikkelingen het nodig maken, kan de gemeenteraad de visie aanpassen. Zo blijft de visie altijd actueel.

Andere manier van werken

De volgende stap is dat de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in een Omgevingsplan. Als de Omgevingswet ingaat, komt er één Omgevingsplan voor Nunspeet in de plaats van de bestemmingsplannen die er nu zijn.  En de manier van werken wordt anders. “Wanneer een ondernemer of inwoner een plan heeft, gaan we  eerst in overleg. Is het plan uitvoerbaar? Zo niet, waarom niet, en hoe kan het dan wel?” aldus verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis. “We denken aan de voorkant veel meer mee met de aanvrager. We gaan van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja mits!"

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)