Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Fase Industrieweg

Vanaf dinsdag 2 april wordt een deel van de Industrieweg aangepakt. De bestaande vuilwaterriolering wordt vervangen en er wordt een nieuwe infiltratieriolering aangebracht. Het infiltratieriool sluit aan op de buizen die bij de ovonde zijn aangebracht. Na de aanleg van het riool wordt de weg opnieuw opgebouwd en wordt er nieuw asfalt aangebracht.

De weg wordt heringericht. Het fietspad en voetpad komen aan één kant van de rijbaan te liggen; aan de westzijde. Bij de bocht bij het spoor wordt een nieuwe, veilige oversteek voor fietsers en voetgangers aangelegd en wordt de weg voorbereid voor het toekomstige fietspad parallel aan het spoor. Zo sluit het nieuwe fietspad en voetpad aan de noordzijde aan op de nieuwe inrichting van de ovonde, en aan de zuidzijde op de bestaande inrichting van de Industrieweg.

De werkzaamheden duren van maandag 2 april tot en met vrijdag 31 mei. Gedurende de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld. De bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Na 31 mei 2024 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan de noordzijde van het spoor voorlopig klaar! De verkeerssituatie verandert in principe niet meer tot en met de openstelling van de tunnels in het voorjaar van 2025.