Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Werkzaamheden Astridlaan

Het asfalt en de parkeervakken in de Astridlaan in Nunspeet zijn aan onderhoud en vervanging toe. Op deze pagina kunt u het schetsontwerp bekijken.

De aanleiding voor de te nemen onderhoudsmaatregelen zijn onder andere de opdruk van de trottoirs en parkeerplaatsen door boomwortels.

Het kappen en herplanten van een aantal bomen is uitgewerkt in een concept schetsontwerp (pdf, 421.37 KB).

Planning

Vanwege de vele uiteenlopende reacties op het plan Astridlaan, heeft de renovatie van de Astridlaan vertraging opgelopen.

In het najaar van 2022 komt over dit project meer informatie.

 

Contact