Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Werkzaamheden Astridlaan

Het asfalt en de parkeervakken in de Astridlaan in Nunspeet zijn aan onderhoud en vervanging toe.

De aanleiding voor de te nemen onderhoudsmaatregelen zijn onder andere de opdruk van de trottoirs en parkeerplaatsen door boomwortels.

Het kappen en herplanten van een aantal bomen is uitgewerkt in een concept schetsontwerp (pdf, 421.37 KB).

Planning

Vanwege de vele uiteenlopende reacties op het plan Astridlaan, heeft de renovatie van de Astridlaan vertraging opgelopen.

In 2023 komt over dit project meer informatie.

 

Contact