Sportaccommodaties huren

U kunt de gewenste faciliteit huren voor bijvoorbeeld een bedrijfssportwedstrijd, een toernooien of sportactiviteiten met meerdere mensen uit de buurt.

Wat u moet weten

Wij maken onderscheid tussen structureel en incidenteel gebruik. Structureel gebruik (meestal verenigingen) is het gebruik van de binnensportaccommodatie voor meer dan vijf keer achter elkaar. Voor dit (structureel) gebruik geldt een andere vorm van betaling en voorwaarden voor gebruik van de zaal. Alles wat niet tot structureel gebruik behoort, is incidenteel gebruik.

Zalen

Er zijn die verschillende binnensportaccommodaties die u kunt reserveren. Deze accommodaties zijn verschillend qua grootte, spelmateriaal en prijs per uur:

  • Gymzaal Piersonstraat in Nunspeet, let op: deze zaal is alleen voor structureel gebruik
  • Gymzaal Vierhouterweg in Elspeet
  • Sportzaal Op de Heide in Elspeet

Huren

U kunt op verschillende manieren een binnensportaccommodatie huren. Over de beschikbaarheid kunt u contact opnemen. Zalen afdeling Bestuur en Maatschappij, team Samenleving, via telefoon:
(0341) 25 99 11 of u kunt een e-mail sturen naar verhuur@nunspeet.nl.

Nadat u een reservering voor het gebruik heeft doorgegeven, ontvangt u per brief zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw reservering. In deze brief treft u als bijlage een toegangspasje aan. Om te betalen ontvangt u afzonderlijk een acceptgirokaart.

Kosten

Tarieven per uur:

Gymzaal Piersonstraat in Nunspeet

Gebruiker Tarief    
Sportvereniging/particuliere sporters € 16,95    
Commercieel gebruik (evenement) € 25,32    

Gymzaal Vierhouterweg in Elspeet

Gebruiker Tarief    
Sportvereniging/particuliere sporters € 16,95    
Commercieel gebruik (evenement) € 25,32    

Sportzaal Op de Heide in Elspeet

Gebruiker Tarief    
Sportvereniging/particuliere sporters € 38,15    
Commercieel gebruik (evenement) € 44,32    

Overige binnensportaccommodaties

Er zijn in onze gemeente ook nog andere binnensportaccommodaties. Deze worden niet door de gemeente verhuurd. Voor de sporthallen De Brake en Feithenhof kunt u contact opnemen met Sportbedrijf Nunspeet via telefoon: (0341) 25 69 54.

Reglement

De gemeente heeft voor het gebruik van onze sportaccommodaties een reglement voor gebruik vastgesteld. In dit reglement (pdf, 530.82 KB) staan regels over ingebruikgeving, aansprakelijkheid, schade en annulering.

Contact