Gladheid bestrijden

De winter kondigt zich aan. Van november tot april strooit de gemeente op vaste doorgaande wegen en op verkeersfietspaden om gladheid te voorkomen. De medewerkers van de buitendienst staan dag en nacht klaar om de wegen veilig te houden.​

Wat u moet weten

De gemeente Nunspeet heeft het gladheidbestrijdingsplan en de strooiroutes (zie de kaart) geactualiseerd voor het strooiseizoen 2023-2024. De gemeente strooit in eerste instantie alleen de hoofdwegen en de wijkontsluitingswegen. Dus geen woonerven en doodlopende wegen. Ook strooit de gemeente doorgaande fietspaden langs hoofdwegen en langs wijkontsluitingswegen. Het verzoek is om zo veel mogelijk het trottoir voor uw eigen perceel schoon te houden waar dat kan.

Strooibeleid

Het strooibeleid van de gemeente Nunspeet is opgenomen in het Gladheidsbestrijdingsplan. In het Gladheidsbestrijdingsplan onderscheiden wij hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Omdat wij (door beperkte middelen), niet alles kunnen strooien, worden woonerven, doodlopende wegen en parkeerplaatsen niet gestrooid. De meeste verkeersbewegingen zijn op hoofd- en wijkontsluitingswegen en de kans op ongevallen is hier het grootst.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact