Oplaadpunten voor auto en fiets

Gemeente Nunspeet stimuleert elektrisch rijden. Elektrische auto’s zijn schoon en stil wat goed is voor een gezonde leefomgeving en doordat ze geen CO2 uitstoten dragen ze niet bij aan de klimaatverandering. Daarom bouwen wij aan een dekkend netwerk van oplaadpalen in onze gemeente. Zo maken we elektrisch rijden mogelijk.

Oplaadpunten

Oplaadpunten voor uw auto

Op openbaarladen.nl vindt u een overzicht van alle oplaadpunten voor uw auto in de gemeente Nunspeet.

Oplaadpunten voor uw fiets

Op fietsoplaadpunten.nl vindt u een overzicht van alle oplaadpunten voor uw fiets in Nederland.

Openbare laadpaal voor auto aanvragen

Heeft u of krijgt u binnenkort een elektrische auto dan kunt u hiervoor een elektrische laadpaal aanvragen. Er zijn hiervoor een aantal voorwaarden. Deze zijn in Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Nunspeet vastgesteld.

  • Gemeente Nunspeet plaatst alleen openbare oplaadpalen in de openbare ruimte
  • Als u op eigen terrein uw auto kunt opladen, dan komt u niet in aanmerking voor het aanvragen van een oplaadpaal in de openbare ruimte

Opladen

Opladen op eigen terrein

  • Voor het plaatsen van oplaadapparatuur op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig
  • De gemeente heeft geen subsidies voor het plaatsen van oplaadapparatuur op eigen terrein

Openbare oplaadpaal

Gebruik

Iedereen met een oplaadpas kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week een openbare oplaadpaal gebruiken. Alle oplaadpalen kunnen 2 auto’s tegelijkertijd opladen.

Parkeerregels

Voor een oplaadpaal gelden afwijkende parkeerregels. De plek is alleen bedoeld om te laden. Verplaats uw opgeladen auto zo snel mogelijk zodat ook anderen de oplaadpaal kunnen gebruiken.

Storingen

Bel bij een storing van een oplaadpaal het servicenummer dat op de oplaadpaal staat. De gemeente neemt geen storingsmeldingen in behandeling.

Na het opladen

Verplaats uw opgeladen auto zo snel mogelijk zodat ook anderen de oplaadpaal kunnen gebruiken.

Contact