Gezondheidsverklaring CBR

U heeft een Gezondheidsverklaring nodig als u voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, een beperking heeft, 75 jaar of ouder bent of een groot rijbewijs wilt verlengen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt of u rijgeschikt bent.

Wat u moet weten

U heeft een Gezondheidsverklaring nodig:

  • Als u voor de eer­ste keer rij­exa­men gaat doen voor een rij­be­wijs mo­tor, auto of aan­han­ger. Voor een brom­fiets­rij­be­wijs heeft u geen Ge­zond­heids­ver­kla­ring no­dig
  • Als u een rij­be­wijs wilt aan­vra­gen en u bent 75 jaar of ou­der
  • Als u 70 jaar of ou­der bent, een nieuw rij­be­wijs aan­vraagt en uw hui­di­ge rij­be­wijs ver­loopt op of na uw 75e ver­jaar­dag
  • Als u een rij­be­wijs wilt aan­vra­gen of ver­nieu­wen dat om me­di­sche re­de­nen kor­ter gel­dig is dan nor­maal (me­di­sche in­di­ca­tie)
  • Als u een rij­be­wijs in de ca­te­go­rieën vrachtwagen en bus wilt ver­len­gen, of de ca­te­go­rie aanhanger daar­bij
  • Als u een bui­ten­lands rij­be­wijs wilt om­wis­se­len dat niet is af­ge­ge­ven in een EU-land, Liech­ten­stein, Noor­we­gen, IJs­land of Zwit­ser­land

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in.

Aanvragen in het gemeentehuis

U kunt de Gezondheidsverklaring ook aanvragen in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken.

U kunt de Gezondheidsverklaring ook voor een ander halen.

Kosten

Een gezondheidsverklaring CBR kost € 43,60.

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk verlengd

Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.

Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs. De regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer  informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar de website van het CBR.

Contact