Gezondheidsverklaring CBR

U heeft een Gezondheidsverklaring nodig als u voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, een beperking heeft, 75 jaar of ouder bent of een groot rijbewijs wilt verlengen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt of u rijgeschikt bent.

Wat u moet weten

U heeft een Gezondheidsverklaring nodig:

  • Als u voor de eer­ste keer rij­exa­men gaat doen voor een rij­be­wijs mo­tor, auto of aan­han­ger. Voor een brom­fiets­rij­be­wijs heeft u geen Ge­zond­heids­ver­kla­ring no­dig
  • Als u een rij­be­wijs wilt aan­vra­gen en u bent 75 jaar of ou­der
  • Als u 70 jaar of ou­der bent, een nieuw rij­be­wijs aan­vraagt en uw hui­di­ge rij­be­wijs ver­loopt op of na uw 75e ver­jaar­dag
  • Als u een rij­be­wijs wilt aan­vra­gen of ver­nieu­wen dat om me­di­sche re­de­nen kor­ter gel­dig is dan nor­maal (me­di­sche in­di­ca­tie)
  • Als u een rij­be­wijs in de ca­te­go­rieën vrachtwagen en bus wilt ver­len­gen, of de ca­te­go­rie aanhanger daar­bij
  • Als u een bui­ten­lands rij­be­wijs wilt om­wis­se­len dat niet is af­ge­ge­ven in een EU-land, Liech­ten­stein, Noor­we­gen, IJs­land of Zwit­ser­land

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in.

Aanvragen in het Klantcontactcentrum

U kunt de Gezondheidsverklaring ook aanvragen in het Klantcontactcentrum. U moet hiervoor een afspraak maken.

U kunt de Gezondheidsverklaring ook voor een ander halen.

Kosten

Een gezondheidsverklaring CBR kost €37,80.

Contact