Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Gezondheidsverklaring CBR

U heeft een Gezondheidsverklaring nodig als u 75 jaar of ouder bent. Ook heeft u een Gezondheidsverklaring nodig wanneer u voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, een beperking heeft, of een groot rijbewijs wilt verlengen. Er zijn meerdere soorten verklaringen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt of u rijgeschikt bent.

75+ Gezondheidsverklaring

U kunt de 75+ Gezondheidsverklaring in het gemeentehuis aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken. U kunt de Gezondheidsverklaring ook voor een ander halen.

Let op: wanneer u de Gezondheidsverklaring heeft ontvangen dan moet u nog wel zelf uw rijbewijs aanvragen. Aan beide aanvragen zijn kosten verbonden.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

Overige Gezondheidsverklaringen

De gewone Gezondheidsverklaring en de Gezondheidsverklaring voor het groot rijbewijs kunt u alleen online op CBR.nl aanvragen.

U heeft een Gezondheidsverklaring nodig:

  • Als u voor de eer­ste keer rij­exa­men gaat doen voor een rij­be­wijs mo­tor, auto of aan­han­ger. Voor een brom­fiets­rij­be­wijs heeft u geen Ge­zond­heids­ver­kla­ring nodig.
  • Als u een rij­be­wijs wilt aan­vra­gen of ver­nieu­wen dat om me­di­sche re­de­nen kor­ter gel­dig is dan nor­maal (me­di­sche in­di­ca­tie).
  • Als u een rij­be­wijs in de ca­te­go­rieën vrachtwagen en bus wilt ver­len­gen, of de cate­go­rie aanhanger daar­bij.
  • Als u een bui­ten­lands rij­be­wijs wilt om­wis­se­len dat niet is af­ge­ge­ven in een EU-land, Liech­ten­stein, Noor­we­gen, IJs­land of Zwit­ser­land.

Let op: wanneer u de Gezondheidsverklaring heeft ontvangen dan moet u nog wel zelf uw rijbewijs aanvragen. Aan beide aanvragen zijn kosten verbonden.

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in.

Kosten

Een gezondheidsverklaring CBR kost € 46,15.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)