Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Nunspeet ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie.

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

 • U kunt Nederlander worden door optie of naturalisatie
 • Tijdens uw eerste afspraak in het gemeentehuis wordt gekeken of u aan de voorwaarden voldoet en krijgt u meer informatie over de volgende stappen
 • Als u Nederlander kunt worden door optie, bepaalt de gemeente hierover. Als u Nederlander kunt worden door naturalisatie, wordt uw aanvraag behandeld door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Uw geboorteakte
 • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)
 • Eventueel aanvullende documenten

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit, als het nog niet geregistreerd staat bij de gemeente, bewijzen met een van de volgende documenten:

 • Huwelijksakte
 • Akte van geregistreerd partnerschap
 • Bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner


Let op:

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland be√ędigde vertaler
 • Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit kan gevolgen hebben voor uw huidige nationaliteit

Kosten

De kosten van een aanvraag van de Nederlandse nationaliteit vindt u op IND.nl.

Contact