Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen vluchtelingenstatus? En kunt u geen contact opnemen met de autoriteiten van het land waarvan u de nationaliteit bezit? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort gaat u naar het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken.

Meenemen

Wat neemt u mee wanneer u uw vreemdelingenpaspoort gaat aanvragen:

 • uw verblijfsvergunning;
 • eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen;
 • bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief);
 • een pasfoto van maximaal 6 maanden oud die aan de pasfoto-eisen voldoet. In het gemeentehuis is een fotocabine voor pasfoto's. Let op, niet geschikt voor jonge kinderen en rolstoelgebruikers.
 • geld: u betaalt uw vreemdelingenpaspoort bij de aanvraag in het gemeentehuis, bij voorkeur met pin;
 • indien nodig een (digitaal) ingevulde toestemmingsverklaring. Zie informatie hieronder bij Wat u moet weten - Jonger dan 18 jaar.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

Wat u moet weten

Uw vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Jonger dan 18 jaar

 • Het kind en tenminste één ouder moeten aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort.
 • Bij kinderen tot 18 jaar moeten beide ouders/voogden toestemming geven.
 • Neem dan ook mee: een ingevuld toestemmingsformulier reisdocument van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Let op! De handtekening moet overeenkomen met de handtekening op het legitimatiebewijs.
 • Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s) (geen kopie) meebrengen.
 • Ook kunt u het toestemmingsformulier digitaal invullen. Omdat uw identiteit direct wordt gecontroleerd hoeft van u geen geldig identiteitsbewijs getoond te worden bij de aanvraag. De digitale toestemming is voor maximaal 3 maanden geldig.
 • Soms wil een ouder geen toestemming geven. Dan kan de andere ouder of het kind de kinderrechter vragen om vervangende toestemming. De rechter beslist in het belang van het kind. Meer informatie op rechtspraak.nl.

Langere levertijd

Het vreemdelingenpaspoort heeft een langere levertijd dan andere reisdocumenten. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Reizen met kinderen

Kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Reist u met uw kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole. U heeft een bewijs nodig dat u de ouder bent of het ouderlijk gezag heeft.

De marechaussee adviseert ouders om de volgende documenten mee te nemen:

 • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (zie formulier NL/ENG);
 • recent uittreksel gezagsregister;
 • recent uittreksel BRP;
 • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder;
 • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
 • eventueel het ouderschapsplan;
 • eventueel geboorteakte.

Reist u met een kind naar het buitenland waarover u niet het gezag heeft? Dan moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben. Meer informatie hierover op marechaussee.nl.

Kwijt of gestolen

Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen? Lees meer hierover op de pagina Paspoort, ID-kaart, rijbewijs kwijt of gestolen.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63.40.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)