Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen vluchtelingenstatus? En kunt u geen contact opnemen met de autoriteiten van het land waarvan u de nationaliteit bezit? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort gaat u naar het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt bij het aanvragen en krijgt bericht van ons als uw document klaar ligt.

Meenemen

  • Uw verblijfsvergunning
  • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • Geld: u betaalt uw paspoort bij de aanvraag in het gemeentehuis, bij voorkeur met pin
  • Een pasfoto. Let op: pasfoto-eisen (een pasfoto wordt altijd tijdens de aanvraag beoordeeld, en kan afgekeurd worden als deze niet aan de pasfoto-eisen voldoet). De pasfoto mag niet meer dan een half jaar oud zijn. U kunt geen pasfoto's laten maken in het gemeentehuis
  •  Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan een half jaar (zes maanden). Zie voor de vereisten voor pasfoto’s de fotomatrix

Wat u moet weten

Jonger dan 18 jaar?

  • Bij kinderen tot 18 jaar moeten beide ouders/voogden toestemming geven
  • Neem dan ook mee: een ingevuld toestemmingsformulier (pdf, 150.02 KB) van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft)
  • Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s) (geen kopie)

Langere levertijd

Het vreemdelingenpaspoort heeft een langere levertijd dan andere reisdocumenten. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Kwijt of gestolen

Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen?

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 56,55.

Contact