Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen vluchtelingenstatus? En kunt u geen contact opnemen met de autoriteiten van het land waarvan u de nationaliteit bezit? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort gaat u naar het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. U betaalt bij het aanvragen en krijgt bericht van ons als uw document klaar ligt.

Meenemen

 • Uw verblijfsvergunning
 • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
 • Een pasfoto van maximaal 6 maanden oud die aan de pasfoto-eisen voldoet
 • Geld: u betaalt uw vreemdelingenpaspoort bij de aanvraag in het gemeentehuis, bij voorkeur met pin
 • Indien nodig een (digitaal) ingevulde toestemmingsverklaring. Zie informatie hieronder

Wat u moet weten

Jonger dan 18 jaar?

 • Het kind en tenminste één ouder moeten aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort
 • Bij kinderen tot 18 jaar moeten beide ouders/voogden toestemming geven
 • Neem dan ook mee: een ingevuld toestemmingsformulier (pdf, 150.02 KB) van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Let op! De handtekening moet overeenkomen met de handtekening op het legitimatiebewijs
 • Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s) (geen kopie) meebrengen
 • Ook kunt u het toestemmingsformulier digitaal invullen. Omdat uw identiteit direct wordt gecontroleerd hoeft van u geen geldig identiteitsbewijs getoond te worden bij de aanvraag. De digitale toestemming is voor maximaal 3 maanden geldig
 • Soms wil een ouder geen toestemming geven. Dan kan de andere ouder of het kind de kinderrechter vragen om vervangende toestemming. De rechter beslist in het belang van het kind. Meer informatie op rechtspraak.nl

Langere levertijd

Het vreemdelingenpaspoort heeft een langere levertijd dan andere reisdocumenten. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Kwijt of gestolen

Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen?

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 58,85.