Sportief en gezond

Sportief en gezond leven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten! Dat is het hoofddoel van het Sport- en Preventieakkoord in de gemeente Nunspeet. Een akkoord dat bestaat uit ideeën van en voor inwoners van alle dorpskernen binnen de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten.


Wat is het Sport- en Preventieakkoord?

Het Sport- en Preventieakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdragen van tientallen inwoners, ondernemers en organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid, zorg, politiek, gemeente, onderwijs en kinderopvang. Het is gericht op het bereiken van gezondheidswinst door middel van sport en bewegen. Het akkoord is daarin de eerste stap, maar zeker niet het eindstation. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen. Het akkoord is er specifiek voor jou en mij. Een Sport- en Preventieakkoord (pdf, 28.58 MB) van en voor iedereen!

Het Sport- en Preventieakkoord is door 64 partners ondertekend. Ben jij enthousiast geworden en wil jij ook graag aansluiten? Kijk dan even onder het kopje nieuwe partners hoe jij je kan aanmelden.

Nieuwsgierig? Volg ons ook op Instagram en Facebook.


Plan indienen?

Heb jij een goed idee om Nunspeet sportiever en gezonder te maken? Dien dan nu je plan in.

Waar moet het plan aan voldoen?

 • De eigenaar (pdf, 88.10 KB) of een samenwerkingspartner is ingeschreven bij de kamer van koophandel. Neem contact met ons op als dit niet zo is, samen kijken we naar een oplossing
 • Het plan past bij een van de thema’s genoemd in het akkoord (pdf, 28.58 MB)
 • Korte omschrijving van het plan
 • Omschrijving waarom er een bijdrage uit het akkoord nodig is
 • Eigen bijdrage: dit kan in de vorm van geld maar ook tijd, materialen of beschikbaar stellen van een locatie
 • Een samenwerking met partners om het plan te laten slagen

Een uitgebreide uitleg van alle stappen lees je in de procedure (pdf, 131.28 KB) voor het indienen van een plan.


Beoordeling Plannen

Er wordt onderscheid gemaakt in kleine (tot € 1500,--) en grote plannen (vanaf € 1500,--). Je wordt geïnformeerd in welke categorie jouw plan valt en hoe het proces voor de beoordeling eruit ziet.

Bij een positieve beoordeling wordt het toegekende bedrag als subsidie verstrekt, dit betreft een voorschot. Je ontvangt namens de gemeente Nunspeet een brief met meer informatie over de verantwoording van deze subsidie. Lees in het document plan eigenaar Sport- en Preventieakkoord (pdf, 88.10 KB) meer over wat het inhoudt om de eigenaar van een projectplan te zijn en een subsidie te ontvangen.

Onderstaand overzicht geeft weer wanneer de kerngroep bijeenkomt om grote plannen te beoordelen.

Deadline indienen plannen (uiterlijk 18.00 uur) Kerngroep bijeenkomst Tijd: 19.30 - 21.00 uur (via zoom)
24 februari 2022 17 maart 2022
26 mei 2022 16 juni 2022
25 augustus 2022 15 september 2022
27 oktober 2022 17 november 2022

Houd rekening met deze data voor de beoordeling van jouw plan. Indien jouw plan na de deadline binnenkomt, wordt deze meegenomen voor besluitvorming tijdens de eerstvolgende kerngroepbijeenkomst. Plannen (grote en kleine) die na 27 oktober 2022 worden ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming van 2023.


Ben jij een ambassadeur en wil je een plan indienen?

Omdat iedereen een plan in mag dienen, mag een ambassadeur dit ook. Om te voorkomen dat een ambassadeur het eigen plan beoordeelt, is de ambassadeur niet betrokken bij de besluitvorming over het eigen ingediende plan. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle ingediende plannen op dezelfde wijze worden beoordeeld.

Hulp of advies nodig?

Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van het plan, advies wilt over een bepaald idee of andere vragen hebt, kan je contact opnemen met Stefan de Weerdt via e-mail tnb@sportbedrijfnunspeet.nl


Positief beoordeelde plannen

De volgende plannen zijn door de kerngroep in 2020 en 2021 positief beoordeeld voor een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord:

 1. Powerwalking
 2. Welzijn op recept
 3. Doorverwijzing zuigelingen
 4. Aanleg hockeypanna-sportveld
 5. Wandelweken in Nunspeet
 6. Beweegplezier
 7. Plaatsen tillift in zwembad De Brake
 8. Mindful Run & Walk
 9. Bijdrage aanschaf (elektrische) tandemfiets voor fietslessen nieuw Nederlander
 10. Bijdrage ASM vloer gymzaal Elspeet
 11. Leefstijl Strippenkaart
 12. Trainersopleiding zwem- en poloclub Nunspeet
 13. Clinics en materialen basisonderwijs
 14. Kies je sport, voel je fit
 15. Social mediatraining maatjesproject
 16. Aanschaf kickboks materialen speciaal onderwijs
 17. Bijdrage opstart Leefstijlloket
 18. Bijdrage project Burenhulp
 19. Bijdrage ASM-opleiding Taekwondo-school Martowirono (via Stichting Wiel Elburg)

Voer je een activiteit uit met steun van het Sport- en Preventieakkoord? Je kan onderstaande logo's gebruiken.


Ondersteuningsbudget sportaanbieders

Vanuit het ondersteuningsbudget voor sportaanbieders worden in samenwerking met Team Nunspeet Beweegt en NOC*NSF diverse workshops georganiseerd voor onder andere bestuursleden, trainers/coaches en vrijwilligers bij sportverenigingen.
De volgende workshop wordt in de komende periode aangeboden:

 • Najaar 2021: 4 inzichten over trainerschap voor trainers en coaches. Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.

Hebt je interesse om deel te nemen aan één of meerdere workshops? Meer informatie en aanmelden via nunspeetbeweegt.nl.

In 2020 heeft de workshop Sporters met een verstandelijke beperking plaatsgevonden. Tijdens de workshop hebben de deelnemers inzicht gekregen over de kenmerken en belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking en tips over hoe je de trainingen en de begeleiding kunt afstemmen op je sporters.

In 2020 en 2021 hebben de volgende workshops plaatsgevonden:

 • Sporters met een verstandelijke beperking.
 • Presteren met communiceren.
 • Introductie Athletic Skills Model.

Nieuwe partners

Inmiddels hebben 64 partners het lokale Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Wie dit akkoord tekent, zegt actief en naar vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de ideeën. Dit kan door de uitvoering van een activiteit of bijvoorbeeld door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn wel.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan een sportiever en gezonder Nunspeet? Heb jij je nog niet aangemeld maar wil je wel graag partner worden? Dat kan altijd. Onderteken het formulier Ondertekening Sport- en Preventieakkoord (pdf, 56.67 KB) en mail het naar e.nagelholt@nunspeet.nl.


Nieuws

Lokaal Sport- en Preventieakkoord uitgebreid

Geplaatst op 21 juli 2021
Afgelopen voorjaar is een onderzoek gehouden waarin professionals, vrijwilligers en inwoners werd gevraagd naar hun behoeften op het gebied van een gezonde leefstijl binnen de gemeente Nunspeet. Hieruit kwamen de volgende drie thema’s naar voren:

 • Gezonde voeding en gezond gewicht
 • Roken en alcohol
 • Mentale gezondheid (lekker in je vel)

Vervolgen vond per thema een online sessie plaats met 10 tot 15 deelnemers die onze gemeente vertegenwoordigen, zowel vanuit organisaties als inwoners. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ en 18 extra partners die het akkoord hebben ondertekend. De andere thema’s zijn: gezonde en actieve leefstijl, meedoen in sport en samenleving, fit en vitaal ouder worden, jeugd vaardig in beweging, toekomstbestendige sportaanbieders en sportief gebruik van de openbare ruimte.

Heb jij plannen of ideeën die Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en/of Vierhouten sportiever en gezonder maken? Dien dan nu een plan in.


Verdubbeling budget 2021

Geplaatst op 11 mei 2021
Sport en bewegen is van belang voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van mensen. Daarom is het uitvoeringsbudget voor het Sport- en Preventieakkoord voor 2021 (eenmalig) verdubbeld. Dit bekent voor de gemeente Nunspeet dat er € 40.000,-- te besteden is aan projecten van het lokale akkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’. De ambassadeurs van de thema’s zullen de initiatiefnemers van de ideeën aanmoedigen om een projectplan bij de kerngroep in te dienen. Ook kunnen er nieuwe initiatieven ingediend worden. Voorwaarde is wel dat ze moeten vallen binnen één van de thema’s van het akkoord:

 • Gezonde en actieve leefstijl
 • Gezonde voeding en gezond gewicht
 • Roken en alcohol
 • Mentale gezondheid (lekker in je vel)
 • Meedoen in sport en samenleving
 • Fit en Vitaal ouder worden
 • Jeugd Vaardig in Beweging
 • Toekomstbestendige sportaanbieders
 • Sportief gebruik van de openbare ruimte

Het akkoord is van en voor inwoners van de gemeente Nunspeet. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen waarin maatschappelijke organisaties, sportaanbieders, onderwijs en bedrijfsleven zich samen sterk maken voor gezondheidswinst van alle inwoners van de gemeente.

De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers en beoordeelt de ingediende plannen. Plannen kunnen worden ingediend via het projectformulier op deze pagina.

Tillift geplaatst in zwembad de Brake

Geplaatst op 20 april 2020
Dankzij een bijdrage vanuit het Sport- & Preventieakkoord heeft Sportbedrijf Nunspeet in samenwerking met Stichting Philadelpia op dinsdag 6 april 2021 een tillift kunnen plaatsen boven het recreatiebad in zwembad De Brake.
Met behulp van de lift krijgen bezoekers, die niet zelfstandig het water in kunnen komen, de mogelijkheid om weer te zwemmen, bewegen en ontspannen in het warme water. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie Meedoen in de sport en samenleving, waarbij iedereen in Nunspeet een leven lang plezier aan sporten zou moeten beleven, ongeacht de lichamelijke gezondheid.

Nieuwe initiatieven ontvangen een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord

Geplaatst op 29 december 2020
In 2020 zijn door de kerngroep zeven plannen positief beoordeeld voor een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën van en voor inwoners die bijdragen aan een sportiever en gezonder leven in de gemeente Nunspeet. De zeven positieve plannen zijn: Powerwalking, Welzijn op Recept, Doorverwijzing Zuigelingen, Aanleg Hockeypanna-Sportveld, Wandelweken, Beweeg Plezier en Plaatsen Tillift in zwembad De Brake. De aanvragers gaan komende maanden verder aan de slag met de uitwerking en noodzakelijke vervolgprocedures van de plannen.

De uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ is in juli feestelijke afgetrapt bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Het akkoord richt zich op zes thema’s: Gezonde en actieve leefstijl, Fit en vitaal ouder worden, Jeugd vaardig in beweging, Meedoen in sport en samenleving, Toekomstbestendige sportaanbieders en Sportief gebruik van de openbare ruimte. Alle plannen leveren een bijdrage aan een sportiever en gezonder leven in de gemeente Nunspeet. Powerwalking is dit najaar succesvol van start gegaan. Onder leiding van leefstijlcoach Ellen Drost zijn er verschillende groepen enthousiaste powerwalkers wekelijks actief (zie foto hieronder).

Ook in 2021 is er weer budget om ideeën uit het akkoord te verwezenlijken. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe ideeën die bij de thema´s passen. Hebt jij ook een goed idee? Kom in beweging en dien jouw plan in.

Powerwalking

Geplaatst op 3 december 2020
Het eerste idee uit het lokaal sport- en preventieakkoord dat ten uitvoer wordt gebracht is succesvol van start gegaan!

Één van de ideeën binnen het lokaal sport- en preventieakkoord van Nunspeet Sportief en Gezond is het starten met wandelgroepen met het doel meer mensen in beweging te krijgen. Ellen Drost, idee-eigenaar en ambassadeur van het thema Gezonde en Actieve leefstijl, is gestart met het geven van Powerwalking in Nunspeet. Powerwalking is lopen in een stevig tempo met tussendoor spierversterkende oefeningen. Het is sociaal en een verantwoorde manier om heerlijk samen buiten te sporten. Er is veel animo voor en de lessen lopen snel vol.

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven bewegen en aan je weerstand te werken. Bewegen draagt voor een groot deel bij aan een gezonde leefstijl. Het helpt mensen gezondere keuzes te maken in voeding en het vergroot het zelfvertrouwen.

Feestelijke aftrap

Geplaatst op 8 juli 2020
Dinsdag 7 juli 2020 vond de aftrap plaats van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Vooraf werd iedereen op de foto gezet en van de foto's is een collage gemaakt. Na een korte uitleg over hoe het akkoord vertaald kan worden naar de praktijk werd er tussen de buien door afgetrapt met een potje Walking Football onder leiding van Werner Pluim. Met veel betrokken partijen was het een mooie start en kan de uitvoering van het akkoord nu echt van start gaan!

Spetterende samenwerking

Geplaatst op 02 juli 2020
De eerste acties (samenwerking tussen WindyWaters en Mixed Hockeyclub Nunspeet) ontstaan al vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord.


Meer informatie

Contact