Sportief en gezond

Komende maanden wordt er intensief samengewerkt met sportaanbieders, -ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs en andere geïnteresseerden. Met deze partijen willen we ambities formuleren die bijdragen aan sportieve en gezonde inwoners van de gemeente Nunspeet. Dit doen we onder leiding van een onafhankelijke procesbeleider. Begin april 2020 moet er een Sportief en Gezond akkoord liggen dat we met elkaar gaan realiseren. Hiervoor ontvangen we van de Rijksoverheid financiële middelen. Sportverenigingen krijgen vanuit NOC-NSF financiën om zich toekomstbestendig te maken.

Update

19 februari 2020
Enthousiasme en betrokkenheid bij 2e sessie Sport- en preventieakkoord Nunspeet
Dertig betrokken professionals, vrijwilligers en betrokken inwoners dachten gisteren in het Wijkontmoetinscentrum in Nunspeet met elkaar na over de invulling van het sport- en preventieakkoord voor de gemeente Nunspeet. Net als vrijwel alle gemeenten in Nederland maakt ook Nunspeet een lokaal akkoord waarin alle maatschappelijke partijen, sportaanbieders en bedrijven zijn uitgenodigd mee te werken om meer mensen in Nunspeet te laten sporten en bewegen.

De aanwezigen borduurden voort op ideeën die in de eerste sessie op 14 januari bij VV Hulshorst. Uit die brainstorm kwamen 17 ideeën op tafel die gisteren werden geprioriteerd op kansrijkheid. Gekeken werd naar impact en kosten van de ideeën. Soms werden de plannen al behoorlijk ver uitgewerkt. In de gesprekken ontstond veel enthousiasme en zin om mee te werken. 

Het traject wordt begeleid door onafhankelijk sportformateur, Nanette Hagedoorn. Zij benadrukte dat de plannen uit dit akkoord van en voor de gemeenschap zijn. Ze wil met een aantal mensen een kerngroep vormen die straks na de ondertekening hun expertise en netwerk inzetten om ideeën tot een succes tte maken. Ook verdelen zij de beschikbare middelen. Voor Nunspeet is dat de komende 2 jaar in totaal €40.000. Daarnaast is er extra ondersteuning voor verandertrajecten bij sportaanbieders.

In maart organiseert de werkgroep van het sport- en preventieakkoord nog een extra sessie voor sportaanbieders waarin de belangstelling voor een lokaal sportnetwerk wordt verkend. De datum voor ondertekening van het akkoord is nog niet vastgelegd, maar een gedachte die gisteravond werd geopperd is om dit op Koningsdag te doen.

11 februari 2020
Tijdens de eerste sessie op 14 januari hebben we met ruim 50 mensen uit sport, welzijn, zorg en onderwijs concrete ideeën bedacht om meer mensen in Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten (meer) te laten sporten en bewegen. In de verdiepingssessie op dinsdag 18 februari bekijken we de ideeën. Zijn we tevreden met de opbrengst? Gaan we hiermee de komende twee jaar meer mensen aan het sport en bewegen krijgen? En praktisch: Hoe gaan we de ideeën in de verdiepingssessie handen en voeten geven? Bekijk de uitnodiging, u bent weer van harte welkom (pdf, 120.84 KB).

16 januari 2020
Afgelopen dinsdagavond 14 januari viel het startschot in de kantine van VV Hulshorst voor het lokale Sport- en Preventieakkoord. We kijken terug op een goede bijeenkomst met veel (50) enthousiaste deelnemers. Met elkaar zijn er ideeën opgehaald die kunnen bijdragen aan meer sportieve en gezonde inwoners in de gemeente Nunspeet. Op dinsdagavond 18 februari zal de tweede bijeenkomst plaats vinden. U bent daarbij van harte welkom. Ook als u de eerste bijeenkomst heeft gemist. Meer informatie over tijdstip, locatie en programma volgt spoedig. Als u vragen heeft stuur dan een e-mail naar: netwerkbijeenkomst@nunspeet.nl

Startschot

Wat u moet weten

Een lokaal Sportakkoord biedt u als sportaanbieder, organisatie en bedrijf de kans om eigen wensen/behoeften in te brengen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Het is een samenwerkingsverband dat wordt gefaciliteerd door de gemeente, maar u bepaalt de inhoud. Op dinsdagavond 14 januari 2020 gaven we het startschot in de kantine bij de VV Hulshorst. Bekijk de uitnodiging, u bent van harte welkom (pdf, 149.74 KB).

Op dinsdag 18 februari vindt een tweede sessie plaats waar we een vervolg geven en meer inhoudelijk met elkaar aan de slag gaan. Mogelijk volgt er dan nog een derde sessie. Het doel is om begin april 2020 een lokaal akkoord op te leveren waarin ambities geformuleerd staan. Om deze ambities te realiseren ontvangen we in mei 2020 een uitvoeringsbudget van de Rijksoverheid.

Sportakkoord

Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen in de maatschappij?

Meer informatie

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur