Sportief en gezond

Sportief en gezond leven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten! Dat is het hoofddoel van het Sport- en Preventieakkoord in de gemeente Nunspeet. Een akkoord dat bestaat uit ideeën van en voor inwoners van alle dorpskernen binnen de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten.


Wat is het Sport- en Preventieakkoord?

Het Sport- en Preventieakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdragen van tientallen inwoners, ondernemers en organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid, zorg, politiek, gemeente, onderwijs en kinderopvang. Het is gericht op het bereiken van gezondheidswinst door middel van sport en bewegen. Het akkoord is daarin de eerste stap, maar zeker niet het eindstation. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen. Het akkoord is er specifiek voor u, jou en mij. Een Sport- en Preventieakkoord (pdf, 28.58 MB) van en voor iedereen!

Het Sport- en Preventieakkoord is door 64 partners ondertekend. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag aansluiten? Kijk dan even onder het kopje nieuwe partners hoe u zich kan aanmelden.

Nieuwsgierig? Volg ons ook op Instagram en Facebook.


Plan indienen?

Wilt u graag bijdragen aan de realisatie van een sportiever en gezonder Nunspeet en heeft u een goed idee wat past binnen de doelen van het akkoord? Dan is er een subsidie beschikbaar om jouw idee tot  uitvoering te brengen. In de procedure (pdf, 1.43 MB) leggen we uit welke stappen u moet nemen om uw idee te verwerken in een projectplan wat u kunt indienen bij de kerngroep.

Het is belangrijk dat de eigenaar van het projectplan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit inschrijvingsnummer is nodig om de subsidie aan te vragen. U ontvangt een bevestiging als het formulier projectplan in goede orde is ontvangen.

Er wordt onderscheid gemaakt in kleine en grote plannen. U wordt door een lid van de kerngroep geinformeerd in welke categorie uw plan valt. Een klein plan wordt beoordeeld door een afvaardiging van de kerngroep. Na deze beoordeling wordt u geïnformeerd over het resultaat en bij een positieve beoordeling duurt het 6 tot 8 werken voordat het toegekende bedrag wordt uitgekeerd.

Indien het een groter plan betreft, wordt het projectplan beoordeeld door de kerngroep tijdens een kerngroepbijeenkomst. De eigenaar van het plan wordt voorafgaand aan de bijeenkomst of tijdens de bijeenkomst gevraagd het plan mondeling toe te lichten. Na de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de beoordeling van het plan en bij een positieve beoordeling duurt het 6 tot 8 weken voordat het toegekende bedrag wordt uitgekeerd.

Het toegekende bedrag wordt bij een positieve beoordeling als subsidie verstrekt, dit betreft een voorschot. U ontvangt namens de gemeente Nunspeet een brief met meer informatie over de verantwoording van deze subsidie. Lees in het document plan eigenaar Sport- en Preventieakkoord (pdf, 88.10 KB) meer over wat het inhoudt om de eigenaar van een projectplan te zijn en een subsidie te ontvangen.

Beoordeling 2021

Onderstaand overzicht geeft weer wanneer de kerngroep bijeenkomt om grote plannen te beoordelen.

Houd rekening met deze data voor de beoordeling van uw plan. Indien uw plan na de deadline binnenkomt, wordt deze meegenomen voor besluitvorming tijdens de eerstvolgende kerngroepbijeenkomst. Plannen (grote en kleine) die na 10 november 2021 worden ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming van 2022.

Deadline indienen plannen (uiterlijk 18.00 uur) Kerngroep bijeenkomst Tijd: 19.30 - 21.00 uur (via zoom)
25 augustus 13 september
10 november 29 november

Bent u een ambassadeur en wilt u een plan indienen?

Omdat iedereen een plan in mag dienen, mag een ambassadeur dit ook. Om te voorkomen dat een ambassadeur zijn/haar eigen plan beoordeelt, is hij/zij niet betrokken bij de besluitvorming over het eigen ingediende plan. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle ingediende plannen op dezelfde wijze worden beoordeeld.

Hulp of advies nodig?

Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van het plan, advies wilt over een bepaald idee of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Stefan de Weerdt via e-mail tnb@sportbedrijfnunspeet.nl


Positief beoordeelde plannen

De volgende plannen zijn door de kerngroep in 2020 en 2021 positief beoordeeld voor een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord:

 1. Powerwalking
 2. Welzijn op recept
 3. Doorverwijzing zuigelingen
 4. Aanleg hockeypanna-sportveld
 5. Wandelweken in Nunspeet
 6. Beweegplezier
 7. Plaatsen tillift in zwembad De Brake
 8. Mindful Run & Walk
 9. Bijdrage aanschaf (elektrische) tandemfiets voor fietslessen nieuw Nederlander
 10. Bijdrage ASM vloer gymzaal Elspeet

Voert u een activiteit uit met steun van het Sport- en Preventieakkoord? U kunt onderstaande logo's gebruiken.


Ondersteuningsbudget sportaanbieders

Vanuit het ondersteuningsbudget voor sportaanbieders worden in samenwerking met Team Nunspeet Beweegt en NOC*NSF diverse workshops georganiseerd voor onder andere bestuursleden, trainers/coaches en vrijwilligers bij sportverenigingen.
De volgende workshop wordt in de komende periode aangeboden:

 • Najaar 2021: 4 inzichten over trainerschap voor trainers en coaches. Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.

Heeft u interesse om deel te nemen aan 1 of meerdere workshops? Meer informatie en aanmelden via nunspeetbeweegt.nl.

In 2020 heeft de workshop Sporters met een verstandelijke beperking plaatsgevonden. Tijdens de workshop hebben de deelnemers inzicht gekregen over de kenmerken en belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking en tips over hoe je de trainingen en de begeleiding kunt afstemmen op je sporters.

In 2020 en 2021 hebben de volgende workshops plaatsgevonden:

 • Sporters met een verstandelijke beperking.
 • Presteren met communiceren.
 • Introductie Athletic Skills Model.

Nieuwe partners

Inmiddels hebben 64 partners het lokale Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Wie dit akkoord tekent, zegt actief en naar vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de ideeën. Dit kan door de uitvoering van een activiteit of bijvoorbeeld door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn wel.

Wilt u/jij ook graag een bijdrage leveren aan een sportiever en gezonder Nunspeet? Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u wel graag partner worden? Dat kan altijd. Onderteken het formulier Ondertekening Sport- en Preventieakkoord (pdf, 56.67 KB) en mail het naar e.nagelholt@nunspeet.nl.


Nieuws

Lokaal Sport- en Preventieakkoord uitgebreid

Geplaatst op 21 juli 2021
Afgelopen voorjaar is een onderzoek gehouden waarin professionals, vrijwilligers en inwoners werd gevraagd naar hun behoeften op het gebied van een gezonde leefstijl binnen de gemeente Nunspeet. Hieruit kwamen de volgende drie thema’s naar voren:

 • Gezonde voeding en gezond gewicht
 • Roken en alcohol
 • Mentale gezondheid (lekker in je vel)

Vervolgen vond per thema een online sessie plaats met 10 tot 15 deelnemers die onze gemeente vertegenwoordigen, zowel vanuit organisaties als inwoners. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ en 18 extra partners die het akkoord hebben ondertekend. De andere thema’s zijn: gezonde en actieve leefstijl, meedoen in sport en samenleving, fit en vitaal ouder worden, jeugd vaardig in beweging, toekomstbestendige sportaanbieders en sportief gebruik van de openbare ruimte.

Hebt u/heb jij plannen of ideeën die Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en/of Vierhouten sportiever en gezonder maken? Dien dan nu een plan in.


Verdubbeling budget 2021

Geplaatst op 11 mei 2021
Sport en bewegen is van belang voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van mensen. Daarom is het uitvoeringsbudget voor het Sport- en Preventieakkoord voor 2021 (eenmalig) verdubbeld. Dit bekent voor de gemeente Nunspeet dat er € 40.000,-- te besteden is aan projecten van het lokale akkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’. De ambassadeurs van de thema’s zullen de initiatiefnemers van de ideeën aanmoedigen om een projectplan bij de kerngroep in te dienen. Ook kunnen er nieuwe initiatieven ingediend worden. Voorwaarde is wel dat ze moeten vallen binnen één van de thema’s van het akkoord:

 • Gezonde en actieve leefstijl
 • Gezonde voeding en gezond gewicht
 • Roken en alcohol
 • Mentale gezondheid (lekker in je vel)
 • Meedoen in sport en samenleving
 • Fit en Vitaal ouder worden
 • Jeugd Vaardig in Beweging
 • Toekomstbestendige sportaanbieders
 • Sportief gebruik van de openbare ruimte

Het akkoord is van en voor inwoners van de gemeente Nunspeet. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen waarin maatschappelijke organisaties, sportaanbieders, onderwijs en bedrijfsleven zich samen sterk maken voor gezondheidswinst van alle inwoners van de gemeente.

De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers en beoordeelt de ingediende plannen. Plannen kunnen worden ingediend via het projectformulier op deze pagina.

Tillift geplaatst in zwembad de Brake

Geplaatst op 20 april 2020
Dankzij een bijdrage vanuit het Sport- & Preventieakkoord heeft Sportbedrijf Nunspeet in samenwerking met Stichting Philadelpia op dinsdag 6 april 2021 een tillift kunnen plaatsen boven het recreatiebad in zwembad De Brake.
Met behulp van de lift krijgen bezoekers, die niet zelfstandig het water in kunnen komen, de mogelijkheid om weer te zwemmen, bewegen en ontspannen in het warme water. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie Meedoen in de sport en samenleving, waarbij iedereen in Nunspeet een leven lang plezier aan sporten zou moeten beleven, ongeacht de lichamelijke gezondheid.

Nieuwe initiatieven ontvangen een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord

Geplaatst op 29 december 2020
In 2020 zijn door de kerngroep zeven plannen positief beoordeeld voor een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën van en voor inwoners die bijdragen aan een sportiever en gezonder leven in de gemeente Nunspeet. De zeven positieve plannen zijn: Powerwalking, Welzijn op Recept, Doorverwijzing Zuigelingen, Aanleg Hockeypanna-Sportveld, Wandelweken, Beweeg Plezier en Plaatsen Tillift in zwembad De Brake. De aanvragers gaan komende maanden verder aan de slag met de uitwerking en noodzakelijke vervolgprocedures van de plannen.

De uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ is in juli feestelijke afgetrapt bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Het akkoord richt zich op zes thema’s: Gezonde en actieve leefstijl, Fit en vitaal ouder worden, Jeugd vaardig in beweging, Meedoen in sport en samenleving, Toekomstbestendige sportaanbieders en Sportief gebruik van de openbare ruimte. Alle plannen leveren een bijdrage aan een sportiever en gezonder leven in de gemeente Nunspeet. Powerwalking is dit najaar succesvol van start gegaan. Onder leiding van leefstijlcoach Ellen Drost zijn er verschillende groepen enthousiaste powerwalkers wekelijks actief (zie foto hieronder).

Ook in 2021 is er weer budget om ideeën uit het akkoord te verwezenlijken. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe ideeën die bij de thema´s passen. Heeft u ook een goed idee? Kom in beweging en dien uw plan in.

Powerwalking

Geplaatst op 3 december 2020
Het eerste idee uit het lokaal sport- en preventieakkoord dat ten uitvoer wordt gebracht is succesvol van start gegaan!

Één van de ideeën binnen het lokaal sport- en preventieakkoord van Nunspeet Sportief en Gezond is het starten met wandelgroepen met het doel meer mensen in beweging te krijgen. Ellen Drost, idee-eigenaar en ambassadeur van het thema Gezonde en Actieve leefstijl, is gestart met het geven van Powerwalking in Nunspeet. Powerwalking is lopen in een stevig tempo met tussendoor spierversterkende oefeningen. Het is sociaal en een verantwoorde manier om heerlijk samen buiten te sporten. Er is veel animo voor en de lessen lopen snel vol.

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven bewegen en aan je weerstand te werken. Bewegen draagt voor een groot deel bij aan een gezonde leefstijl. Het helpt mensen gezondere keuzes te maken in voeding en het vergroot het zelfvertrouwen.

Feestelijke aftrap

Geplaatst op 8 juli 2020
Dinsdag 7 juli 2020 vond de aftrap plaats van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Vooraf werd iedereen op de foto gezet en van de foto's is een collage gemaakt. Na een korte uitleg over hoe het akkoord vertaald kan worden naar de praktijk werd er tussen de buien door afgetrapt met een potje Walking Football onder leiding van Werner Pluim. Met veel betrokken partijen was het een mooie start en kan de uitvoering van het akkoord nu echt van start gaan!

Spetterende samenwerking

Geplaatst op 02 juli 2020
De eerste acties (samenwerking tussen WindyWaters en Mixed Hockeyclub Nunspeet) ontstaan al vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord.


Meer informatie

Contact