Sportief en gezond

Sportief en gezond leven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten! Dat is het hoofddoel van het Sport- en preventieakkoord in de gemeente Nunspeet. Een akkoord dat bestaat uit ideeën van en voor inwoners van alle dorpskernen binnen de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten.

Doel van het akkoord

Het Sport- en Preventieakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdragen van tientallen inwoners, ondernemers en organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid, zorg, politiek, gemeente, onderwijs en kinderopvang. Het is gericht op het bereiken van gezondheidswinst door middel van sport en bewegen. Het akkoord is daarin de eerste stap, maar zeker niet het eindstation. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen. Het akkoord is er specifiek voor u, jou en mij. Een Sport- en Preventieakkoord (pdf, 15.59 MB) van en voor iedereen!

Eind juni hebben ruim 40 partijen het akkoord ondertekend. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag aansluiten? Kijk dan even onder het kopje nieuwe partners hoe u zich kan aanmelden.

Nieuwsgierig? Volg ons ook op Instagram en Facebook.

Voer jij een activiteit uit met steun van het Sport- en Preventieakkoord? U kunt onderstaande logo's gebruiken.

Plan indienen?

Wilt u graag bijdragen aan de realisatie van een idee uit het Sport- en Preventieakkoord? De procedure voor het indienen van een plan (pdf, 190.08 KB) legt uit welke stappen u hiervoor moet nemen.

Bent u een ambassadeur en wilt u een plan indienen?
Omdat iedereen een plan in mag dienen, mag een ambassadeur dit ook. Om te voorkomen dat een ambassadeur zijn/haar eigen plan beoordeelt, is hij/zij niet betrokken bij de besluitvorming over het eigen ingediende plan. Op deze manier wordt er gewaarborgd dat alle ingediende plannen op dezelfde wijze worden beoordeeld.

Om de aanvraag in te dienen, gebruikt u het formulier projectplan. U ontvangt een bevestiging als het plan in goede orde is ontvangen.

Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van het plan, advies wilt over een bepaald idee of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sportbedrijf Nunspeet via tnb@sportbedrijfnunspeet.nl

Nieuwe Partners

Alle partners die tot 26 juni 2020 het akkoord hebben ondertekend staan vermeld in het Sport- en Preventieakkoord.

Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u wel graag partner worden? Dan kan altijd. Onderteken het formulier Ondertekening Sport- en Preventieakkoord (docx, 293.40 KB) en mail het naar e.nagelholt@nunspeet.nl.

Nieuwe partners van het Sport- en Preventieakkoord

Organisatie Vertegenwoordiger Functie Partner sinds
Plus Wilmink J. Wilmink Ondernemer 27-06-2020
Straathoekwerk Nunspeet Dennis Vierhout Straathoekwerker/Ervaringswerker 06-07-2020

Spetterende samenwerking

Geplaatst op 02 juli 2020
De eerste acties ontstaan al vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord. RTV Nunspeet schreef een artikel over de samenwerking tussen WindyWaters en Mixed Hockeyclub Nunspeet.

Feestelijke aftrap

Dinsdag 7 juli 2020 vond de aftrap plaats van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Vooraf werd iedereen op de foto gezet en van de foto's is een collage gemaakt. Na een korte uitleg over hoe het akkoord vertaald kan worden naar de praktijk werd er tussen de buien door afgetrapt met een potje Walking Football onder leiding van Werner Pluim. Met veel betrokken partijen was het een mooie start en kan de uitvoering van het akkoord nu echt van start gaan!

Proces tot aan het akkoord

Samen aan de slag

Al bij de start waren uiteenlopende partijen direct bereid om zich te verbinden aan een Sport- en Preventieakkoord. De intentieverklaring is in oktober 2019 getekend door een aantal sportaanbieder. Vervolgens is samen met een onafhankelijke procesbegeleider een werkgroep gevormd die het proces heeft ingericht om te komen tot het akkoord. In de werkgroep zaten medewerkers van Sportbedrijf Nunspeet, de beleidsadviseurs gezondheid en sport en een adviseur lokale sport (vanuit NOC*NSF).

Werken met energie en enthousiasme

Op 14 januari en 18 februari 2020 kwamen op beide avonden 60 mensen samen om het Sport- en Preventieakkoord inhoud te geven. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende sectoren zoals sport, zorg, welzijn, kinderopvang, politiek, gemeente, onderwijs en een aantal zelfstandige ondernemers. Op de eerste avond hebben deelnemers de ideeën op tafel gelegd waar zij zelf enthousiast van worden. In gesprek met anderen is verkend of deze ideeën passen in het akkoord en wie er verder zin had om hieraan mee te werken. Dit leverde 17 besproken en gedragen ideeën op.

Keuzes en prioriteiten

Op de tweede avond is daar nog een aantal ideeën aan toegevoegd, waar het totaal op 22 ideeën kwam. De ideeën zijn op de verdiepingsavond beoordeeld op kosten versus impact en daarnaast zijn er suggesties voor concrete planvorming meegegeven. Tenslotte konden aanwezigen aangeven welk idee zij willen helpen waarmaken.

In dit akkoord zijn alle ideeën opgenomen waar één of meer partijen hebben aangegeven dit te willen realiseren. Veel ideeën die nu in het akkoord staan missen waarschijnlijk nog een aantal stakeholders of uitvoerders. Eigenaren (mensen die nu bij een idee genoemd staan) kunnen uiteraard nog mensen en organisaties betrekken bij hun ideeën om samen een uitvoeringsplan te maken.

Meer informatie

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur