Sportief en gezond

Sportief en gezond leven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten! Dat is het hoofddoel van het Sport- en Preventieakkoord in de gemeente Nunspeet. Een akkoord dat bestaat uit ideeën van en voor inwoners van alle dorpskernen binnen de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten.


Doel van het akkoord

Het Sport- en Preventieakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdragen van tientallen inwoners, ondernemers en organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid, zorg, politiek, gemeente, onderwijs en kinderopvang. Het is gericht op het bereiken van gezondheidswinst door middel van sport en bewegen. Het akkoord is daarin de eerste stap, maar zeker niet het eindstation. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen. Het akkoord is er specifiek voor u, jou en mij. Een Sport- en Preventieakkoord (pdf, 15.59 MB) van en voor iedereen!

Eind juni hebben ruim 40 partijen het akkoord ondertekend. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag aansluiten? Kijk dan even onder het kopje 'Nieuwe partners' hoe u zich kan aanmelden.

Nieuwsgierig? Volg ons ook op Instagram en Facebook.


Plan indienen?

Wilt u graag bijdragen aan de realisatie van een idee uit het Sport- en Preventieakkoord? De procedure voor het indienen van een plan (pdf, 136.60 KB)legt uit welke stappen u hiervoor moet nemen.

Om een aanvraag in te dienen gebruikt u het  formulier projectplan.

Het is belangrijk dat de aanvrager van het project is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit inschrijvingsnummer is nodig om de subsidie aan te vragen. Lees in het plan eigenaar Sport- en Preventieakkoord (pdf, 88.10 KB)meer over wat het inhoudt om de plan eigenaar/aanvrager van een project te zijn. U ontvangt een bevestiging als het formulier projectplan in goede orde is ontvangen.

Nadat het plan is ingediend zal de kerngroep contact met u opnemen over de verdere beoordeling van het plan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote plannen. U wordt geïnformeerd in welke categorie het projectplan valt. Een klein plan wordt beoordeeld door twee ambassadeurs en er zit gemiddeld een periode van 6-8 weken tussen het indienen van het projectplan en de uitkering van het toegekende bedrag. Indien het een groter plan betreft, wordt het projectplan beoordeeld door de kerngroep tijdens een kerngroep-bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanvrager uitgenodigd om het plan kort toe te lichten en vragen te beantwoorden. In de periode na de kerngroep-bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de beoordeling van het plan en duurt het 6-8 weken tot het toegekende bedrag wordt uitgekeerd.

Beoordeling 2021

Onderstaand overzicht geeft weer wanneer de kerngroep bijeenkomt om grote plannen te beoordelen.

Houd rekening met deze data voor de beoordeling van uw plan. Indien uw plan na de deadline binnenkomt, wordt deze meegenomen voor besluitvorming tijdens de eerstvolgende kerngroep-bijeenkomst. Plannen (grote en kleine) die na 17 november 2021 worden ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming van 2022.

Deadline indienen plannen (uiterlijk 18.00 uur) Kerngroep bijeenkomst Tijd: 19.30 - 21.00 uur (via zoom)
1 maart 11 maart
26 mei 7 juni
1 september 13 september
17 november 29 november

Positieve beoordeling

Indien uw plan positief wordt beoordeeld door de kerngroep zullen zij een advies uitbrengen aan de gemeente om het toegekende bedrag aan de aanvrager uit te betalen. Dit toegekende bedrag wordt verstrekt op basis van een subsidie en betreft een voorschot. U ontvangt van de gemeente Nunspeet een beschikking waarin de hoogte van de subsidie benoemd staat, wanneer deze wordt uitbetaald en welke verantwoording er ingediend dient moet worden. Voor de verantwoording worden de gevraagde stukken ingediend bij de gemeente Nunspeet met een verzoek tot vaststelling van de subsidie. In de beschikking staat de uiterlijke datum hiervoor aangegeven. Als blijkt dan aan alle voorwaarden is voldaan wordt de subsidie definitief vastgesteld. Als blijkt dat er niet aan de voorwaarden is voldaan kan het bedrag geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Bent u een ambassadeur en wilt u een plan indienen?

Omdat iedereen een plan in mag dienen, mag een ambassadeur dit ook. Om te voorkomen dat een ambassadeur zijn/haar eigen plan beoordeelt, is hij/zij niet betrokken bij de besluitvorming over het eigen ingediende plan. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle ingediende plannen op dezelfde wijze worden beoordeeld.

Hulp of advies nodig?

Als u hulp nodig heeft bij het schrijven van het plan, advies wilt over een bepaald idee of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Stefan de Weerdt via e-mail tnb@sportbedrijfnunspeet.nl


Positief beoordeelde plannen

De volgende plannen zijn door de kerngroep in 2020 positief beoordeeld voor een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord:

 1. Powerwalking
 2. Welzijn op recept
 3. Doorverwijzing zuigelingen
 4. Aanleg hockeypanna-sportveld
 5. Wandelweken in Nunspeet
 6. Beweegplezier
 7. Plaatsen tillift in zwembad De Brake

Voert u een activiteit uit met steun van het Sport- en Preventieakkoord? U kunt onderstaande logo's gebruiken.


Ondersteuningsbudget sportaanbieders

Vanuit het ondersteuningsbudget voor sportaanbieders worden in samenwerking met Team Nunspeet Beweegt en NOC*NSF en vijftal workshop georganiseerd voor onder andere bestuursleden, trainers/coaches en vrijwilligers bij Sportverenigingen.

De volgende workshop worden in de komende periode aangeboden:

 • Dinsdag 30 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur: Presteren met communiceren.
  Communicatie verandert razendsnel. Van clubblad naar Instagram. Hou jij het met jouw club nog een beetje bij? Hoe werk je aan zichtbaarheid en wat kun je met social media? Waarom en wanneer gebruik je welke communicatie? Dat zijn vragen die tijdens deze sessie worden behandeld.
 • Woensdag 7 april 2021 van 19.30 tot 22.00 uur: Ledenbinding.
  Hoe laat je als club sporters de meerwaarde van een vereniging zien en wat kun je als sportclub doen om nieuwe leden te binden en bestaande leden te behouden? Het is iets waar veel verenigingen mee worstelen en waar tijdens deze bijeenkomst aandacht voor is.
 • Woensdag 14 april 2021 van 19.00 tot 22.00 uur: 4 inzichten over trainerschap voor trainers en coaches.
  Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.
 • Donderdag 22 april 2021 van 17.00 tot 19.00 uur: Introductie Athletic Skills Model.
  Het Athletic Skills Model (ASM) is een ontwikkelingsmodel voor de top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Veelzijdig bewegen is daarbij de basis voor fitheid, vitaliteit, gezondheid en een leven lang met plezier bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! die bestaat uit tien grondvormen van bewegen.
 • Maandag 17 mei 2021 van 19.30 tot 21.0 uur: Meer vrijwilligers in korte tijd.
  Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving in het algemeen en voor sportverenigingen in het bijzonder. Hoe zorg je als vereniging voor voldoende vrijwilligers of hoe bereid je het aantal vrijwilligers uit, en wat is nu een efficiënte manier om vrijwilligers te werven?

Heeft u interesse om deel te nemen aan 1 of meerdere workshops? Meer informatie en aanmelden via nunspeetbeweegt.nl.

In 2020 heeft de workshop kansen van de 50+ sport plaatsgevonden. Tijdens deze workshops is er gesproken met sportaanbieders over de intentie om met 50+ sport aan de slag te gaan en de mogelijkheden om hier verder in te investeren.


Nieuwe partners

Alle partners die tot 26 juni 2020 het akkoord hebben ondertekend staan vermeld in het Sport- en Preventieakkoord.

Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u wel graag partner worden? Dat kan altijd. Onderteken het formulier Ondertekening Sport- en Preventieakkoord (docx, 293.40 KB) en mail het naar e.nagelholt@nunspeet.nl.

Nieuwe partners van het Sport- en Preventieakkoord
Organisatie Vertegenwoordiger Functie Partner sinds
MEE OOST Patricia Koopman Accountmanager 23-03-2021
Leef-Vitaal Clementine Hampsink Leefstijl-, stress en burn-out coach 17-1-2021
Stichting het Venster J.E. Hoving Directeur 21-10-2020
Plus Wilmink J. Wilmink Ondernemer 27-06-2020
Straathoekwerk Nunspeet Dennis Vierhout Straathoekwerker/Ervaringswerker 06-07-2020

Nieuws

Nieuwe initiatieven ontvangen een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord

Geplaatst op 29 december 2020
In 2020 zijn door de kerngroep zeven plannen positief beoordeeld voor een bijdrage uit het Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën van en voor inwoners die bijdragen aan een sportiever en gezonder leven in de gemeente Nunspeet. De zeven positieve plannen zijn: Powerwalking, Welzijn op Recept, Doorverwijzing Zuigelingen, Aanleg Hockeypanna-Sportveld, Wandelweken, Beweeg Plezier en Plaatsen Tillift in zwembad De Brake. De aanvragers gaan komende maanden verder aan de slag met de uitwerking en noodzakelijke vervolgprocedures van de plannen.

De uitvoering van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ is in juli feestelijke afgetrapt bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Het akkoord richt zich op zes thema’s: Gezonde en actieve leefstijl, Fit en vitaal ouder worden, Jeugd vaardig in beweging, Meedoen in sport en samenleving, Toekomstbestendige sportaanbieders en Sportief gebruik van de openbare ruimte. Alle plannen leveren een bijdrage aan een sportiever en gezonder leven in de gemeente Nunspeet. Powerwalking is dit najaar succesvol van start gegaan. Onder leiding van leefstijlcoach Ellen Drost zijn er verschillende groepen enthousiaste powerwalkers wekelijks actief (zie foto hieronder).

Ook in 2021 is er weer budget om ideeën uit het akkoord te verwezenlijken. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe ideeën die bij de thema´s passen. Heeft u ook een goed idee? Kom in beweging en dien uw plan in.

Powerwalking

Geplaatst op 3 december 2020
Het eerste idee uit het lokaal sport- en preventieakkoord dat ten uitvoer wordt gebracht is succesvol van start gegaan!

Één van de ideeën binnen het lokaal sport- en preventieakkoord van Nunspeet Sportief en Gezond is het starten met wandelgroepen met het doel meer mensen in beweging te krijgen. Ellen Drost, idee-eigenaar en ambassadeur van het thema Gezonde en Actieve leefstijl, is gestart met het geven van Powerwalking in Nunspeet. Powerwalking is lopen in een stevig tempo met tussendoor spierversterkende oefeningen. Het is sociaal en een verantwoorde manier om heerlijk samen buiten te sporten. Er is veel animo voor en de lessen lopen snel vol.

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven bewegen en aan je weerstand te werken. Bewegen draagt voor een groot deel bij aan een gezonde leefstijl. Het helpt mensen gezondere keuzes te maken in voeding en het vergroot het zelfvertrouwen.

Feestelijke aftrap

Geplaatst op 8 juli 2020
Dinsdag 7 juli 2020 vond de aftrap plaats van het lokale Sport- en Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ bij de Mixed Hockey Club Nunspeet. Vooraf werd iedereen op de foto gezet en van de foto's is een collage gemaakt. Na een korte uitleg over hoe het akkoord vertaald kan worden naar de praktijk werd er tussen de buien door afgetrapt met een potje Walking Football onder leiding van Werner Pluim. Met veel betrokken partijen was het een mooie start en kan de uitvoering van het akkoord nu echt van start gaan!

Spetterende samenwerking

Geplaatst op 02 juli 2020
De eerste acties (samenwerking tussen WindyWaters en Mixed Hockeyclub Nunspeet) ontstaan al vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord.


Meer informatie

Contact