Stembureaulid - aanmelden

Op woensdag 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Kiezers kunnen al op  maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 hun stem uitbrengen in de zogenoemde vroegstembureaus.
Op deze drie dagen worden diverse locaties in onze gemeente ingericht als stembureau. De gemeente Nunspeet is op zoek naar inwoners uit onze gemeente die ouder zijn dan 18 jaar en die op een stembureau willen zitten. Iets voor u of voor jou?

Algemene informatie

Per stembureau zijn er twee groepen van elk vier leden. Groep één zit tussen 07.00 en 14.00 uur en groep twee zit tussen 14.00 en 21.00 uur. Beide groepen tellen na 21.00 uur de stemmen. De stemmen van de vroegstembureaus worden ’s avonds niet geteld. Dat gebeurt op 16 maart 2022 overdag.

  • Elk stembureaulid krijgt een vergoeding van bruto € 125,--. Voorzitters krijgen een vergoeding van bruto € 150,--.
  • Er worden coronamaatregelen toegepast zoals kuchschermen, 1,5 meter afstand houden, mondkapje dragen en desinfecteren.

Wij vinden het belangrijk dat stembureauleden over voldoende kennis en professionaliteit beschikken om hun taken te kunnen doen. Daarom hoort bij elke verkiezing ook een digitale training. 

Vragen

Stuur bij voorkeur een e-mail aan verkiezingen@nunspeet.nl

Contact