Verkiezingen

  • Op deze pagina staan de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen van 15, 16 en 17 maart 2021
  • De definitieve uitslagen en ingevulde Processen Verbaal van de stembureaus kunt u hieronder downloaden
  • Deze documenten zijn ook op papier in te zien in het Klantcontactcentrum

Opkomstpercentage

Het voorlopige opkomstpercentage van de Tweede Kamerverkiezingen in Nunspeet is 86,1%.
Dit is inclusief de briefstemmen (1.859 stemmen).

Uitslagen

Partij Aantal stemmen
1. VVD 3045
2. PVV 1764
3. CDA 2252
4. D66 1106
5. Groenlinks 309
6. SP 460
7. PvdA 394
8. ChristenUnie 2491
9. Partij voor de Dieren 330
10. 50Plus 102
11. SGP 4427
12. DENK 49
13. Forum voor Democratie 850
14. BIJ1 29
15. JA21 368
16. Code Oranje 25
17. Volt 131
18. NIDA 3
19. Piratenpartij 21
20. Libertaire Partij 5
21. JONG 18
22. Splinter 29
23. BBB 199
24. NLBeter 8
25. Lijst Henk Krol 10
26. Oprecht 3
27. Jezus Leeft 16
28. Trots op Nederland 15
29. Ubuntu Connected Front 1
30. 13

Terinzagelegging Processen-verbaal van de stemopneming

De stembureaus leggen in een proces-verbaal N10, of voor de briefstembureaus de processen-verbaal E-1 en E-2,  de stemtotalen vast van stemming voor de leden van de Tweede Kamer. Deze processen-verbaal zijn openbaar en liggen ter inzage vanaf vrijdagochtend 19 maart 2021. Ook ligt dan gelijktijdig ter inzage de opgaven N11, waarin de totalen van de uitgebrachte stemmen in de gemeente Nunspeet voor genoemde verkiezing is opgenomen. Verder ligt ter inzage een totaaloverzicht waarin de tellingen van de stembureaus zijn opgenomen. Ook het verslag van de waarnemer die betrokken is bij een stembureau met beperkte toegang ligt ter inzage. 

Alle documenten kunt u ook inzien op deze pagina:

Contact