Verkiezingen

Aanmelden als stembureaulid

Wilt u bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 meehelpen op een stembureau? En bent u 18 jaar of ouder? Meld u dan aan.

Op 17 maart 2021 kiezen we de leden voor de nieuwe Tweede Kamer.

U mag uw stem uitbrengen als u:

  •     De Nederlandse nationaliteit hebt
  •     18 jaar of ouder bent
  •     Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Stemmen per volmacht

Als u staat ingeschreven in Nederland, maar op de dag van de verkiezingen bent u niet in Nederland, dan kunt u stemmen door iemand een volmacht te geven. Dit kan door de volmacht in te vullen op de achterkant van de stempas. U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Stemmen per brief

Als u kiesgerechtigd bent en u staat niet ingeschreven in Nederland dan kunt u per brief stemmen. U moet zich laten registreren om te kunnen stemmen. Dit moet gebeuren voor 1 februari 2021. Dit kan ook als u wel staat ingeschreven in Nederland, maar langere tijd in het buitenland verblijft.
De registratie gebeurt door de gemeente Den Haag. De informatie die u verder nodig hebt, vindt u op stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Wel of niet geregistreerd

Heeft u als kiezer buiten Nederland gestemd bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) of de Europees Parlementsverkiezingen van mei 2019? Dan staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland. U ontvangt automatisch informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. U hoeft zelf niets te doen.

Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd? Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet u zich opnieuw registreren.  Weet u niet meer wanneer u zich heeft geregistreerd? Vraag na of u staat geregistreerd bij de gemeente Den Haag.

Algemene informatie

Algemene informatie over stemmen en verkiezingen in Nederland vindt u op de website van de Kiesraad.

Contact