Gewoon Gemak

Met Gewoon Gemak kunt u subsidie krijgen om kleine aanpassingen uit te voeren die het wonen in uw huis een stuk comfortabeler en veiliger maken.

Wat u moet weten

Aan het verlenen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U woont in de gemeente Nunspeet
  • U bent 55 jaar of ouder
  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanpassingen die in de toelichting van het aanvraagformulier zijn vermeld
  • Aangebrachte voorzieningen worden steekproefsgewijs gecontroleerd
  • De subsidie bedraagt 30% van de kosten voor de aanschaf en eventueel het aanbrengen van de aanpassing, tot een maximum van € 500,-
  • Woont u in een huurwoning, dat moet u toestemming hebben van de verhuurder om de aanpassingen te doen

Aanvragen

  • U schaft de voorzieningen aan en brengt deze aan in de woning, al dan niet met behulp van een klus- of aannemersbedrijf
  • U vult het formulier Gewoon Gemak (pdf, 104.76 KB) in, voegt de betalingsbewijzen van de voorzieningen toe en stuurt het formulier inclusief betalingsbewijzen op per post naar de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet
  • De gemeente Nunspeet beoordeelt de aanvraag en stuurt u bij een positieve beoordeling een brief waarin vermeld staat hoe hoog het uit te keren subsidiebedrag is
  • De gemeente Nunspeet keert binnen 6 weken na verzending van de brief het subsidiebedrag uit

Contact