Gewoon Gemak

Met Gewoon Gemak kunt u subsidie krijgen om kleine aanpassingen uit te voeren die het wonen in uw huis een stuk comfortabeler en veiliger maken.

Wat u moet weten

Aan het verlenen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U woont in de gemeente Nunspeet
  • U bent 55 jaar of ouder
  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanpassingen die in de toelichting van het aanvraagformulier zijn vermeld
  • Aangebrachte voorzieningen worden steekproefsgewijs gecontroleerd
  • De subsidie bedraagt 30% van de kosten voor de aanschaf en eventueel het aanbrengen van de aanpassing, tot een maximum van € 500,-
  • Woont u in een huurwoning, dat moet u toestemming hebben van de verhuurder om de aanpassingen te doen

Aanvragen

  • U schaft de voorzieningen aan en brengt deze aan in de woning, al dan niet met behulp van een klus- of aannemersbedrijf
  • U vult het formulier Gewoon Gemak (pdf, 104.76 KB) in, voegt de betalingsbewijzen van de voorzieningen toe en stuurt het formulier inclusief betalingsbewijzen op per post naar de gemeente Nunspeet
  • De gemeente Nunspeet beoordeelt de aanvraag en stuurt u bij een positieve beoordeling een brief waarin vermeld staat hoe hoog het uit te keren subsidiebedrag is
  • De gemeente Nunspeet keert binnen 6 weken na verzending van de brief het subsidiebedrag uit

Contact