Gewoon Gemak

Met Gewoon Gemak kunt u subsidie krijgen om kleine aanpassingen uit te voeren die het wonen in uw huis een stuk comfortabeler en veiliger maken.

Wat u moet weten

Alleen voorzieningen die ná 14 april 2012 zijn aangebracht, komen voor vergoeding in aanmerking. De subsidieregeling heeft geen terugwerkende kracht. En er wordt alleen subsidie verstrekt voor aanpassingen aan legale woningen. Voor recreatiewoningen en andere bewoonde onderkomens is er geen subsidiemogelijkheid.

Voorwaarden

Aan het verlenen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • u woont in de gemeente Nunspeet;
 • u bent 55 jaar of ouder;
 • subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanpassingen die in de toelichting van het aanvraagformulier zijn vermeld
 • aangebrachte voorzieningen worden steekproefsgewijs gecontroleerd;
 • de subsidie bedraagt 30% van de kosten voor de aanschaf en eventueel het aanbrengen van de aanpassing. Daarbij geldt een minimum subsidiebedrag van € 100,--. Als er voor minder dan € 300,– aan aanpassingen zijn aangebracht, is er geen recht op subsidie. Het maximum subsidiebedrag is € 500,–;
 • woont u in een huurwoning, dat moet u toestemming hebben van de verhuurder om de aanpassingen te doen.

Subsidieonderdelen

U kunt de subsidie Gewoon Gemak aanvragen voor de volgende onderdelen:

 1. Het vlak maken van de toegang naar de woning aan de voor- en/of achterzijde.
 2. Het aanbrengen van een lichtpunt bij de voor- en/of achterdeur.
 3. Het aanbrengen van een digitaal deurspionnetje.
 4. Het verlagen van drempels bij binnendeuren.
 5. Het aanbrengen van wandbeugels in het toilet en/of de badkamer.
 6. Het aanbrengen van een tweede trapleuning.
 7. Het aanbrengen van een voorziening voor het openen en sluiten van bovenramen.
 8. Het vervangen van een tweeknops mengkraan door een eenhendelmengkraan.
 9. Het stroef maken van de badkamer- of douchevloer.
 10. Het vervangen van een douche- of badmengkraan door een thermostatische mengkraan.
 11. De verwijdering van een bad of een douchebak ter vervanging door een vlakke douchevloer.
 12. Het aanbrengen van een douchezitje.
 13. Het aanbrengen van een verhoogde toiletpot.
 14. Het aanbrengen van een toilet op de slaapverdieping.
 15. Het aanbrengen van rook-, koolmonoxide- of gasmelders.

Voor de subsidiabele kosten van het aanbrengen van een spionnetje als bedoeld onder 3 geldt een maximumbedrag van € 150,–.

Aanvragen

Hoe kunt u de subsidie Gewoon Gemak aanvragen?

 • U schaft de voorzieningen aan en brengt deze aan in de woning, al dan niet met behulp van een klus- of aannemersbedrijf.
 • U vult digitaal het aanvraagformulier subsidie Gewoon Gemak (DigiD), of stuur uw ondertekende formulier Gewoon Gemak (pdf, 95.30 KB) (inclusief de lijst van de voorzieningen uit de huistest en de betalingsbewijzen) op per post naar de gemeente Nunspeet.
 • De gemeente Nunspeet beoordeelt de aanvraag en stuurt u bij een positieve beoordeling een brief waarin vermeld staat hoe hoog het uit te keren subsidiebedrag is.
 • De gemeente Nunspeet keert binnen 6 weken na verzending van de brief het subsidiebedrag uit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Herskamp, via e-mail gemeente@nunspeet.nl of telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact