Voorpagina aanvraag Gewoon Gemak

Stappenplan subsidieaanvraag

  1. U doet de huistest
  2. U download de pagina('s) met de lijst met oplossingen: aan het eind van de test kunt u een aantal oplossingen kiezen en vervolgens de lijst opslaan. Deze kunt u aan het einde van de subsidieaanvraag toevoegen. Als u de test al eerder hebt gedaan zonder de lijst op te slaan is dat niet erg: u kunt de test gewoon overnieuw doen
  3. U vraagt bij de gemeente na of er nog subsidie mogelijk is: er is een maximumbedrag dat de gemeente jaarlijks voor deze subsidie kan uitgeven. Als dat bedrag overschreden wordt, vervalt de subsidiemogelijkheid voor de rest van het jaar. Het is daarom verstandig om eerst bij de gemeente te informeren of er nog subsidie mogelijk is
  4. U brengt de verbeteringen aan: u kunt vervolgens de verbeteringen aanbrengen die op de lijst staan. Daarvoor hebt u geen toestemming van de gemeente nodig
  5. U verzamelt de betalingsbewijzen (dat kan een bonnetje zijn van de bouwmarkt of een rekening van een aannemer)
  6. U dient de subsidieaanvraag in: als de verbeteringen zijn aangebracht en u heeft deze betaald, dan kunt u de subsidieaanvraag bij de gemeente indienen

De gemeente controleert vervolgens de aanvraag en maakt na akkoordverklaring de subsidie op uw rekening over.

De gemeente zal in sommige gevallen controleren of de verbeteringen inderdaad zijn aangebracht. Door het indienen van de aanvraag geeft u daar toestemming voor.

Noodzakelijke bijlagen

Wanneer u het formulier invult moet u de volgende documenten uploaden:

  • De lijst met oplossingen van de huistest
  • Kopieën van de betalingsbewijzen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Herskamp, via e-mail gemeente@nunspeet.nl of telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Let op: lees voordat u de subsidieaanvraag start eerst het stappenplan goed door.

Contact