Jaarlijkse subsidies

Bent u een stichting of vereniging die actief is op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? U kunt hier uw jaarlijkse, structurele subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

  • U dient de aanvraag voor de subsidie in vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het boekjaar / de meerjarige subsidieperiode
  • U hoort het besluit over uw subsidieaanvraag uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar
  • U dient de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie in uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het boekjaar
  • U verneemt het besluit over de subsidievaststelling in principe binnen dertien weken na de ontvangstdatum

Aanvragen en subsidieregels

Meer informatie over de procedure en voorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregels.

Aangepast sporten

  • Aanvraagformulier (pdf, 61.83 KB)
  • Deelverordening sport
  • u stuurt uw aanvraag met de benodigde bijlagen ingevuld en ondertekend op per post naar de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet

Amateurkunst

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen voor amateurkunst, zoals een muziek- of toneelvereniging, kunnen daarom een subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is de deelname aan en ontwikkeling van amateurkunst te stimuleren

Cultuur

Dorps- en buurtvereniging

Onderwijs en opvang

Oranjeverenigingen

Contact