Jaarlijkse subsidies

Bent u een stichting of vereniging die actief is op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? U kunt hier uw jaarlijkse, structurele subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

  • U dient de aanvraag voor de subsidie in vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het boekjaar / de meerjarige subsidieperiode
  • U hoort het besluit over uw subsidieaanvraag uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar
  • U dient de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie in uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het boekjaar
  • U verneemt het besluit over de subsidievaststelling in principe binnen dertien weken na de ontvangstdatum

Aanvragen en subsidieregels

Meer informatie over de procedure en voorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregels.

Aangepast sporten

Subsidie voor Aangepast sporten kunt u aanvragen via de pagina Subsidies sport.

Amateurkunst

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen voor amateurkunst, zoals een muziek- of toneelvereniging, kunnen daarom een subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is de deelname aan en ontwikkeling van amateurkunst te stimuleren

Cultuur

Dorps- en buurtvereniging

Onderwijs en opvang

Oranjeverenigingen

Contact