Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Sinds 1 maart 2021 is er een subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van de buitenruimte. De subsidie is erop gericht om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Daarbij zorgen de maatregelen dat de tuin koeler blijft tijdens hete zomerdagen. De subsidie is opgezet in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe.

Wat u moet weten

Binnen deze subsidie vallen de volgende onderdelen:

*Niet te combineren met subsidieonderdeel regenton
Maatregel Subsidie Voor wie
Plant een boom € 35,- per boom (maximaal 2 bomen) Per adres
Regenwater afkoppelen* €5,- per m2 afgekoppeld dak Bestaande panden van voor 2015, die niet zijn aangesloten op het drukriool
Groen-/bruindak Tussen de € 20,- en € 50,- op basis van waterberging. Extra subsidie voor daken met heesters, grassen en/of inheemse soorten. Bouwkundige advieskosten 50% tot een maximum van € 250,- (maximaal 250 m2) Alle particuliere panden
Bestrating weghalen en vervangen voor groen € 4,- per m2 (maximaal € 500,-) Bestaande panden van voor 2015, binnen bebouwde kom
Regenton, -schutting of -zuil € 20,- per ton, € 25,- per deel regenwaterschutting (maximaal 2 tonnen of delen) Per adres
Nuttig gebruik regenwater 20% van de kosten (maximaal €,- 500) Bestaande panden van voor 2015

Bekijk alle voorwaarden op duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl

Aanvragen

De gemeente heeft Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe gekozen als centraal loket voor alle aanvragen voor de stimuleringsregeling. Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe controleert uw aanvraag en geeft advies aan de gemeente over de uitbetaling.

Aanvragen kunnen worden gedaan via duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)