Subsidie sportactiviteiten

​Organiseert u een bijzondere of vernieuwende eenmalige activiteit op het gebied van sport en bewegen? Mogelijk heeft u recht op subsidie.

Wat u moet weten

De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Lees meer over de eenmalige subsidie accommodaties en activiteiten in de deelverordening Sport.

Hoe het werkt

  • U stuurt het formulier subsidie sportactiviteiten (pdf, 69.40 KB) met de benodigde bijlagen ingevuld en ondertekend op per post naar de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet
  • Uw aanvraag moet minstens 6 weken voor uw activiteit begint, bij de gemeente binnen zijn
  • Binnen 8 weken krijgt u een brief met de beslissing
  • Uiterlijk 3 maanden na de activiteit stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot vaststellen van de subsidie
  • Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld
  • U krijgt een brief met de beslissing

U heeft uw inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig wanneer u de subsidie aanvraagt.

Contact