Voorpagina aanvraag subsidie sport

In het aanvraagformulier subsidie sport kunt u de volgende subsidies aanvragen:

 • Eenmalige subsidie sportactiviteiten
 • Subsidie voor aangepast sporten
 • Eenmalige subsidie sportaccommodaties
 • Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties
 • Subsidie tijdelijke gelden

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Documenten eenmalige subsidie sportactiviteiten

Voor de aanvraag eenmalige subsidie sportactiviteiten heeft u de volgende documenten nodig:

 • Begroting (een overzicht van alle kosten van het project)
 • Dekkingsplan (de te verwachten inkomsten)

Geef gespecificeerd aan op welke wijze (door wie) de kosten gedekt worden.

Kunt u de btw verrekenen? Als u de btw kunt verrekenen geeft u de bedragen exclusief btw op. Als u de btw niet kunt verrekenen geeft u de bedragen inclusief btw op.

Let op: aanvragen voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten moeten uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend.


Documenten subsidie voor aangepast sporten

Voor de aanvraag subsidie voor aangepast sporten heeft u de volgende documenten nodig:

 • Begroting (een overzicht van alle kosten van het project)
 • Dekkingsplan (de te verwachten inkomsten)
 • Geef gespecificeerd aan op welke wijze (door wie) de kosten gedekt worden.

Kunt u de btw verrekenen? Als u de btw kunt verrekenen geeft u de bedragen exclusief btw op. Als u de btw niet kunt verrekenen geeft u de bedragen inclusief btw op.


Documenten eenmalige subsidie sportaccommodaties

Voor de aanvraag eenmalige subsidie sportaccommodaties heeft u de volgende documenten nodig:

 • Investerings- en financieringsplan
 • Kostenspecificatie van de voorgenomen investering
 • Jaarrekeningen van de afgelopen twee verenigingsjaren, inclusief balans
 • Offertes van leveranciers/aannemers, met uitsplitsing van materiaal en personeelskosten
 • Omgevingsvergunningen (indien van toepassing en aanwezig)
 • Meerjarenbegroting met daarin opgenomen de gevolgen voor de exploitatie die uit de investeringen voortvloeien (alleen bij aanvragen met een subsidiabel bedrag van meer dan € 5.000,-)
 • Geanonimiseerde ledenlijst (alleen bij aanvragen met een subsidiabel bedrag van meer dan €5.000,-)

Documenten subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties

Voor de aanvraag subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties heeft u de volgende documenten nodig:

 • Uitgewerkt jaarplan met financiële onderbouwing
 • Bewijs dat de combinatiefunctionaris binnen de organisatie is aangesteld

Documenten subsidie tijdelijke gelden

Voor de aanvraagsubsidie tijdelijke gelden heeft u het volgende document nodig:

 • Begroting (een overzicht van alle kosten van het project)

Vergunning

Als voor de activiteit die u gaat verrichten een vergunning nodig is, moet u deze apart aanvragen. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is? Doe dan de vergunningcheck.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur en Maatschappij via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of gemeente@nunspeet.nl.

Let op: alleen volledig ingevulde, tijdig ontvangen en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

Contact