Toekomstbestendig Wonen lening

De gemeente Nunspeet biedt inwoners die hun woning willen voorbereiden op de toekomst ondersteuning met de Toekomstbestendig Wonen Lening. De lening vervangt de Duurzaamheidslening die sinds 2014 werd ingezet. Het verschil zit met name in een breder pakket aan maatregelen dat in aanmerking komt voor de lening en de verschillende leenvormen, consumptief en hypothecair tot een bedrag van € 50.000.

Heeft u een gezamenlijk jaarinkomen lager dan € 45.014,-? dan is het mogelijk tegen 0% rente te lenen. Deze lening, de Energiebespaarlening, loopt via het warmtefonds.

Heeft u een huurwoning? Dan kunt u een duurzaamheidslening aanvragen.

Wat u moet weten

Met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ kunnen woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om hun woning te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld uw woning isoleren, zonnepanelen aanbrengen, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. De gemeente wil zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. Een belangrijke voorwaarde is dat met de verbetering minimaal één duurzaamheidsmaatregel (pdf, 99.57 KB) genomen wordt. Lees voor dat u aanvraagt de verordening Toekomstbestendig Wonen goed door.

Aanvragen

Vul digitaal het aanvraagformulier in (bovenaan deze pagina), of stuur uw ondertekende aanvraagformulier Toekomstbestendig Wonen lening (pdf, 175.83 KB) volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

  • De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de voorwaarden
  • Daarna ontvangt u het aanvraagformulier van SVn
  • SVn stuurt u een offerte voor de lening

Lees meer over de toekomstbestendig wonen lening op nunspeetleeftnatuurlijk.nl.

Contact