Duurzaamheidslening

Wilt u uw huurwoning verbeteren of energiezuiniger maken dan komt u mogelijk in aanmerking voor een duurzaamheidslening. De lening is bijvoorbeeld mogelijk voor het isoleren van gevel, vloeren en daken, maar ook voor zonnepanelen of een warmtepomp van huurwoningen. Het gaat om een consumptieverlening met een vaste lage rente (1,6%; peildatum 01.12.2022) en een looptijd van 10 tot 15 jaar.

Heeft u een koopwoning? Dan kunt u een toekomstbestendig wonen lening aanvragen.

Wat u moet weten

Wat moet u weten over de duurzaamheidslening:

 • de verstrekking van de lening is op aanwijzing van de gemeente Nunspeet, voor zover de gemeente hiervoor voldoende saldo heeft in het gemeentelijk revolving fund bij het Stimuleringsfonds;
 • de lening wordt benut voor één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen (pdf, 135.83 KB);
 • u kunt een bedrag lenen van € 2.500,– tot maximaal € 25.000,–;
 • de looptijd bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,– dan is de looptijd 10 jaar;
 • het toegekende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort;
 • het betreft een annuïteitenlening; vanaf het eerste jaar wordt de lening annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan per de laatste van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost;
 • de rente is gedurende de gehele looptijd vast;
 • voor de lening geldt het 10- en 15- jarig rentetarief ‘Duurzaamheidslening’. Deze wordt online gepubliceerd; svn.nl. Het minimum bedraagt 1.3% (inclusief renteopslag SVN);
 • er is geen hypothecaire zekerheid noodzakelijk. Hiervan kan een gemeente afwijken door extra zekerheid te verlangen;
 • van de lening wordt een onderhandse of een notariële akte opgemaakt;
 • aflossen is te allen tijde boetevrij toegestaan;
 • de lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet;
 • overige kosten kunnen eventuele notariskosten zijn;
 • in alle gevallen vindt er een BKR-toets plaats. Bij de Duurzaamheidsleningen vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats met dien verstande dat er over de eerste € 6.500,– conform werkwijze NHG, een beperkte krediettoets plaatsvindt (bij de inkomenstoets wordt dit deel van de financiering buiten beschouwing gelaten);
 • na verstrekking van de lening mag u beginnen met werkzaamheden;
 • de aanvraag loopt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn);
 • de Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet is van toepassing (te vinden op overheid.nl).

Aanvragen

Vul het digitale aanvraagformulier in, of stuur uw ondertekende aanvraagformulier duurzaamheidslening (pdf, 149.64 KB) volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de voorwaarden. Daarna ontvangt u het aanvraagformulier van SVn. SVn stuurt u een offerte.

Meer informatie

Lees meer over de duurzaamheidslening op nunspeetleeftnatuurlijk.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact