Voorpagina duurzaamheidslening aanvragen

Bijlagen

Verzamel de volgende documenten voordat u de subsidieaanvraag begint:

  • Een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies (indien aanwezig)
  • Een overzicht van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met voor zover van toepassing aanvullende informatie waaruit blijkt dat de maatregel aan de kwalitatieve criteria voldoet
  • Een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen, alsmede een financiĆ«le onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes)
  • De participatie overeenkomst Postcoderoos Project (in geval van deelname aan een Postcoderoos project)
  • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager

Contact