Voorpagina Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven aanvragen

Bijlagen

Verzamel de volgende documenten voordat u de subsidieaanvraag begint:

  • Uittreksel KVK
  • Kopie geldig identiteitsbewijs
  • Kopie van offerte(s) van de treffen maatregelen (maximaal 1 jaar oud). Let er op dat uit de offerte(s), begroting, of kostenonderbouwing duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening
  • Kopie benodigde omgevingsvergunning voor zover van toepassing

Contact