Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven

De Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven is een geldlening die bijvoorbeeld gebruikt wordt om een pand te verduurzamen.

Wat u moet weten

Een Zakelijke financiering kan worden verstrekt met of zonder hypothecaire zekerheid. Voor een Zakelijke financiering met hypotheekrecht is het noodzakelijk dat u eigenaar bent van een pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om uw pand te verkopen als u niet of niet volledig betaalt. Voor een Zakelijke financiering zonder zekerheid wordt een onderhandse akte gesloten of een authentieke akte bij de notaris.

Ook kunnen er bijzondere afspraken met u gemaakt worden voor extra zekerheden of voorwaarden. Er bestaan meerdere typen Zakelijk krediet, denk hierbij aan verschillende aflosvormen zoals annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Bekijk de actuele Algemene Bepalingen Zakelijk op de website SVn.nl en de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven gemeente Nunspeet op overheid.nl.

Voorwaarden

 • Minimum leenbedrag € 15.000,--
 • Maximum leenbedrag € 75.000,--
 • De looptijd bedraagt 120 maanden
 • De aanvrager is een rechtspersoon of de financiering heeft een zakelijk doel

Kosten

 • Afsluitkosten: 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,--
 • Deze worden ingehouden op de SVn Zakelijke lening
 • Rente (informeer naar de actuele rentestand)
 • Overige kosten, zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris

Aanvragen

Vul digitaal het aanvraagformulier in (bovenaan deze pagina), of stuur uw ondertekende aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven (pdf, 164.80 KB)volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

 • De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de voorwaarden
 • Daarna ontvangt u het aanvraagformulier van SVn
 • SVn stuurt u een offerte

Contact