Voorpagina toekomstbestendig wonen lening aanvragen

Bijlagen

Verzamel de volgende documenten voordat u de subsidieaanvraag begint:

Voor een bestaande woning

  • Kopie geldig identiteitsbewijs
  • Kopie van offerte(s) van de treffen maatregelen. Let er op dat uit de offerte(s), begroting, of kostenonderbouwing duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening
  • Kopie benodigde omgevingsvergunning voor zover van toepassing

Voor een nieuwbouwwoning

  • Kopie geldig identiteitsbewijs
  • Kopie koop-/aanneemovereenkomst en/of eigendomsakte
  • Kopie van offerte(s) van de treffen maatregelen. Let er op dat uit de offerte(s), begroting of kostenonderbouwing duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening

Contact