Bewijs van in leven zijn

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een Bewijs van in leven zijn aanvragen. Het Bewijs van in leven zijn is alleen voor het gebruik in Nederland.

Wat u moet weten

  • U staat ingeschreven in de gemeente Nunspeet.
  • Een Bewijs van in leven zijn is voor gebruik in Nederland.
  • Voor het gebruik in het buitenland heeft u een Attestatie de vita nodig, hiervoor komt u persoonlijk langs.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

Aanvragen in het Klantcontactcentrum

U kunt het Bewijs van in leven zijn ook aanvragen in het Klantencontactcentrum. U moet hiervoor een afspraak maken. Het uittreksel maken wij klaar terwijl u wacht.

Neem in dat geval mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • vraagt u het bewijs aan voor een pensioenfonds? Dan hebt u ook de originele brief van het pensioenfonds nodig.

Wilt u iemand machtigen voor uw aanvraag Bewijs van in leven zijn? Vul dan het machtigingsformulier in. Geef dit samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee aan de persoon die u machtigt. De gemachtigde moet zelf ook geldig identiteitsbewijs meenemen naar de aanvraag.

Kosten

Een Bewijs van in leven zijn kost € 7,80.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)