Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Urgentie bij woningtoewijzing

Door de grote vraag naar sociale huurwoningen is er vaak een lange inschrijftijd nodig bij een woningstichting zoals Omnia Wonen om een goede kans te maken op toewijzing van een woning. Als u die niet hebt, maar u hebt toch op korte termijn een (andere) woning nodig, dan kan er in sommige gevallen voorrang worden verleend.

Wat u moet weten

Het krijgen van voorrang begint met het aanvragen van een urgentieverklaring. Er is een regionale, onafhankelijke commissie die urgentieaanvragen beoordeelt. De aanvraag loopt via de woningstichting. Lees meer over het aanvragen op de website van Huren Noord-Veluwe

De urgentiecommissie beslist namens burgemeester en wethouders over aanvragen voor urgentie. Als u het niet met de beslissing van de urgentiecommissie eens bent, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Burgemeester en wethouders nemen zelf een beslissing over het bezwaarschrift. Lees meer hierover op de pagina bezwaar en beroep.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)