Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de pagina bezwaar maken tegen aanslag/WOZ-waarde

Wat u moet weten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken per post

U kunt per post bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dien dan schriftelijk een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres;
 • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u daartegen bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of doe hem in de brievenbus bij de ingang van het gemeentehuis. Een per e-mail verzonden bezwaarschrift kunnen we niet accepteren.

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Let op: bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen belasting gemeente.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Uw bezwaarschrift komt terecht bij het secretariaat van de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Eerst wordt onderzocht of uw bezwaar reden geeft om het besluit te wijzigen of dat er een minnelijke oplossing gevonden kan worden. Wanneer dit niet het geval is, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften. U krijgt op de hoorzitting de gelegenheid uw bezwaar toe te lichten. Na afloop van de hoorzitting zal de Commissie Bezwaarschriften het bestuursorgaan adviseren dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit op uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. De beslissing op bezwaar kan anders zijn dan het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het besluit.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan schriftelijk een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres;
 • datum waarop u het beroepschrift schrijft;
 • tegen welk besluit u in beroep gaat;
 • kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u daartegen in beroep gaat;
 • uw handtekening.

Stuur uw beroepschrift naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen heeft. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)